Hlavní obsah

Mzdy lékařů v Pardubickém kraji patří k nejnižším v České republice

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

2. 12. 2022 19:59

Vloni průměrná hrubá měsíční mzda lékařů v Pardubickém kraji dosáhla 66 147 korun, celorepublikový průměr činil 83 808 korun. Méně brali jen lékaři ve Středočeském kraji, a to 64 347 korun.

Článek

Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Nejsou v nich zahrnuty příjmy z dohod o pracovní činnosti.

Medián hrubé měsíční mzdy lékařů v regionu je ještě nižší, vloni dosahoval 59 361 korun. Hůře na tom byli pouze lékaři ve středních Čechách s mediánem mezd 58 091 korun. V celé republice tato hodnota minulý rok dosáhla 79 259 korun.

Ve srovnání s ostatními regiony na tom nebyly mzdy lékařů v Pardubickém kraji v minulosti tak špatně. Ještě v roce 2016 byla jejich průměrná hrubá měsíční mzda 54 989 korun vyšší než v šesti dalších krajích a blížila se celostátní hodnotě 55 876 korun. V dalších letech sice mzdy v Pardubickém kraji rostly, ale ne tak rychle jako například v Jihočeském kraji, kde se od roku 2016 průměrná mzda lékařů zvýšila z 48 458 korun měsíčně na 91 453 korun. To byla vloni po Moravskoslezském a Plzeňském kraji třetí nejvyšší hodnota v zemi, vyšší než například v Praze. Podobně se vyvíjel i medián.

Celkové skutečné příjmy lékařů jsou ve skutečnosti vyšší. Kromě zaměstnaneckého poměru mají často dohody o pracovní činnosti, které se využívají pro ústavní pohotovostní služby. Příjmy z nich se do statistik nepromítají, někde mohou tvořit i významnou část. V různých krajích jsou ale rozsahy dohod odlišné.

ČSÚ do statistik zahrnuje pouze osoby pracující ve zdravotnictví v zaměstnaneckém poměru. Nejsou v nich osoby podnikající jako fyzické či právnické osoby, což je častý případ praktických lékařů a ambulantních specialistů. Pro zjednodušení používá pojem mzdy, který zahrnuje jak odměny ve mzdové, tak platové sféře, pokud to není výslovně rozlišeno.

Reklama

Doporučované