Hlavní obsah

„Pověřilo mě předsednictvo ANO,“ hájí své kroky v obchodních věcech Faltýnek

Foto: CNN Prima NEWS

„Od října minulého roku, kdy jsem rezignoval na post místopředsedy, jsem tyto vztahy úplně přestal řešit a věnuji se pouze práci ve Sněmovně.“

Reklama

7. 4. 14:01

Druhý muž Babišova hnutí je aktivní byznysový hráč, který řeší přidělování dotací, veřejných zakázek i obsazování funkcí ve firmách. V odpovědích na otázky Seznam Zpráv uvedl, že těmito záležitostmi byl v hnutí ANO pověřen.

Článek

„Jsem dospělý člověk a byl jsem prvním místopředsedou hnutí. Z toho vyplývalo, že jsem se potkával se spoustou lidí a řešil spoustu věcí,“ uvádí Faltýnek.

Jeho byznysové aktivity, které nesouvisí s ústavní funkcí člena Poslanecké sněmovny, rozkrývají Seznam Zprávy na základě poznámek, které si sám Faltýnek vpisoval do svého „diáře“.

K souboru jeho poznámek a zápisků se Seznam Zprávy dostaly během mnohaměsíční investigace a rozhovorů s desítkami Faltýnkových kolegů z politiky i byznysu. A po podrobném dohledání jednotlivých kauz a díky svědectvím mnoha aktérů pak sestavily profil odvrácené tváře pravé ruky Andreje Babiše.

Pokus o konfrontaci se samotným Jaroslavem Faltýnkem zabral několik týdnů. Pokusy o setkání a rozhovor šéfposlanec hnutí ANO opakovaně odmítal, nakonec si dotazy nechal zaslat mailem.

Odpověděl po pěti dnech, když svá vyjádření ladil s celým mediálním týmem hnutí ANO a premiéra Babiše.

Předseda hnutí ANO, který před dvěma týdny řekl reportérce Seznam Zpráv, že o záležitosti nic neví a bude se jí určitě zabývat, tak měl i díky tomu příležitost být v obraze o Faltýnkových akcích dříve, než Seznam Zprávy v úterý publikovaly o nich první text. Následně premiér Babiš znovu zopakoval, že o „případu nic neví“ a že Faltýnek musí „vše vysvětlit“.

Předseda poslaneckého klubu ANO ve středu dopoledne, shodou okolností v době výměny ministrů zdravotnictví, předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a některé fragmenty popisované v otázkách Seznam Zpráv zmínil. „Pojďme se tomu věnovat na příští schůzi, abychom si řekli, s kým se potkávat, jestli s voliči, nebo s podnikateli, nebo s lobbisty. Já se potkávám se všemi.“

Předkládáme vám otázky i Faltýnkovy písemné odpovědi, na které nemohla redakce – vzhledem k písemné formě, kterou Faltýnek zvolil – přímo reagovat. Proto je nyní doplňujeme vysvětlujícími poznámkami, které vycházejí i z Faltýnkova vystoupení v Poslanecké sněmovně.

Proč jste se zabýval obchodním sporem Dopravního podniku hlavního města Prahy s firmou Rencar? Zasahoval jste aktivně do tohoto sporu?

Do toho sporu jsem určitě nikdy nezasahoval a upřímně o tom ani moc nevím. Je možné, že to bylo jedním z témat jednání s panem ředitelem Gillarem a paní primátorkou Krnáčovou, ale jak jsem říkal, tyto schůzky měly spíše informativní charakter, kdy jsem se zajímal o události, které by mohly být mediálně nebo politicky významné.

(Poznámka redakce: Jaroslav Faltýnek neměl žádnou pravomoc, aby řešil obchodní spor mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy a firmou Rencar. V Poslanecké sněmovně však uvedl: „Po předminulých komunálních volbách, kdy hnutí ANO vytvořilo koalici se sociální demokracií a STAN, došlo vlastně k rozpadu té koalice a předsednictvo hnutí mě vyzvalo, abych jako první místopředseda tu situaci šel řešit. A já jsem ji vyřešil. (…) Samozřejmě jsem se zajímal o věci, kde by mohl být nějaký problém.)

Co jste myslel pokynem pro pana Jiřího Švachulu (tehdy místostarosta Brna-střed, člen vedení brněnského ANO, člen rozkladové komise Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, dnes obžalovaný v kauze Stoka, pozn. red.), ať vám pohlídá rozhodnutí ÚOHS v kauze Rencar?

To je naprostý nesmysl. Žádný takový pokyn jsem nevydal.

(Poznámka redakce: Zmínku o aktivitě pana Švachuly si Faltýnek sám zapsal do „diáře“, následně se Švachula na ÚOHS o spor zajímal a řešil ho.)

