Hlavní obsah

Co ukazují Blatného „tajná“ data? Když zavřít, tak nadlouho

Foto: vláda.cz

Ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Reklama

23. 3. 13:54

Seznam Zprávy získaly dokumenty, kterými se ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) snaží opozici přesvědčit, že současná opatření fungují. A je proto třeba prodloužit nouzový stav, aby v nich bylo možné pokračovat.

Článek

Chceme před hlasováním o nouzovém stavu informace, nakolik současná omezení pomáhají zlepšit pandemickou situaci, požádali minulý týden ministra zdravotnictví zástupci opozice. Jan Blatný jim data v pondělí předložil. Obsáhlý dokument, který obsahuje řadu komentovaných grafů, mají Seznam Zprávy k dispozici.

V průvodním e-mailu ministr Blatný opozičním politikům píše, že podle něj opatření fungují, ale aby se situace dostala do „únosné“ míry, je třeba v nich do konce dubna pokračovat.

„Opatření, která fungují synergicky, včetně uzavření okresů, jasně fungují. Budeme požadovat prodloužení nouzového stavu o 30 dní, protože teprve koncem dubna se budeme dostávat podle modelu k situaci, která je dlouhodobě únosná. Budu požadovat, aby opatření tak, jak jsou nastavena nyní bez dalších změn, platila minimálně do Velikonoc včetně. Tedy nejspíše je navrhnu prodloužit do 9. 4. a v době mezi 6.–9. 4. je opět vyhodnotíme a případně navrhneme změny,“ napsal Blatný v e-mailu opozici spolu s dokumenty.

V nejdéle uzavřených okresech se situace lepší nejvíc

To, že omezení mobility pomocí uzavření okresů funguje, potvrzuje podle analýzy ministerstva vývoj v posledních 7 až 10 dnech. Dostavil se trend pozvolného zpomalovaní epidemie. V krajích došlo buď ke stagnaci počtu nově nakažených, nebo k poklesu. Ale stále jsou výjimky.

„Nejvyšší pokles na okresní úrovni je pak sledován v okresech Cheb (–76 %) a Sokolov (–74 %), tedy ve dvou okresech Karlovarského kraje, které byly společně s okresem Trutnov (–59 %) v Královéhradeckém kraji uzavřeny ještě dříve (12. února 2021), což ukazuje na poměrnou efektivitu uzavírky,“ píše se v analýze.

Zlepšení situace má dokladovat i snížení počtu okresů, v nichž je sedmidenní incidence počtu nových případů vyšší než 1 000 na 100 tisíc obyvatel. Aktuálně jsou takové okresy 3 ze 77, před omezením pohybu byla tato hranice překročena v 25 okresech.

Čím déle, tím lépe

Ministerstvo zdravotnictví v analýze dále tvrdí, že zmíněné výsledky v nejdéle uzavřených okresech potvrzují, že tvrdá opatření fungují lépe, pokud platí delší dobu.

„Z aktuálních dat je tak patrné, že omezení cestování a celkové mobility osob jakožto preventivní opatření před šířením onemocnění covid-19 je efektivním nástrojem a má výraznější efekt, zejména pokud trvá po delší časový úsek, což je patrné zejména v okresech Karlovarského a Královéhradeckého kraje, kde je toto omezení nastaveno již od 12. února 2021 a z dat je znatelný signifikantní pokles počtu případů v těchto dvou krajích,“ zdůvodňuje se v analýze, jak omezení pohybu pomáhá v boji s pandemií.

Jedním z dokumentů, které ministr Blatný poslal opozici, je prezentace, jež se zabývá vývojem epidemie a efektem přijatých opatření. Má několik podkapitol a jedna se věnuje právě tématu omezení pohybu mezi okresy.

V prezentaci se píše, že uzavření okresů značně pomohlo v omezení mobility obyvatel, což byl zásadní nástroj k omezení počtu rizikových kontaktů. Mobilitu datoví analytici sledovali pomocí nástroje Google Mobility Report (viz box níže).

„Opatření zavedená po 1. 3. 2021 vedla k dalšímu významnému poklesu mobility obyvatel, zejména v kategoriích souvisejících se službami, volným časem a pobytem ve venkovních prostorách. Snížení počtu rizikových kontaktů je jedním z faktorů, který zabránil eskalaci populační zátěže související s nakažlivější variantou viru. Došlo i ke snížení mobility na pracovištích, byť stále ne na úroveň z jara 2020,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v prezentaci poslané opozici.

Google Mobility Report

Jde o anonymizovaná data, která ukazují trend pohybu podle historie lokace telefonu u osob, které ji samy povolily. Společnost uvádí, že data neumožňují zjištění totožnosti stejně jako polohu, kontakty nebo pohyb jednotlivce. Trendy pohybu se srovnávají se situací před rokem.

Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Graf ukazuje, nakolik došlo k omezení pohybu v ČR v kategorii provozovny a volný čas.

Omezení pohybu mezi okresy snížilo podle ministerstva zdravotnictví mobilitu obyvatel v klíčových kategoriích provozovny, volný čas a parky.

Snížení postupně narůstalo do druhého týdne v březnu a je významně patrné zejména o víkendech. Podle resortu ministra Blatného evidentně došlo ke snížení frekvence rizikových kontaktů, což se po 7. 3. projevuje v poklesu virové nálože v populaci a poklesu reprodukčního čísla R na hodnotu 0,9.

Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Graf ukazuje, nakolik došlo k omezení pohybu v ČR v kategorii parky.

Současný nouzový stav končí 28. března. Vláda žádá o jeho prodloužení o 30 dní, tedy do úterý 27. dubna. Blatný opozici v e-mailu ujišťuje, že pokud by se situace zlepšila dříve, mohlo by se uvažovat o dřívějším zrušení nouzového stavu. Ten je ale k dalšímu poklesu pandemie podle Blatného nyní nezbytný.

K další vládní žádosti o souhlas s prodloužením nouzového stavu se Sněmovna sejde v pátek dopoledne. Schůzi svolal na 10:30 její předseda Radek Vondráček (ANO). Menšinový kabinet ANO a ČSSD zatím podporu pro návrh v dolní komoře nemá.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované