Hlavní obsah

Památník Lidice dal odstranit z pietního území nevzhledné stavby

Lidice.

Reklama

10. 6. 2022 18:44

Památník Lidice dal v květnu odstranit z pietního území nevzhledné stavby. Šlo o budovy, které sloužily v době budování památníku a nové obce dělníkům a později pro uskladnění mobiliáře.

Článek

Jedna z nich sloužila v minulosti i jako provizorní muzeum. Stály v místě, kde byl před vyhlazením obce v roce 1942 Rákosův statek. „Na podzim chce památník vykácet tamější náletové dřeviny a příští rok na jaře by zde měl postupně vznikat sad, ve kterém budou torza stromů ze zahrady původního statku i nově vysazené dřeviny,“ řekla zástupkyně ředitele Památníku Lidice Jana Chourová Plachá.

Dnes uplynulo 80 let od vyhlazení obce. Václava Rákose a jeho syny Josefa a Václava 10. června 1942 zastřelili v Lidicích nacisté, manželka Marie byla umučena v Osvětimi. Přežila jen dcera Marie. Oběťmi nacistů se stalo 340 lidických obyvatel, po válce se vrátilo 143 lidických žen a po dvouletém pátrání 17 dětí.

Rákosův statek stál u silnice, která vede na Makotřasy. Budovy, které zde vznikly v 50. letech minulého století, nikdy nebyly zapsané v katastru. Místo také postupně zarostlo náletovými dřevinami a někteří lidé zde zanechávali nepořádek. Proto se vedení památníku rozhodlo situaci změnit a vrátit místu důstojnou podobu. „Cílem je návštěvníky upozornit na to, že se stále pohybují na území původní obce,“ uvedla Chourová Plachá.

Ačkoliv budovy nebyly oficiálně zadokumentované, jejich demolici schvalovali památkáři, protože byly na území národní kulturní památky. Památník je také nechal oficiálně projektově zaznamenat kvůli uchování informací.

V budoucím sadu by mohly být také zasazeny ořešáky pocházející přímo z Lidic. V roce 1942 dva příbuzní Rákosových, kteří žili v nedaleké vesnici, sesbírali na statku ořechy popadané žárem po vypálení Lidic. Z nich v bývalé zahradě v Praze 6 vyrostlo a zůstalo zachováno několik stromů. Ořechy z nich poslouží jako semena pro nové stromky, které by se měly vrátit i do Lidic.

Památník Lidice také plánuje obnovu studánky, která byla v areálu statku. Zatím ale není možné zjistit, zda zůstal zachovaný její pramen. Ukázat by se to mohlo, až na podzim započne čištění místa od náletových dřevin.

Reklama

Související témata:

Doporučované