Smlouvy o reklamě s Dopravním podnikem hl. m. Prahy po firmě Rencar získala skupina BigMedia. Je pravdou, že to bylo výměnou za dramatickou slevu ve volební kampani pro hnutí ANO? Byl jste v kontaktu s někým z akcionářské či manažerské struktury skupiny BigMedia?

Nákup ploch a vůbec příprava jakékoliv kampaně jde naprosto mimo mě. Nemám o tom ani tedy přehled. Navíc přesně toto je náplní práce Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a ten žádné naše pochybení neshledal, takže bude asi hloupost, že bychom měli nějaké nadstandardní slevy. A co se týká společnosti Rencar a Dopravního podniku hlavního města Prahy, naše hnutí není součástí pražské koalice, a nemá tak vůbec žádné povědomí o hospodaření a krocích DDP. Na dotaz na politické pozadí soutěže o reklamu v DPP tak opravdu nejsem ta správná osoba, z médií totiž jednoduše zjistíte, že soutěž na provozování reklamních zařízení proběhla rok po posledních komunálních volbách.

(Poznámka redakce: V tomto případě jsou fakta jednoznačná. Po zájmu a pokynech Jaroslava Faltýnka dopravní podnik vypověděl smlouvu s Rencarem. Obratem, jak ve svých poznámkách předjímal Faltýnek, lukrativní smlouvu na provozování reklamních ploch získává skupina BigBoard, jež patří do skupiny BigMedia. Hned v dalších volbách získává ANO více než sedmdesátiprocentní slevu na billboardy právě od skupiny BigBoard.)

V poznámkách se zmiňujete o Marku Hančovi, který s BigMedia spolupracoval/spolupracuje. Jakou hrál roli v řešení kauzy Rencar, respektive domlouvání spolupráce mezi hnutím ANO a skupinou BigMedia v předvolebních kampaních?

Jak už jsem psal, kauza Rencar i příprava kampaně šly zcela mimo mě. Nevím, proč je spojujete a proč by v tom měl kdokoliv hrát jakoukoliv roli.

(Poznámka redakce: Marek Hanč (člen Babišova PR týmu) potvrdil jednání mezi Jaroslavem Faltýnkem a vedením BigBoardu. Spolumajitel firmy BigMedia Richard Fuxa je kamarádem obou mužů. Říkal ale, že se jednání týkalo něčeho jiného než reklamní kampaně.)

Proč k vám do kanceláře nejméně jednou za měsíc dochází právník Květoslav Hlína? Co jste spolu řešili?

Pan Hlína je právník, se kterým se znám roky a považuji ho za svého přítele. Na tom skutečně nevidím nic špatného.

(Poznámka redakce: Jméno Květoslava Hlíny se v poznámkách Jaroslava Faltýnka objevuje opakovaně, blízkost mezi oběma muži je zřejmá. Zpravidla v souvislosti s dopravním podnikem, kterému Hlína poskytuje právní služby a účastní se zasedání představenstva. Pozoruhodné je, že Faltýnek řeší řadu konkrétních zakázek, což jemu jako politikovi nepřísluší.)

Máme záznam, ze kterého plyne, že Miroslav Černošek (jeden z hlavních bossů českého sportu, pozn. red.) po vás chce, ať mu pohlídáte tři dotace. Pan Černošek autenticitu tohoto záznamu ve vašem „diáři“ potvrdil. O jedné z dotací jste potom mluvil s ministryní školství Valachovou a následně její náměstkyní Kratochvílovou. Proč jste to dělal?

Žádné dotace jsem nikdy nikomu nehlídal a skutečně pochybuji, že by po mně něco takového mohl chtít pan Černošek. Pokud mě někdo seznámí s nějakým zajímavým projektem (v tomto případě to dokonce nebyl pan Černošek, ale primátor Prostějova) a mně ten projekt přijde dobrý, a hlavně smysluplný, tak ho velmi rád podpořím. Pro vaši informaci, byl jsem třicet let radním v Prostějově a veřejně jsem podporoval společný projekt kraje a města – Národní sportovní centrum. Je to stejné jako v případě projektu v Jeseníku, o kterém jste také psali, že jsem se měl angažovat. Na projekt v Jeseníku žádné peníze schváleny nebyly, tak buď je Faltýnek špatný lobbista, nebo prostě na nikoho netlačí a pouze se jako poslanec informuje na stav různých projektů, které mají hlavu a patu.

Pan Černošek prohlásil, že jste lobboval, protože jste jeho soused. Můžete to vysvětlit?

Nevím, co vám či někomu jinému řekl pan Černošek, ale já podporuji projekty, které jsou smysluplné, a to bez ohledu na to, kdo s nimi přijde. Jsem přesvědčený, že přesně to je prací poslance.

(Poznámka redakce: Náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová uvádí, že na ni Jaroslav Faltýnek kvůli této dotaci tlačil, dokonce i křičel. Dotace se přitom nepřidělují podle politického tlaku, ale podle předem daných kritérií: kdo je splní, dotaci dostane, kdo ne, nedostane nic.)

Proč se některá jednání vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy odehrávala ve vaší kanceláři?

Jednání vedení dopravního podniku se u mě v kanceláři určitě neodehrávala. Několikrát jsem se ale setkal ať už s panem Gillarem, nebo tehdejší primátorkou Krnáčovou a dalšími. Bylo pro mě důležité, aby se dařilo posouvat klíčové projekty v Praze dopředu, protože to samozřejmě byla vizitka i celého hnutí, které mělo primátorku největšího českého města, a já jsem byl v té době prvním místopředsedou hnutí ANO.

(Poznámka redakce: Schůzky vedení dopravního podniku v kanceláři Jaroslava Faltýnka potvrdila řada jejich účastníků. Žádné jednání mezi ředitelem DP a předsedou poslaneckého klubu týkající se konkrétních projektů a zakázek nemá legitimní důvod. Ředitel DP odpovídá pouze dozorčí radě a jejím členem Faltýnek není.)

Co jste měl na mysli, když jste dle svých poznámek plánoval skrytě vlastnit akciovou společnost? (Většinovým vlastníkem měl být podle poznámek Agel, pozn. red.) Co jste myslel větou: „SRO – vlastní akcie 33 procent. Kmenové listy (akcie na doručitele), SRO – vlastní. Skutečný vlastník – Já.“

Já nepodnikám. Žádnou společnost jsem nikdy nevlastnil přiznaně, ani skrytě, a ani jsem to neplánoval.

Proč jste plánoval vlastnit firmu společně s Agelem?

To je absolutní nesmysl. Nic takového jsem nikdy neplánoval, nevím, kam na ty drby a pomluvy chodíte.

(Poznámka redakce: Seznam Zprávy čerpaly z vlastních poznámek Jaroslava Faltýnka. Proč si plán tajného vlastnictví zapsal sám, nevysvětlil.)

Poznamenal jste si, že vás okradl váš syn. Měl vám sebrat milion korun z trezoru. Co to bylo za peníze? Proč jste měl v trezoru tolik peněz v hotovosti?

To je absolutní nesmysl.

(Poznámka redakce: Při svém vysvětlení před Poslaneckou sněmovnou Jaroslav Faltýnek uvedl něco jiného: „Část pravdy na tom bohužel je. Měli jste, kolegyně, kolegové, někdy dítě, které bralo drogy? Je to deset let stará historie, můj mladší syn bohužel v tom jel. A víte, když se shání prostředky na drogy, tak je to jedno, kde se to vezme. Byl tři měsíce ve vazbě a já jsem šťastný, že se mi podařilo ho z toho dostat. Deset let je v pohodě… Jsem hrdý a šťastný, že se mi ho z toho podařilo dostat.“ Na otázku Seznam Zpráv, o jaké peníze šlo a proč měl tolik peněz v trezoru, ani ve Sněmovně neodpověděl.)

Dělal jste všechny výše uvedené věci po konzultaci či s pokynem od Andreje Babiše? Informoval jste ho o svých obchodních aktivitách?

Já ale žádné obchodní aktivity nemám, takže nebylo o čem informovat. Jsem dospělý člověk a byl jsem prvním místopředsedou hnutí. Z toho vyplývalo, že jsem se potkával se spoustou lidí a řešil spoustu věcí. Nikdy se však neřešilo nic nezákonného ani nic, co by mohlo být na hraně. Drtivá většina toho, co mi podsouváte, se prostě nikdy neodehrála.

Dlouhodobě tvrdíte, že se zajímáte o široké portfolio politických záležitostí. Ať už se to týkalo Ministerstva dopravy, nebo komunální politiky – zejména Prahy a Brna. Proč jste se takto široce rozestoupil? Na základě jaké funkce či pověření jste tato široká témata řešil? Proč a na základě čeho jste vstupoval do obchodních a manažerských případů týkajících se politických pater, ve kterých jste neměl oficiální funkci radního, primátora, člena dozorčí rady či člena managementu daných podniků a společností?

Stále zapomínáte, že jsem byl i prvním místopředsedou hnutí. Vždy jsem řešil zejména dění uvnitř hnutí, vztahy a práci klíčových lidí, kde jsme vedli koalice. Od října minulého roku, kdy jsem rezignoval na post místopředsedy, jsem tyto vztahy úplně přestal řešit a věnuji se pouze práci ve Sněmovně.

Poznámka redakce: Dalším případům plynoucím z poznámek Jaroslava Faltýnka v jeho „diáři“ se budeme věnovat v příštích dnech. Týkají se například rozdělování veřejných zakázek podle takzvaného politického klíče nebo ovládání městských firem v Praze i na Moravě.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované