Hlavní obsah

Poradna č. 7: Ošetřovné, kadeřnictví, otevřené provozovny bez tržeb

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační fotografie.

Reklama

4. 4. 2020 11:17

Seznam Zprávy chtějí pomoct malému a střednímu byznysu. S pomocí odborníků z kanceláře Deloitte Legal a Ministerstva průmyslu a obchodu dál zodpovídají dotazy podnikatelů, na které dopadají důsledky šíření koronaviru.

Článek

Na rodičovské dovolené jsem jako OSVČ založila tetovací salon, který jsem musela teď zavřít. Mám doma dva školáky. Budu mít nárok na ošetřovné a odpuštění záloh OSVČ, i když budu pobírat do letošního srpna rodičák?

Program Ošetřovné pro OSVČ je koncipován pro OSVČ na hlavní činnost. To ale není tento případ. Samostatná výdělečná činnost se dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce: např. měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu. Na ošetřovné tak nárok nevzniká.

Kdo je kdo? (Autoři těchto rad)

Deloitte Legal: advokáti Ondřej Chmela, Anna Pyciaková a Iva Bilinská

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Tři čtvrtě roku provozuji květinářství, platím nájemné 20 000 korun. Zatím si nemohu dovolit zaměstnance, takže všechno dělám sama. Mám otevřeno, a i když se hodně snažím, tržby jsou třetinové. Abych uvázala slušnou kytici, musím mít výběr květin, i když omezený. Znamená to, že nákupy ve velkoskladech nelze stáhnout pod určitou hranici. A protože nakupuje málo zákazníků, část zboží musím odepsat, nemohu vázat z uvadlého zboží, tím bych ztratila klienty. Půjčovat si nehodlám. Co mohu žádat od státu?

V současné době byl návrh kompenzace pro OSVČ schválen pouze vládou, jeho podoba se tedy ještě může změnit, protože jej musí schválit i Poslanecká sněmovna a Senát. Ve verzi schválené vládou (která se ale dle příslibu ministryně financí Aleny Schillerové bude upravovat) se navrhuje stanovit výši kompenzačního bonusu pro OSVČ částkou 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období (12. 3. – 30. 4. 2020). To však pouze za předpokladu, že v konkrétním měsíci bonusového období byly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus. K těmto podmínkám podrobněji dále.

Žádat o bonus mohou OSVČ, tedy mimo jiné živnostníci. Výkon živnosti musí být hlavní činností živnostníka (s některými výjimkami může jít i o vedlejší činnost, např. provozování živnosti zároveň s pobíráním starobního důchodu či rodičovského příspěvku).

Návrh stanovuje několik podmínek, na kterých je získání kompenzačního bonusu závislé. První podmínkou je, že živnostník nemohl svou činnost zcela nebo z významné části vykonávat v důsledku krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem se současnou epidemií. Toto se hodnotí podle toho, jestli OSVČ vykázala v období leden–březen 2020 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku pokles tržeb alespoň o 10 procent. Pokud živnostník v rozhodném období nepodnikal, posoudí se namísto toho nejbližší následující tři měsíce, ve kterých již podnikal, tedy například duben-červen.

Druhou podmínkou je, aby živnostník dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, jedná se o částku v přepočtu alespoň 15 000 Kč za každý měsíc, ve kterém podnikal.

Dle vašeho dotazu rozumíme, že živnostníkem jste, a předpokládáme, že se jedná o vaši hlavní činnost. Za výše uvedených podmínek byste tedy mohla mít nárok na kompenzační bonus. V této souvislosti je tedy nezbytné posoudit, zda splňujete obě výše uvedené podmínky.

Spočítejte si tržby za relevantní období loňského roku (standardně leden–březen). Pokud dojdete k závěru, že tržby nyní poklesly alespoň o 10 procent oproti loňskému období leden–březen, a zároveň jste za loňský rok utržila alespoň 180 000 Kč, měla byste mít na kompenzační bonus nárok.

Splnění těchto skutečností se dokládá pouze čestným prohlášením a žádost se podává prostřednictvím formuláře, který bude teprve zveřejněn. Upozorňujeme na lhůtu k podání žádosti, tj. 60 dnů od skončení bonusového období, jinak nárok na kompenzační bonus zaniká.

Jsme výhradními distributory italských kosmetických firem ze severu Itálie, jež stále vyrábějí a od kterých máme vytvořeny dostatečné zásoby. Zde by mohl nastat „pouze“ problém v dohledné době s úhradou faktur za zboží. Požadovat delší dobu splatnosti je z našeho pohledu s ohledem na jejich situaci dost problematické. Našimi klienty jsou z více než 90 procent kadeřnické velkoobchody, které nám momentálně nesplácejí své závazky, salony, které jsou v tuto chvíli uzavřené, zbytek obratu tvoří internetový obchod náš i zprostředkovaný partnery. Je prakticky zastavena distribuce, není komu prodávat. Obchodní zástupci jsou doma, část, která pracuje na IČO, nějakou podporu dostane, ostatní musí zaplatit firma. Zaměstnanci mají dostat 100 procent platu, i když pro ně nemáme práci a zůstávají doma. Provozní náklady za nás nikdo nezaplatí, ani úvěrové smlouvy na vozový park. Firma má i úvěr u banky, v tuto chvíli je požádáno o pozastavení splácení. Máme požádáno o úvěr „COVID I“ u ČMZRB. Co můžeme v naší situaci dělat?

Ve vašem případě se jako jedna z možností nabízí využít programu Antivirus vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí, kdy bude stát částečně přispívat na mzdy zaměstnanců těch zaměstnavatelů, které postihla krizová opatření. Vzhledem k tomu, že váš provoz nebyl přímo státem zakázán, ale je v důsledku zákazů ovlivněna poptávka po vašem zboží/službách, měli byste mít nárok na 60procentní příspěvek na mzdy zaměstnanců. Více informací k programu naleznete na webu MPSV.

Dále připravilo Ministerstvo financí tzv. liberační balíčky. Jejich součástí je zejména prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, kdy se tato záloha nebude muset hradit vůbec. Ministerstvo dále zavádí tzv. institut zpětného působení daňové ztráty, kterým budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku. A v neposlední řadě bude promíjet celou řadu pokut, mj. za opožděné podání kontrolního hlášení či opožděné tvrzení daně. Více informací k těmto úlevám je k nalezení na webu MF.

A na závěr – kadeřnické salony by měly být dle vyjádření předsedy vlády v první vlně znovu otevíraných provozů čili k obnově vašich příjmů by mohlo dojít v brzké době. Zdůrazňujeme však, že vyjádření předsedy vlády není jakkoliv právně závazné a situace se může změnit.

Jako OSVČ provozuji kadeřnictví, mám dvě zaměstnankyně. Dočasně máme zavřeno. Bylo mi prominuto sociální a zdravotní pojištění a dostanu (snad) 25 000 Kč. To však nestačí na to, abych platil náhradu mzdy, odváděl za zaměstnance sociální, zdravotní pojištění a daně, platil nájem za prostory provozovny apod. Zaměstnance propustit nechci.

Jako jedna z možností se nabízí využít programu Antivirus vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí, kdy bude stát částečně přispívat na mzdy zaměstnanců těch zaměstnavatelů, které postihla krizová opatření. Vzhledem k tomu, že váš provoz byl přímo státem zakázán, měl byste mít nárok na 80% příspěvek na mzdy zaměstnanců. Více informací k programu naleznete na webu MPSV.

Další možností je využít tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ ve výši 25 000 Kč. Na začátek je nutné poznamenat, že v současné době byl návrh kompenzace pro OSVČ schválen pouze vládou, jeho podoba se tedy ještě může změnit, protože jej musí schválit i Poslanecká sněmovna a Senát.

Konkrétní informace najdete v odpovědích výše.

Mám s. r. o., jsem jediný jednatel a mám pouze malý krámek s dekoračními předměty v obchodním centru. Po tom, co vláda nařídila uzavření prodejny, jsem skončila bez jakýchkoliv příjmů, a přesto jsem ještě musela vyplatit zaměstnankyni výplatu a obchodní centrum chce platit nájem. Moje čistě pracovní náklady jsou cca 70 000 Kč za měsíc, což je pro malého podnikatele velká částka. Tento výpadek a následný nedostatek zákazníků je pro mne likvidační. Vykompenzuje mi něco stát?

V současné době byl návrh kompenzace pro OSVČ schválen pouze vládou, jeho podoba se tedy ještě může změnit, protože jej musí schválit i Poslanecká sněmovna a Senát. Návrh stanovuje několik podmínek, na kterých je získání kompenzačního bonusu závislé. Jednou z nich je, že žádat o bonus mohou pouze OSVČ. Ty jsou pro účely tohoto zákona definovány v § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Jste-li jednatelem společnosti s ručením omezeným, nejste podle zmíněného zákona OSVČ, a to ani v případě, kdybyste byla jejím společníkem. Tato kompenzace se na vás tedy bohužel nevztahuje.

Pokud byste byla zároveň ve společnosti zaměstnaná, mohly by se na vás vztahovat stejné příspěvky, jaké poskytuje stát na zaměstnance, tedy např. ošetřovné.

V dotazu dále zmiňujete, že jste musela vyplatit zaměstnankyni výplatu. V této souvislosti si dovolujeme upozornit na nový program Antivirus, který byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí, kdy bude stát částečně přispívat na mzdy zaměstnanců těch zaměstnavatelů, které postihla krizová opatření. Více informací k programu naleznete na webu MPSV.

Jsme živnostníci a máme malé zahradnictví. Příjem máme jen z trhů, které nejsou povolené. Skleníky teď máme plné kytiček a sadeb. Budeme i my mít nárok na nějaké finanční náhrady?

Rozumíme, že váš dotaz směřuje k tzv. kompenzačnímu bonusu pro OSVČ. Více informací o něm najdete v odpovědích výše.

Nařízením vlády se zavřely např. opravny obuvi, směnárny, ale nechaly se otevřené provozovny čistíren. My máme provozovnu čistírny v obchodním centru, vedle nás je opravna obuvi. Jsme malé „eseróčko“. Obuvník vedle je OSVČ. Proč on má povinnost zavřít, a my ne? Obrat máme v současnosti nulový jako on. Navíc na čistírně přijdeme do kontaktu s případně kontaminovanými textiliemi. Obchodní centrum nám nařizuje mít otevřeno, neboť to nemáme zakázáno. Když pominu, že se zaměstnanci bojí nakažení, tak tam jsou celý den a nepřijde žádný zákazník, neboť ti se bojí vycházet a ven můžou jen v nejnutnějších případech. Vyčištění bundy či košile k tomu jistě nepatří. My se ale kvůli tomu každý den propadáme dál a dál do ztráty. Kdo nám pomůže?

Vaše provozovna představuje jednu z výjimek z vládních opatření, tedy to je důvod, proč jiné provozovny musí mít uzavřený provoz a vaše provozovna má právo (nikoliv povinnost) pokračovat v poskytování služeb, přičemž povinnost uzavřít provoz se neodvíjí od obratu (zda máte nulový obrat stejně jako provozovna sousedící).

Uvádíte, že vám obchodní centrum přikazuje mít otevřeno, ale není zřejmé, z jakého titulu tak činí – vyplývá pro vás tato povinnost z nájemní smlouvy? Pokud chcete svoji provozovnu uzavřít, je nutné se zřejmě podívat do nájemní smlouvy, jaké vám dává možnosti.

Obecně vám však stát nabízí hned několik možností pomoci. První z nich je program Antivirus vyhlášený Ministerstvem práce a sociálních věcí, kdy bude stát částečně přispívat na mzdy zaměstnanců těch zaměstnavatelů, které postihla krizová opatření. Vzhledem k tomu, že váš provoz nebyl přímo státem zakázán, ale je v důsledku zákazů ovlivněna poptávka po vašem zboží/službách, měli byste mít nárok na 60% příspěvek na mzdy zaměstnanců – přesně jak říkáte. Více informací k programu naleznete na webu MPSV.

Co se týká nájemného – doporučujeme vaši aktuální situaci probrat s pronajímatelem vašich obchodních prostor. Je možné jej požádat například o odklad nájemného, poskytnutí slevy či přímo odpuštění nájemného. Pronajímatel sice nemá ve většině případů povinnost nic z toho poskytnout, mohl by tak ale učinit v rámci dobrých vztahů. Rozhodně ale záleží na znění vaší nájemní smlouvy. Více informací a rad k tomuto tématu lze nalézt například v článku ZDE.

Aktuálně se nyní zvažují i státní opatření v podobě odkladu nájemného, přičemž přesné podmínky, na koho se budou opatření aplikovat, zatím nejsou zřejmé a k dnešnímu dni není přijato žádné platné řešení na úrovni obecně závazného právního předpisu. Proto doporučujeme opatření vlády v oblasti nájmů dále sledovat.

Pracuji v Německu v Brémách. Můžu i já do práce na těch minimálně 21 dní, když je to o hodně dál než 100 km od hranic? Pokud do Německa nemůžu, mám nárok na pomoc pro OSVČ?

Pokud pracujete v Německu a nejste pracovník ve zdravotnictví, sociálních službách ani v integrovaném záchranném systému, pravděpodobně budete tzv. pendler skupiny C. To znamená, že nyní již nemusíte splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však dojíždíte dále než 100 km, budete k této cestě moci využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7 a nemůžete nadále využívat tzv. pendlerské přechody.

Zároveň platí, že musíte pendlovat v turnusech, přičemž každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn. musíte zůstat v zahraničí alespoň tři týdny) a mezi turnusy musíte absolvovat povinnou nařízenou karanténu v délce 14 dní, kterou si musíte zajistit u svého lékaře. Při zahájení nového turnusu budete muset předložit policii doklad o absolvování karantény.

Pokud jde o podporu pro OSVČ, nejnovější návrh počítá s jednorázovou podporou ve výši 25 000 Kč. Přestože podrobnosti programu prozatím nejsou známy, z aktuálně dostupných informací vyplývá, že se podpora nejspíše bude poskytovat pouze OSVČ, jež mají toto podnikání jako svoji hlavní činnost a které musely uzavřít své provozovny či jim byla znemožněna činnost v přímé souvislosti s krizovými opatřeními. Samozřejmostí také je, že musíte být držitelem živnostenského oprávnění a splňovat některé další podmínky. Pokud jste tedy zaměstnancem v Německu, pravděpodobně nebudete OSVČ na hlavní činnost, a nebudete tedy mít na tuto podporu nárok. Pro úplnost lze dodat, že jelikož pendlovat stále můžete, nejspíše by výpadek příjmů stejně nebylo možné spojit s krizovým opatřením, které pendlování pouze omezuje, nikoliv zakazuje.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované