Hlavní obsah

Povodí Odry dokončilo protipovodňová opatření na Mohelnici, ochrání zástavbu

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

15. 6. 2022 10:46

Státní podnik Povodí Odry dokončil na řece Mohelnici v obcích Raškovice a Krásná na Frýdecko-Místecku protipovodňová a revitalizační opatření, která zajistí ochranu místní zástavby před velkou vodou a vodní erozí.

Článek

Mohelnice v Raškovicích ústí do řeky Morávky. Úpravy byly rozděleny na sedm etap, práce na první z nich začaly v roce 2015. Během stavby podnik obnovil na řece 20 spádových objektů, úpravy přišly bez DPH na 91,3 milionu korun. „Účelem zahrazení Mohelnice je stabilizovat její říční brázdu, zabezpečit tak rozptýlenou podbeskydskou zástavbu proti velkým vodám a proti vodní erozi a zabezpečit dopravní spojení. Významným popudem pro provedení těchto prací byla ochrana rozdělovacího objektu jezu na řece Morávce ve Vyšních Lhotách před zavalením splaveninami,“ uvedl technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Hrazení Mohelnice se postupně dělalo v 50. letech minulého století. Skládalo se ze 17 kamenných a tří kombinovaných stupňů a kamenné přehrážky. Kameny se od té doby postupně o centimetry obrousily, pojivo degradovalo a dřevěná kulatina se poškodila. „Kromě přirozeného opotřebení k tomuto stavu přispěl i průchod několika velkých vod,“ sdělila mluvčí podniku Šárka Vlčková.

Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která je obložena lomovým kamenem. „U 16 spádových objektů je u břehu vybudována migrační rampa tvořená betonovou deskou, nad kterou je proveden podklad z betonu, do kterého jsou zapuštěny kameny tvořící dno rampy. U tří stupňů je migrační prostupnost zajištěna kynetou (prohloubená část koryta) ve středu přelivné hrany stupně,“ uvedla Vlčková.

Většinu nákladů podnik zaplatil z vlastních zdrojů. Povodí Odry je správcem vodních toků a vodních děl na území Moravskoslezského a částečně i Olomouckého kraje. Mezi přehradami, které podnik provozuje, jsou například Šance, Kružberk nebo Slezská Harta.

Reklama

Doporučované