Hlavní obsah

Archeologové našli pod kostelem ve Znojmě pozůstatky dvou starších chrámů

Foto: Pixabay.com

Znojmo.

Reklama

12. 5. 2022 18:19

Odborníci při archeologickém průzkumu, který předchází rekonstrukci dlažby v kostele sv. Hippolyta ve znojemské části Hradiště, objevili pod současnou stavbou pozůstatky dvou raně středověkých kostelů.

Článek

„Starší kostel ve formě rotundy nemá svým rozměrem na Moravě obdobu,“ řekl vedoucí výzkumu Václav Kolařík z ústavu Archaia Brno.

Současný kostel, který má po přestavbě barokní podobu, byl postaven ve 2. polovině 13. století řádem Křižovníků s červenou hvězdou. Řád kostel stále vlastní a umožnil archeologický průzkum před rekonstrukcí dlažby. „Zjistili jsme řadu informací o současném kostelu, jehož současná podoba pochází ze 60. let 18. století. Stojí na půdorysu středověkého kostela z 2. poloviny 13. století. Tuto dataci umožnil nález dřevěného výklenku v presbytáři a také dalších architektonických a kamenických prvků, které dataci potvrzují,“ uvedl Kolařík.

Zároveň se pod podlahou podařilo najít pozůstatky raně středověkého kostela, který stál na místě v roce 1240, kdy jej křižovníkům věnoval král Václav I.. „Tento kostel pocházel z 12. století a měl čtvercový půdorys s malou apsidou. Kolem stavby se nacházelo pohřebiště, některé hroby se nám podařilo zachytit. Byla to stavba na svou dobu honosná a veliká, je téměř jisté, že byla stavěna nějakým znojemským knížetem,“ dodal archeolog.

Neméně honosnou stavbou ale podle něj byla rotunda, která se svým průměrem 13,5 metru nemá na Moravě co do velikosti obdobu. „Podle našich předběžných zjištění pocházela z 11. století, nálezy zatím neumožňují konkrétnější dataci. Bohužel k tomuto období nejsou pro lokalitu žádné písemné prameny. Budeme se snažit upřesnit dataci radiokarbonovou analýzou kosterních nálezů,“ uvedl Václav Kolařík.

Archeologové už okolí kostela zkoumali v 50. a 90. letech minulého století, nikdy ale neměli přístup pod podlahu kostela. Další poznatky o historii místa, kde dnes stojí kostel svatého Hippolyta by podle archeologů mohly pomoci více osvětlit počátky Znojma. „Nálezy naznačují, že sídlo knížete nebylo vždy na Znojemském hradě, ale že se mohlo nacházet až do 12. století na Hradišti u Znojma,“ dodal Kolařík. Historické konstrukce budou po skončení výzkumu zakonzervovány na místě a překryty novou dlažbou.

Reklama

Související témata:

Doporučované