Hlavní obsah

NSS zamítl stížnost lidí a firem kvůli koridoru pro obchvat Třebíče

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

14. 4. 12:57

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost skupiny lidí a firem z Třebíče, kteří mají nemovitosti v trase obchvatu nebo kolem ní a kteří nesouhlasí s plánovanou stavbou obchvatu města.

Článek

Nejprve se obraceli na Krajský soud v Brně, u kterého neúspěšně navrhovali zrušit část aktualizace zásad územního rozvoje Vysočiny. Ve sporu šlo konkrétně o šestou aktualizaci krajských zásad rozvoje z roku 2019, která zahrnovala čtyři koridory obchvatů na Vysočině - kromě Třebíče šlo ještě o Brtnici, Slavětice a Zašovice. Soudy řešily jen část vymezující koridor pro obchvat Třebíče včetně napojení na silnici I/23.

NSS konstatoval, že aktualizace byla přijata zejména kvůli neúnosné dopravní situaci na stávajícím průjezdním úseku silnice I/23 zastavěným a hustě obydleným územím Třebíče. Jde také o součást záměru vytvořit přímé silniční spojení Jihočeského a Jihomoravského kraje bez průjezdních úseků městy a zároveň i trasu umožňující přepravu nadrozměrných a těžkých nákladů technologického vybavení pro výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany.

Kraj Vysočina podle správních soudů řádně posuzoval pozitiva a negativa současného stavu i plánovaného obchvatu a jejich důsledky. K pozitivům patří snížení dopravní zátěže a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. K negativům patří zatížení obyvatel v blízkosti nové trasy a v navazujících úsecích hlukem či emisemi. Na rozdíl od průjezdních úseků historickým centrem města se však nepříznivé vlivy kolem obchvatu dají účinně řešit technickými, organizačními a kompenzačními opatřeními.

NSS zdůraznil, že zásady územního rozvoje stanovují základní požadavky a vymezují plochy nebo koridory. K finálnímu řešení se ještě lidé z okolí budou moci vyslovit. „Právní úprava počítá s tím, že na zásady územního rozvoje budou navazovat další fáze (řízení), ve kterých dojde ke zpřesnění uvedených požadavků. V těchto fázích přitom bude možno zkoumat i dopad na jednotlivé dotčené nemovitosti či statky. Trasa obchvatu přitom bude zpřesňována v navazujících řízeních,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené