Hlavní obsah

Lesy města Brna budou dodávat dřevní štěpku Teplárnám Brno

Foto: Pixabay.com

Ilustrační foto.

Reklama

10. 4. 2022 22:58

Hlavním dodavatelem dřevní štěpky pro Teplárny Brno budou Lesy města Brna. Obě firmy podepsaly smlouvu. Teplárny letos zahájí přípravné práce, příští rok by měly kotel na biomasu instalovat.

Článek

Lesy města Brna budou každoročně dodávat minimálně 80 tisíc tun biomasy. „Kotel na biomasu plánujeme vybudovat jako součást rekonstrukce a modernizace našeho provozu v městské části Maloměřice a Obřany. Tento projekt je v souladu s postupnými kroky Tepláren Brno snížit závislost na zemním plynu,“ uvedl generální ředitel tepláren Petr Fajmon.

Teplárny v současnosti vyrábějí 80 procent tepla ze zemního plynu, zbylých 20 procent ze spalovny odpadu provozované městskou odpadovou společností SAKO. Do roku 2024 chtějí snížit závislost na zemním plynu mimo jiné výstavbou kotle na spalování dřevní štěpky, rozšířit se má i spalovna odpadu. V roce 2024 tak teplárny předpokládají, že z plynu budou vyrábět pouze 55 procent tepla, 30 procent by mělo pocházet ze spalovny odpadu a 15 procent z kotle na biomasu, tedy na dřevní štěpku.

Přestože nasmlouvaných 80 tisíc tun dřevní štěpky je vysoké číslo, Lesy města Brna odmítají, že by kvůli dodávkám byly městské lesy přetěžovány. „Uděláme všechno pro to, abychom štěpku pro teplárny zajistili v požadovaném množství. Využijeme nejen maximální možnou kapacitu z vlastních zdrojů, aniž by to mělo negativní dopad na hospodaření v našich lesích, ale především počítáme s výkupem suroviny od jiných subjektů,“ uvedl ředitel firmy Jiří Neshyba.

Teplárny budou k dopravě suroviny pro kotel na biomasu využívat výhradně vlaky s uzavřenými vagony. Chtějí tak zajistit, že se v okolí nového kotle nezvýší objem dopravy ani prašnost nebo hlučnost.

Reklama

Související témata:

Doporučované