Hlavní obsah

V trestním řízení s dopravci bude Liberecký kraj žádat 11 milionů

Foto: Jan Stránský, Seznam Zprávy

„Rozhodně budu bojovat proti těmto mafiánským praktikám, které se snaží ovládnout více než 300 milionů z rozpočtu kraje určených na zajištění veřejné autobusové dopravy,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Reklama

9. 9. 2020 12:55

Liberecký kraj se bude domáhat náhrady škody v trestním řízení, které v srpnu policie zahájila proti dopravním společnostem Witbystar (dříve BusLine) a ČSAD Liberec.

Článek

Firmy policie obvinila z pletich ve veřejné zakázce na dopravní obslužnost v Libereckém kraji. Dopustit se jí měly, když v roce 2017 uzavřely dohodu o společném postupu při podávání nabídek. To mělo vliv na konečnou cenu dopravy a kraji tím vznikla škoda bezmála 11 milionů korun.

V polovině roku 2017 měli oba dopravci uzavřít dohodu o společném postupu při podávání nabídek. „Dohoda však měla nepochybně vliv na konečnou cenu za zajištění dopravní obslužnosti v části regionu. Tímto jednáním vznikla Libereckému kraji škoda 10 938 427 korun, který ji bude uplatňovat v probíhajícím trestním řízení,“ uvedl mluvčí úřadu Filip Trdla.

V roce 2017 se na základě dohody vlády s odbory musely zvýšit mzdy řidičů v autobusové dopravě. Hlavní dopravci – ČSAD Liberec, BusLine a ČSAD Česká Lípa – tehdy vypověděli smlouvy. S českolipským dopravcem se Liberecký kraj shodl na kompromisu, v případě společností BusLine a ČSAD Liberec tomu tak nebylo.

„Jak ukazuje obvinění, se kterým jsme se jako zástupci hlavního akcionáře seznámili, postupovaly společnosti BusLine a ČSAD Liberec v Jednacím řízení bez uveřejnění po vzájemné dohodě. Pokud by totiž žádná dohoda neexistovala a probíhala by normální soutěž mezi dvěma uchazeči, byla by konečná cena nižší. Proto se Liberecký kraj připojuje k trestnímu stíhání a vymáhání náhrady škody, která kraji vznikla a jež činí bezmála 11 milionů, když pod tlakem přistoupil na prokazatelně nevýhodnou cenu firmy BusLine. Rozhodně budu jako hejtman bojovat i nadále proti těmto mafiánským praktikám, které se snaží ovládnout více než 300 milionů z rozpočtu kraje určených na zajištění veřejné autobusové dopravy,“ uvedl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Základem pro výpočet škody je rozdíl mezi „vysoutěženou“ cenou ve výši 34,78 koruny za kilometr – nabídka podaná BusLine pro oblast Východ v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění – a maximální možnou navýšenou cenou ve výši 33,83 koruny za kilometr, kterou Liberecký kraj jako zadavatel na základě svých výpočtů předpokládal. „Pokud se tento nelegálně dosažený rozdíl, tedy 0,95 koruny za kilometr, vynásobí součtem výkonů, které dopravce BusLine prováděl za celé období platnosti smlouvy a jež byly 11 514 134 kilometrů, činí celková škoda způsobená kraji 10 938 427,30 koruny,“ dodal Trdla.

Reklama

Doporučované