Hlavní obsah

Navzdory zavřeným hranicím přijedou experti z Rumunska. S lopatami a krumpáči

Areál skupiny Unipetrol.

Reklama

8. 4. 2020 10:16

Mezi šesti stovkami zahraničních „expertů“, kteří budou na výjimku ministra vnitra dělat údržbářské práce v litvínovském Unipetrolu, jsou i obyčejní kopáči.

Článek

Jak už Seznam Zprávy informovaly, polskými akcionáři ovládaná petrochemická skupina Unipetrol se chystá pozastavit výrobu ve svém litvínovském závodě, který je hlavním domácím producentem pohonných hmot.

Od čtvrtka se mají začít vypínat jednotlivé technologické celky, aby v dalších dvou měsících mohla v celé chemičce proběhnout velká revize a údržba jednotlivých zařízení. Takzvané provozní zarážky (plánované přerušení výroby) se má zúčastnit 595 pracovníků ze zahraničí.

I s domácími techniky bude celkem na akci pracovat 1 260 lidí. Vedle nich i několik stovek „běžných“ zaměstnanců chemičky.

Cizinci přijedou do Česka navzdory koronavirové krizi i uzavřeným státním hranicím. Unipetrolu to umožnila výjimka ministra vnitra, kterou firma automaticky získala, protože dle zákona o krizovém řízení je petrochemická výroba součástí kritické infrastruktury státu a obecně platné restrikce se na ni nevztahují.

V okolí severočeské chemičky v Záluží u Litvínova panují ale obavy, že očekávaná vysoká koncentrace lidí různých národností v jednom areálu bude živnou půdou pro rychlé šíření nákazy covid-19.

Unipetrol ujišťuje, že přijal maximum opatření, aby se tak nestalo.

Firma také tvrdí, že odklad prací po dvouleté přípravě už nebyl možný a bez zahraničních pracovníků se akce neobejde, protože vyžaduje vysoce specializované profese.

To však zpochybňují i někteří zaměstnanci litvínovské chemičky.

Redakci Seznam Zpráv upozornili na to, že vedle již oficiálně uvedených skupin cizinců (z Polska, Slovenska, Srbska a několika zemí západní Evropy) přijede do Litvínova ještě jedna, o které se dosud vůbec nemluvilo.

Podle těchto zdrojů jde o dělníky z Rumunska. „Budou kopat krumpáčem katalyzátor z reaktoru,“ uvedl jeden ze zaměstnanců, který v této souvislosti nechtěl být jmenován. Zpochybnil, že by šlo o odbornou práci. Jde prý jen o to, že ji nikdo jiný nechce dělat. Mrzí ho, že vedení jeho vlastní firmy kolem celé zarážky „mlží a šíří nepravdy“.

Byl to člen představenstva Unipetrolu Tomáš Herink, kdo najímání zahraničních pracovníků v minulých dnech zdůvodnil ryze odbornými požadavky. „Údržba výrobních zařízení v chemickém průmyslu vyžaduje specifické znalosti a dovednosti. Vzhledem ke komplexnosti a náročnosti akce není možné všechny profese a lidské kapacity v České republice zajistit,“ prohlásil.

Certifikovaná manipulace

Na doplňující dotaz redakce Seznam Zpráv nyní Unipetrol potvrdil, že zmínění dělníci z Rumunska skutečně přijedou. Má jich být 24. Firma ale trvá na tom, že i v tomto případě jde o odborníky ve své profesi.

„Byli jsme informováni, že jedna z externích nadnárodních společností přiveze skupinu specializovaných pracovníků z Rumunska. Tito pracovníci budou provádět odbornou a výrobcem certifikovanou manipulaci s katalyzátory uvnitř výrobního zařízení v ochranné atmosféře dusíku. Tato práce bude realizována za použití osobních dýchacích přístrojů se vzdáleným přívodem vzduchu,“ uvedl mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

Doplnil také, že aktuální situace v Evropě má vliv na dostupnost odborníků, kterými disponují jednotlivé mezinárodní společnosti podílející se na plánované údržbě výrobních zařízení. „Proto může docházet k částečným změnám ve složení mezinárodních pracovních týmů. Tyto změny nemají vliv na rozsah našich bezpečnostních opatření,“ vysvětlil mluvčí, proč o Rumunech doposud neinformovali.

Co slibuje Unipetrol

Všichni pracovníci budou podrobně informováni, jak se chovat. A také budou vybaveni ochrannými a dezinfekčními prostředky proti šíření nákazy.

Pro dodavatele je připraven samostatný vjezd do areálu a výjezd, pracovníkům bude pravidelně měřena teplota a ti z rizikových zemí (Německo, Francie, Benelux) se po příjezdu do České republiky podrobí testování.

Pohyb lidí bude omezen jen na oblasti, kde budou údržbářské práce probíhat. Budou trvale hlídáni, aby nedošlo ke kumulaci osob a mísení jednotlivých pracovních skupin.

Všechny prostory budou pravidelně dezinfikovány.

Unipertrol požádal Ústřední krizový štáb, aby po dobu zarážky byl do litvínovského podniku přidělen odborník či tým odborníků, kteří by hygienická opatření dozorovali.

Firma chce omezit pohyb lidí mimo výrobní areál. Je zajištěn transport pracovníků externích firem mezi ubytováním a závodem, najatí experti mají smluvně zakázáno používat MHD, stravovat se budou přímo v areálu závodu.

Odporná práce v masce

Za zkreslování informací ze strany Unipetrolu nejen případ s Rumuny považuje jeden z bývalých vedoucích pracovníků litvínovské chemičky, který má se zarážkami dlouholeté osobní zkušenosti.

I on uvádí, že k práci, kterou budou rumunští dělníci v Litvínově zastávat, není nutná žádná kvalifikace. Může ji prý dělat v zásadě kdokoliv. Stačí prý, aby udržel v ruce krumpáč a být ochoten dělat namáhavou práci v karcinogenním prostředí.

„Vlezete do takové uzavřené nádoby s dýchací maskou na hlavě a budete krumpáčem odstraňovat využitý katalyzátor slepený s dehtem. A lopatou to vyhazovat ven. Je to odporná práce, neskutečné svinstvo, kterou nikdo nechce dělat,“ popsal tento muž činnost, kterou mají vykonávat rumunští „experti“.

Zmíněný exmanažer litvínovské chemičky se ale především pozastavuje nad tvrzením, že práce už nejdou odložit, protože se musí opakovat v pravidelných čtyřletých cyklech. Tvrdí, že v minulosti se zarážka v chemičce odložila už několikrát.

A v této souvislosti připomíná, že i předchozí zarážka z roku 2016 se uskutečnila až po pěti letech (předtím totiž proběhla v roce 2011). Původně prý měla začít zjara 2015, ale práce byly odsunuty kvůli nepřipravenosti některých dílčích akcí. Nevidí nepřekonatelný problém udělat odklad i nyní.

„U zařízení, u kterých končí platnost revize, je potřeba požádat o prodloužení provozu u státního dozoru. Ten si vyžádá technické podklady k zařízení a vyhodnocení provozu od minulé revize. Státní dozor vyšle svého revizora na místo a ten po prohlídce zařízení v provozu a zhodnocení technických podkladů rozhodne o prodloužení provozu. Uloží opatření k bezpečnému provozování a určí termín další revize. Nesetkal jsem se za svou praxi nikdy s tím, že by revizor provoz neprodloužil,“ popisuje zmíněný exmanažer, jak by bylo možné zarážku přesunout do doby, kdy nebude koronavirus už takovou hrozbou.

Nicméně Unipetrol může argumentovat tím, že nikdo dnes není schopen dát garanci, že příští rok bude z epidemiologického hlediska vhodnější než ten letošní, protože se mluví o možných dalších vlnách nákazy. Podnik bez příslušných platných revizí by byl nucen výrobu zastavit.

Mluvčí firmy Pavel Kaidl uvedl, že delší časový rozestup mezi zarážkami v roce 2011 a 2016 byl dán změnou v organizaci prací. „V roce 2011 jsme přešli z podzimních termínů konání zarážek na jarní. Jednalo se tedy o 4,5letý zarážkový cyklus, který byl dlouhodobě plánován a zohledněn při plánování rozsahu předchozí zarážky. Standardně ale jinak dlouhodobě držíme čtyřleté cykly,“ uvádí.

Letos prý už opravdu jakýkoliv odklad možný není. „Součásti některých výrobních zařízení jsou vlivem provozu zeslabeny na kritickou mez. Z pohledu zachování integrity a bezpečnosti výrobního procesu již není možné je provozovat déle,“ tvrdí mluvčí Unipetrolu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované