Hlavní obsah

Ošetřovné

Upozornění

Poslední aktualizace ve spolupráci s MZČR v rámci akce #StopCovidcz a linky 1221 (dříve 1212) byla provedena 19. 6. 2020. Informace v tomto článku už nemusí být aktuální.

Článek

Kdo má nárok na ošetřovné pro zaměstnance?

Při péči o dítě mladší 13 let, které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, školky či obdobného zařízení, náleží zaměstnanci ošetřovné. Ošetřovné náleží zaměstnanci i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel. Do obdobného zařízení patří dětská skupina, školička, lesní školka apod.

Při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně handicapované osoby vzniká také nárok na ošetřovné, a to bez věkového omezení handicapované osoby. Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná obdobná zařízení.

V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu. Podrobnější informace k „ošetřovnému“ pro OSVČ je na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.

Jaké jsou podmínky pro získání ošetřovného?

- Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro handicapované.

- Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.

- Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.

- Pokud se rodiče starají o handicapované dítě, neplatí žádná věková hranice.

- Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb starají o handicapovanou osobu, se kterou žijí ve společné domácnosti. Handicapovaná osoba musí mít alespoň I. stupeň závislosti. Věkové omezení stanoveno není.

- Pečující se mohou při péči o dítě nebo handicapovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Jak si mají zaměstnanci o ošetřovné zažádat?

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat ji zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Běh podpůrčí doby ošetřovného nelze přerušit a později znovu zahájit, ale je možné se na ošetřovném vystřídat s partnerem.

Na jakou částku mám jako zaměstananec nárok?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období. Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Rozhodným obdobím se zpravidla myslí období za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče.

Kdy bude ošetřovné vypláceno?

Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Končí mi ošetřovné na dítě mladší 10 let z důvodu uzavřené školy či školky, co mám dělat?

Nepanikařte, momentálně nepotřebujete žádný papír, i nadále můžete zůstat doma, dokud školu/školku neotevřou. Zákon o prodloužení ošetřovného zajistí, abyste ošetřovné dostali i zpětně, pak vám bude proplacena celá doba, po kterou jste byli doma.

Pro svůj klid zavolejte do práce, že škola/školka je stále zavřená. Zaměstnavatel vám ze zákona musí absenci v práci omluvit.

Informace pro školy ohledně ošetřovného

Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá. Rodiče mají možnost čerpat ošetřovné po celou dobu trvání mimořádných opatření proti koronaviru, a to pečujícím o dítě do 13 let.

Má rodič nárok na ošetřovné v případě docházky dítěte do soukromé školky?

Čerpat ošetřovné člena rodiny (OČR) má právo i rodič dítěte, které navštěvuje soukromou mateřskou školu.

Co dělat v případě, že mám dítě starší 13 let a nevztahuje se na mě již ošetřovné?

Pokud se jedná o dítě starší 10 let se specifickými potřebami, kdy je skutečně nezbytně nutné, aby o něj zaměstnanec pečoval, jedná se o nepojmenovanou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu § 199 zákoníku práce. Zaměstnavatel tedy musí bez dalšího omluvit na nezbytnou dobu absenci zaměstnance. Podle § 206 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec povinen překážku v práci prokázat zaměstnavateli. Zaměstnanec by tedy měl zaměstnavateli předložit „potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení“ a dále doporučujeme předložit ze strany zaměstnance zaměstnavateli „čestné prohlášení“, ve kterém zaměstnanec specifikuje nezbytnost osobní péče o dítě se specifickými potřebami, která nemůže být poskytnuta jinou osobou. Ošetřovné, ani náhrada mzdy/platu za dobu trvání překážky v práci v těchto případech zaměstnanci nepřísluší, nicméně není vyloučeno, aby se zaměstnavatel odchýlil ve prospěch zaměstnance od zákona a právo na náhradu v určitém rozsahu přiznal nad rámec zákona.

Ošetřovné pro OSVČ

3. 5. 2020 11:31

Zpátky na informační rozcestník >>>