Hlavní obsah

Severočeské hnědouhelné elektrárny investují stovky milionů na pokles emisí

Foto: Shutterstock.com/VanderWolf Images

Ilustrační foto.

Reklama

10. 10. 12:50

Severočeské hnědouhelné elektrárny, které patří mezi největší provozy v republice, zůstávají podle ekologického hnutí Arnika největším zdrojem emisí skleníkových plynů a rtuti.

Článek

Množství škodlivin vypouštěných do ovzduší trvale klesá. Do projektů na snížení emisí investují elektrárny stamiliony korun a některé se připravují na přechod k obnovitelným zdrojům energie. Uhelná komise doporučila ukončit v zemi využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Ekologické organizace předpokládají, že s ohledem na vývoj trhu dolování skončí někdy kolem roku 2030.

Množství vypouštěného oxidu uhličitého se podle ekologické organizace Arnika meziročně snížilo o více než deset milionů tun na 53 milionů. Emise výrazně snížila například elektrárna Chvaletice na Pardubicku patřící do skupiny Sev.en Energy. Té patří i hnědouhelná elektrárna Počerady na Lounsku. „Do ní investujeme miliardy korun. Jde o zásadní opravy technologií, které přinesou výrazné snížení emisí. Oprava bloku 6, kterou realizujeme letos, je jenom začátek. V následujících obdobích budeme s opravami pokračovat i na dalších blocích tak, aby Elektrárna Počerady splňovala všechny předepsané emisní limity,“ řekla mluvčí společnosti Eva Maříková. Elektrárna má být podle ní pro Českou republiku pojistkou do doby, než se zprovozní jiné zdroje.

Emisní intenzita Skupiny ČEZ na vyrobenou elektřinu loni klesla o více než deset procent a letos předpokládá další pokles o více než 12 procent. „Emisní limity platné v té či oné době nebyly překračovány, naopak bývají i nižší,“ řekl Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní Čechy. „S uhlím skončíme v teplárenství do roku 2030, na minimum omezíme spalování uhlí i v elektrárnách, budeme stavět obnovitelné zdroje energie a v teplárenství přejdeme na plyn,“ uvedl.

Meziročně poklesly podle Arniky též emise rtuti, jejichž hlavním zdrojem jsou hnědouhelné elektrárny. Ministerstvo životního prostředí nedávno potvrdilo výjimku z limitů pro emise rtuti pro elektrárnu Ledvice na Teplicku a Počerady. Skupina ČEZ hledá řešení, jak snížit koncentraci rtuti v emisích do ovzduší již několik let. Z testovaných technik uvedla jednu do ověřovacího provozu v závěru loňského roku v elektrárně Mělník 1. „Prvními dvěma zařízeními, kde již aplikujeme hlavní technologii pro snižování emisí rtuti do ovzduší – vstřikování aktivního uhlí do spalin v kombinaci s tkaninovým filtrem – jsou Teplárna Trmice a Elektrárna Tušimice. To by se pochopitelně mělo promítnout do dalších statistik,“ uvedl Schnepp.

Výjimku na dočasné stanovení mírnějších emisních limitů pro rtuť pro provoz elektrárny Ledvice ČEZ dostal na dobu do konce června 2025. „Během této výjimky nedojde ke zvýšení emisí. Navíc je žádaná jen na dobu nezbytně nutnou pro realizaci opatření, která vypouštění emisí rtuti zásadně omezují,“ uvedl Schnepp.

Počerady dostaly výjimku u dvou bloků do poloviny roku 2024, u jednoho bloku do konce roku 2024 a u zbývajících dvou bloků do poloviny roku 2025. Ministerstvo dále uložilo elektrárně, aby do konce listopadu příštího roku vyhodnotila efekt technik ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého na emise rtuti a navrhla případnou úpravu limitu. „Snížení emisí rtuti je stále předmětem aplikovaného výzkumu, a vyžaduje tedy nejen vysoké náklady, ale také čas na výběr, instalaci a vyladění těch správných technologií,“ uvedla Maříková. Ekologické organizace, jako je Hnutí Duha či Greenpeace, usilují o odstavení elektrárny Počerady.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované