Hlavní obsah

Podjezd nám vezme vodu, bojí se lidé z Hradce Králové. Vyschlé studny zažili už v 60. letech

I přes odpor lidí z Farářství hradečtí zastupitelé odsouhlasili vybudování podjezdu pod budoucí dvoukolejkou do Pardubic. Obyvatelé čtvrti se bojí, že kvůli stavbě přijdou o vodu. (Video: Seznam Zprávy)

 

Reklama

23. 7. 2018 17:18

Obyvatelé královéhradecké čtvrti Farářství odmítají přes čtyři a půl metru hluboký podjezd, který má vzniknout pod železniční tratí z Hradce Králové do Pardubic. Vybudování podjezdu nyní schválili zastupitelé Hradce Králové. Obyvatelé okolních domů mají strach, že je dopravní stavba připraví o podzemní vodu. Některé domy přitom nejsou napojeny na městský vodovod a jejich majitelé jsou závislí pouze na vodě ze studen.

Článek

Podle projektanta Jaromíra Doležala by měly být základy podjezdu pod úrovní hladiny spodní vody. Celá oblast leží na náplavách Labe s vysokou propustností a tak velký zásah, jakým má být hloubení dopravní stavby, kterou projede i nákladní automobil, podle Doležala spodní vody naruší. Projektant vychází z hydrologického posudku, který si nechala vypracovat projekční kancelář zpracovávající projekt zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Podjezd má být součástí zdvoukolejnění.

„Tam se píše, že v případě vybudování těchto hlubinných podjezdů může významným způsobem dojít k ovlivnění spodní vody. Vlastní pilotáž zasáhne do hloubky zhruba pět metrů pod hladinu spodní vody. Vlastní zahájení stavby, které potrvá ve dvou etapách osm a šest týdnů, vyčerpá podle zprávy z průzkumu 260 tisíc kubíků pitné vody. To je jezero 260 na 100 metrů a hloubka deseti metrů. To je obrovský objem,” upozorňuje Doležal.

Lidi z Farářství neděsí jen čísla jeho výpočtů, ale především vzpomínky pamětníků, kteří něco podobného už zažili. Když v roce 1968 v této městské části kopali kanalizaci, voda lidem ze studní zmizela a hladina se už nikdy nevrátila. Ti, již chtěli studny využívat, je museli prohloubit.

Velká část Farářství je od 80. let minulého století napojena na městský vodovod, vodu ze studní proto lidé používají spíš na zalévání zahrady. Část domů směrem k trati však stále využívá pouze vodu z vlastní studny. Je to i příklad rodiny Hany Dvořákové, která v domě u trati žije už od 50. let. „Na vodovod nejsme napojeni, protože v době, kdy se budoval, pro nás už prý nebyla kapacita,” říká seniorka. I kvůli přetrvávajícímu suchu má její studna na zahradě vody tak akorát pro domácí spotřebu, zahradu zalévá už jen dešťovou vodou, kterou zachytává do velkých barelů.

Stejným případem je i její sousedka, pětaosmdesátiletá Alena Nováková. Dům, do nějž se v roce 1970 přestěhovala, na vodovod napojený není. Pokud by se vyplnily propočty Jaromíra Doležala, byla by úplně bez vody, protože ani teď jí studna nepřetéká. „Když jsme se sem stěhovali, měla studna dvoumetrový vodní sloupec, teď je to necelý metr. A to jsme ji ještě prohlubovali, naposled před pěti lety jsem tu měla studnaře,” popisuje Nováková.

Obyvatelé Farářství, kteří se sdružují ve spolku Kaštanka bojujícím proti podle nich necitlivému projektu, na problém s podzemní vodou upozorňují už dva roky. Vedení města jim dokonce v minulosti přislíbilo, že se problémem bude zabývat. Existovala i možnost vytvoření pouze mělkého podchodu pro pěší a cyklisty.

Zastupitelé na svém zatím posledním zasedání však i přes argumenty veřejnosti odhlasovali projekt v původním znění. „Zastupitelé schválili vybudování plnohodnotného podjezdu, jak pro pěší a cyklisty, tak i pro automobily v Kuklenské ulici. Je to bezpečnější křížení a provoz bude plynulejší,” vysvětlil mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), která je stavebníkem dvoukolejky, bude rozhodnutí zastupitelů respektovat. „S požadavkem na vybudování mimoúrovňového křížení přišli zástupci města Hradec Králové. Na základě vstupních jednání přišla SŽDC s návrhem projektu vybudování podchodu, který bude určený pouze pro pěší a cyklisty, železniční křížení by mělo zůstat úrovňové. S tímto návrhem ovšem nesouhlasí zastupitelstvo města. V současné době tedy probíhají další jednání, ze kterých má vzejít výsledné řešení. SŽDC plně spolupracuje s městem. V rámci projektové přípravy probíhá také studie EIA se zaměřením na případné změny zdrojů spodní vody v této oblasti,” uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Projektová příprava až po výběr zhotovitele podle něj může trvat několik let. „V určitých případech je potřebná změna územního plánu, u některých staveb se musí zpracovat i samostatná studie vlivu na životní prostředí. Také finanční náročnost těchto staveb je značná,” dodal Illiaš.

Obyvatelé Farářství se proti způsobu, jakým je stavba dvoukolejky navržena, semkli v roce 2016, kdy vyšlo najevo, že kvůli druhé koleji má padnout téměř kilometr dlouhá alej ze 100 let starých jírovců. Založili spolek Kaštanka a jejich alej dokonce získala titul Alej roku. I přesto, že zprvu měli na své straně primátora města Zdeňka Finka (HDK), zánik „jejich“ aleji stále hrozí. A přidaly se k tomu i obavy o podzemní vody.

Dvoukolejka mezi oběma krajskými městy by měla být hotová v roce 2022 a dojezdový čas by měla zkrátit na polovinu. Stavba začala v roce 2014 úsekem z Opatovic nad Labem do Stéblové za 770 milionů korun. V etapě mezi Hradcem Králové a Opatovicemi chce SŽDC proinvestovat zhruba 3,8 miliardy korun a část ze Stéblové do Pardubic má vyjít asi na 1,6 milionu korun.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované