Hlavní obsah

Olomouckou kryptu ozdobí výstava liturgických motivů z rostlinné říše

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

21. 6. 2022 10:52

Liturgické motivy z rostlinné říše ozdobí od čtvrtka prostory krypty olomoucké katedrály svatého Václava.

Článek

Instalace představí výběr barokních duchovních tisků a bohatě ilustrovaných rukopisných modlitebních knih, ukázky dobových herbárií či grafických vzorníků, které sloužily umělcům a řemeslníkům jako zdroj inspirace. Chybět nebudou drahocenná mešní roucha nebo zlatnicky dokonale zpracované liturgické nádoby s rostlinnými a květinovými motivy s duchovní symbolikou, informovali ČTK pracovníci olomoucké teologické fakulty, kteří výstavu Květy trpělivosti pořádají s Muzeem umění.

Výstava bude zaměřena na umělecké užití přírodních motivů v duchovní oblasti. „Jako mocné duchovní symboly se motivy z rostlinné říše objevují již v biblických textech a posléze i v duchovní literatuře. Od středověku se však s jejich zobrazením můžeme setkat také v umění a uměleckém řemesle, kde byly často používány jako nositelé a zprostředkovatelé abstraktních myšlenek, transcendentních obsahů a významů. Krása přírody, její pestrost a variabilita byly od raného středověku vnímány jako důkaz Božího stvoření,“ uvedla kurátorka výstavy Jitka Jonová.

Podle organizátorů výstavy nelze ozdoby na liturgických předmětech, ať již bohatě vyšívaných ornátech či skvostně zlatnicky zpracovaných nádobách, považovat za pouhou dekoraci. Jejich úlohou bylo podle nich pomoci „sdělit nesdělitelné“, koncentrovat mysl kněze při bohoslužbě a oslavit Boha. „Při zhotovování liturgických předmětů proto nehrála svou roli pouze zručnost umělce, jeho výtvarné cítění a orientace v uměleckých proudech, ale také znalost teologie, která ovlivňovala již samotný výběr materiálu, jeho charakter, barvu i použité motivy a tvarosloví,“ doplnil Radek Martinek z teologické fakulty.

Ozdobou výstavy bude například mariánská kasule vyšívaná Marií Terezií a řeholnicemi z vyšívačské dílny Institutu anglických panen ze St. Pölten. „Kasuli dominuje výšivka takzvaného Ferdinandova mluvícího kříže s bohatou výzdobou růží a květy modrého svlačce. Z vystavených zlatnických prací je zajímavý manýristický kalich, v jehož výzdobě hrají svou symbolickou roli květy spojené se Svatou rodinou, Ježíšem Kristem (květ karafiátu), Pannou Marií (květ růže) a sv. Josefem (květ lilie). Tento kalich pochází z katedrály sv. Václava v Olomouci,“ popsala Jonová.

Vernisáž v kryptě katedrály zahájí ve čtvrtek prezentace stejnojmenné knihy Radka Martinka, kterou nedávno vydalo Vydavatelství UP. Po katalogu a výstavě Ornamenta episcopi, věnovaných liturgickým rouchům olomoucké katedrály, jde o další výstup grantového projektu zaměřeného na historické liturgické textilie v českých zemích, který bude v Olomouci představen.

Reklama

Doporučované