Hlavní obsah

Škola se změnila v nekonečný domácí úkol. Jak to dopadá na žáky?

Foto: Střední pedagogické školy Futurum

Školní lavice se zaplní žáky nejdříve koncem května.

Reklama

23. 3. 2020 14:15

Nekonečné domácí úkoly doprovázejí v karanténě nejen žáky a studenty, ale i učitele a rodiče. Základní, střední i vysoké školy zadávají svým studentům učivo online.

Článek

Situace okolo koronaviru a zákaz kontaktní výuky na školách znamená především jedno: domácí vzdělávání žáků a studentů. Pro mnohé učitele a rodiče to představuje mnohem víc práce.

„Ono se zdá, že jsme doma a nemusíme tolik pracovat, ale je to zásadní nadbytek práce. Materiály, které máme nachystané dlouho dopředu pro výuku kontaktní, teď nemůžeme vůbec použít a vše musíme transformovat pro to online prostředí,“ řekl ředitel brněnského Gymnázia Slovanské náměstí Dalibor Kott.

Systém distanční výuky funguje na většině základních a středních škol tak, že kantoři zadávají úkoly studentům na dálku. „Každý student má povinnost se podívat do systému, kam kantoři posílají pokyny o domácích úkolech, učivu a procvičování,“ dodal Kott.

Někteří učitelé používají i online testování, aby ověřili, zda studenti zadané učivo dostatečně chápou a věnují mu pozornost. „Testování online je ale jen podpůrné opatření, nebude rozhodujícím prostředkem k závěrečné klasifikaci. Hodnotit studenty budeme, až se vrátí zpět do školy, bude to pro ně něco jako druhá vlna testování, ale už klasicky v lavicích,“ uvedl Kott. Podle něj se na studenty navalí více úkolů, než by tomu bylo při klasické výuce.

Další školy přistupují i k formě online setkávání přes nástroje jako je Skype či Microsoft Teams. „Dvakrát týdně se s dětmi potkávám před webkamerou. Slyšíme se, vidíme se a můžeme komunikovat. Jsme spolu ve třídě, i když virtuální,“ popsala jiný způsob výuky učitelka na prvním stupni Základní školy Slatinice Martina Dvořáková.

Učí třetí třídu a výuku přes Microsoft Teams si velmi pochvaluje. Děti podle ní díky tomu během karantény neztratí kontakt se sociální skupinou. „Povídáme si, co dělají, ukazujeme si, jaké mají roušky, vysvětlujeme si nové učivo, procvičujeme to naučené či si kontrolujeme vypracované pracovní listy,“ dodala.

Martina Dvořáková učí žáky přes aplikaci Teams třeba vyjmenovaná slova. „Děti si nachystaly kartičky s i, í, y, ý. Já říkám věty a ony zvedají kartičky, které i, y tam použijí. Někdo z nich to potom všem zdůvodní,“ uvedla. Nové učivo vysvětluje pomocí prezentací, které dětem nasdílí na obrazovku.

I taková forma učiva však vyžaduje větší zapojení rodičů. Lucie Venzhöferová je matka dvou dětí na základní škole ve třetí a šesté třídě. U mladší dcery Karolíny si pochvaluje online výuku. U starší dcery Sofie výuka není tolik přehledná. „Má tu nevýhodu, že úkoly zadává více učitelů, kteří nepoužívají jednotný systém výuky,“ řekla Venzhöferová. Sofii tak maminka musí více pomáhat hlavně s technickou stránkou výuky.

Vyučující na vysokých školách zadávají učivo přes informační systémy a e-learningové aplikace. Někteří využívají podobně jako Martina Dvořáková online programy na výuku. Většina vysokých škol řešila situaci tak zvaným rektorským volnem, podle kterého však vyučující po studentech nemohou žádat plnění průběžných úkolů.

Problematické jsou také odevzdání bakalářských a diplomových prací. Například Právnická fakulta Masarykovy univerzity odevzdání závěrečných prací posunula prozatím o měsíc. „Největší problém pro mě představuje zavření knihoven, jednak proto, že nemám přístup ke zdrojům v tištěné podobě, což upřednostňuji, a jednak proto, že se mi tam lépe píše. Nicméně oceňuji přístup fakulty a celé univerzity, protože se nám jako studentům snaží vyjít ve všem vstříc,“ řekla studentka posledního ročníku Právnické fakulty MU Karolína Přibylová.

Další možností využití online technologií ve výuce je i program Blackboard. Školám nabízí online prostor, kde vyučující mohou zřídit online kurzy, vystavit výukové materiály a vést vzdálenou výuku. Je přes něj možné i známkovat studenty. „Aktuálně Blackboard používá třeba Czechitas, která vzdělává ženy a děti v oblasti IT, organizuje pro ně různé výukové kurzy. Bezplatně jsme jim umožnili používat náš nástroj, protože je to nezisková organizace. Nejrozšířenější je naše platforma ale na vysokých školách v Severní Americe,“ řekl ředitel brněnské pobočky Blackboard Petr Polášek.

Žáky i učitele přesto trápí, že se nemohou potkat osobně. Podle majitele Střední pedagogické školy Futurum Tomáše Jízdného studentům nejvíce chybí zpětná vazba a možnost se okamžitě zeptat na probíranou látku.

Z posledních informací Ministerstva školství vyplývá, že žáci a studenti se do škol nepodívají dříve než koncem května. Posouvají se rovněž maturity a přijímací zkoušky na střední i vysoké školy, a to nejdříve 14 dnů po otevření škol. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr školství Robert Plaga. V krajní situaci uvažuje i o zrušení povinných maturit. „V případě, že by nedošlo k otevření škol do 1. 6. tohoto roku, tak maturitní vysvědčení bude uděleno dle známek z posledních tří vysvědčení,“ řekl Plaga. S krácením letních prázdnin ministerstvo nepočítá.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované