Hlavní obsah

Rybolov i průkaz pojištěnce. Co se dohodou mění pro Británii a EU

Foto: Profimedia.cz

Jedna z nejtvrdších vyjednávání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií probíhala ohledně rybolovu.

Reklama

26. 12. 2020 14:05

Pouhý týden před koncem přechodného období Spojené království a Evropská unie uzavřely po dlouhém vyjednávání obchodní dohodu. Co přesně se pro Británii mění?

Článek

Po více než čtyřiceti letech čekají britsko-unijní vztahy velké změny. Uzavření obchodní dohody 24. prosince, které některá média nazvala jako „vánoční zázrak“, přineslo úlevu pro mnohé britské podniky, zklámání ale musí zahánět rybáři nebo studenti. Dokument čítající 1246 stran už si může i veřejnost pročíst na webových stránkách Evropské unie.

Rybolov

Jedna z nejtvrdších vyjednávání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií probíhala ohledně rybolovu. Kolik ryb budou moci lovit lodě z EU nebo jak dlouho potrvá přechodné období, to vše bylo předmětem jednání. Zatímco Velká Británie usilovala o snížení unijního výlovu o až 80 procent, Evropská unie navrhovala výlov snížit o 18 procent. Nakonec došlo ke kompromisu v podobě 25 procent, tedy mnohem méně, než by se líbilo britské straně.

Kde naopak Británie oproti EU získala, to je délka přechodného období, po které bude platit právě dohodnutých 25 procent. To má trvat nakonec pět a půl roku, tedy mnohem kratší dobu, než by si Unie přála. Jakmile přechodné období skončí, bude mít Británie plnou kontrolu nad svými vodami. Pokud by se Spojené království rozhodlo vykázat unijní rybářské lodě ze svých vod, došlo by pak podle BBC buď ke kompenzacím evropským rybářům pomocí uvalení cel na britské produkty, nebo k odplatě v podobě vykázání britských lodí z unijních vod.

Rovné tržní podmínky

Narovnání podmínek pro unijní a britské podniky bylo dalším bodem jednání. Řešilo se, jaká by měla být výše státní podpory nebo vládních dotací pro podnikání. Obě strany se zavázaly k zachování norem například ohledně práv pracovníků nebo ekologie, což byl jeden z hlavních požadavků EU. Spojené království rovněž souhlasilo s dodržováním společných zásad fungování režimů státní podpory a nezávislé agentury pro dohled nad hospodářskou soutěží.

Řešení sporů

Pokud se Británie nebo EU odkloní od dohodnutých podmínek a odklon bude mít negativní dopad na druhou stranu, je ve hře i zavedení cel. Dohoda totiž dává EU i Velké Británii právo podniknout takové kroky v případě nesrovnalostí, díky tomuto mechanismu tak podle BBC budeme o hrozbě zavedení cel v budoucích letech slýchat často. Cla můžou obě strany uvalit i pouze na jedno odvětví vývozu nebo dovozu.

Soudní dvůr Evropské unie

Evropská unie nakonec musela upustit od požadavku, aby nejvyšší unijní soud hrál roli při dohledu na plnění uzavřené dohody. Výjimkou bude jedna část Británie, a to Severní Irsko, které má podle podmínek dohody o vystoupení z brexitu zvláštní postavení. Severní Irsko tak bude i nadále podléhat pravidlům jednotného trhu EU a celní unie, což znamená, že Evropský soud zůstane nejvyšší právní autoritou pro některé spory v této části Spojeného království.

Cestování

Vízová povinnost bude platit pro britské občany, pokud na území Evropské unie stráví více než 90 dní během 180denního období. Evropský průkaz zdravotního pojištění zůstane v platnosti do vypršení své expirace, poté ho nahradí UK Global Health Insurance Card, ke které zatím není více informací.

Cestovní pas EU pro domácí mazlíčky již nebude platný, osoby cestující se zvířaty čeká podle BBC „jiný a složitější postup“. Obě strany se dohodly na spolupráci v oblasti mezinárodního mobilního roamingu, ale v dohodě není nic, co by bránilo tomu, aby cestujícím ve Velké Británii byly účtovány poplatky za používání jejich telefonů v EU a naopak, upozorňuje BBC. Občané Spojeného království nebudou k řízení v EU potřebovat mezinárodní řidičské oprávnění.

Uznávání profesních kvalifikací

Odchod Spojeného království výrazně zkomplikuje život pracovníkům překračujícím hranice mezi Británií a EU, těm totiž nebude v zahraničí automaticky uznávána profesní kvalifikace. Pracovníci tak podle BBC budou muset často žádat jednotlivé země o uznání své kvalifikace, vše ale bez záruky úspěchu. Jedna část dohody sice zmiňuje vzájemné uznávání kvalifikací, ale jde o výrazně užší záběr než doposud.

Bezpečnost

Spojené království ztrácí přístup k některým velmi důležitým databázím, ale bude mít i nadále přístup například k systému kontroly otisků prstů, který má společný celý starý kontinent. Celkově však spolupráce v oblasti zabezpečení již nebude založena na přístupu „v reálném čase“, upozorňuje BBC. Obě strany se dohodly na vydávání obviněných nebo odsouzených osob. Spojené království se také nadále může účastnit schůzí agentury Europol, nebude mít ale vliv na její rozhodování.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované