Hlavní obsah

Vědci oponují tvrzení, že oteplování pomůže ekonomice

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

30. 9. 2020 13:18

Ústav výzkumu globální změny – CzechGlobe se vymezil proti tvrzení, že zvýšení průměrné roční teploty může pozitivně ovlivnit českou ekonomiku. K takovému závěru nedávno dospěl analytický tým společnosti Deloitte ČR.

Článek

„Chlácholit českou společnost tím, že díky globální změně klimatu a zvýšení průměrné roční teploty bude na konci tohoto století český hrubý domácí produkt vyšší, než by byl při stálém klimatu, a Češi se tak budou mít lépe, je mylné a nezodpovědné,“ uvedl dnes v tiskové zprávě brněnský Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.

Vymezil se proti závěrům studie české pobočky auditorské společnosti Deloitte, jež byla zveřejněna před dvěma týdny. „Ta k výsledku došla na základě jednoduchého ekonomického modelu, jehož premisou je závislost HDP pouze na průměrné roční teplotě a průměrných ročních srážkách,“ upozornili badatelé.

Podle vědců se však bude i Česko potýkat mimo jiné s nárůstem extrémních meteorologických jevů a zásadní změnou klimatických poměrů, na které byla původně přizpůsobena nejen krajina, ale také infrastruktura a celá společnost. Klimatická změna prý proto přinese výrazné negativní ekonomické dopady.

„Není nutné mít křišťálovou kouli, abychom všichni věděli, že klimatická změna ve svých důsledcích nepřinese nic dobrého. Její negativní dopady pociťujeme již nyní,“ uvedl ředitel CzechGlobe Michal Marek. „V posledních letech se vývoj klimatu dokonce přiblížil předpovědím klimatických modelů až pro příští desetiletí. Negativa výrazně převažují nad klady. Všichni pozorujeme rozpad zejména smrkových lesů, nárůst let s nižšími zemědělskými výnosy, nedostatek sněhu, nízké stavy povrchových a podzemních vod, vyschlé studny a podobně. Ukolébávat se tím, že oteplování přinese Česku ekonomickou prosperitu, není moudré a uklidňovat veřejnost, že oteplení planety o dva stupně Celsia české ekonomice spíše prospěje, považujeme za krajně nezodpovědné,“ dodal.

O již aktuálních škodách hovoří i ředitel Asociace krajů České republiky a předseda její Komise pro životní prostředí a zemědělství Jan Hodovský: „Dopady klimatické změny v Česku mohou za škody, které zemědělci a lesníci již nyní počítají v desítkách miliard korun. Mnohé obce bojují o dostupnost pitné vody, jiné zase s přívalovými povodněmi. Vlny veder a růst nočních teplot ve městech zvyšují úmrtnost starších a nemocných lidí, kteří se nedokážou adaptovat a jejichž organismus se rychle vyčerpává.“

Vědci z CzechGlobe zdůrazňují, že klimatická změna má celosvětově na kvalitu života výrazně širší dopady, jež nejsou zachyceny v HDP, jako je bezpečnost, zdraví, dostupnost vody a potravin, (ne)obyvatelnost území, migrace. Řada těchto projevů se podle vědců stává aktuálním tématem i pro nás. „Rozsáhlá mezinárodní studie CzechGlobe z loňského roku uvádí, že epizody sucha mohou do konce století globálně ohrozit současně až 60 procent ploch určených k pěstování pšenice a tím, ať přímo či nepřímo, postihnout i Česko,“ konstatují.

„Kombinace rozsahem výrazně menších epizod sucha vedla před deseti lety k prudkému růstu cen obilovin na světových trzích a podstatně přispěla k bouřlivým kolapsům od severní Afriky po Sýrii, jejichž dopady v podobě migračních vln pociťujeme dodnes. Klíčový faktor pro budoucnost civilizace vyplývající z klimatické změny je ztráta obyvatelnosti mnoha území. Oteplení o dva stupně Celsia proti předindustriálnímu období by vedlo k rozpadu řady států a do pohybu by se daly stovky milionů lidí. I proto Pařížská dohoda z roku 2016, jež je podporována všemi státy, uvádí cíl udržet zvýšení globální průměrné teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia,“ dodali autoři oponentní studie.

Řadu problémů, jejichž řešení bude velmi nákladné, prý nebrala studie společnosti Deloitte vůbec v úvahu. „Usuzovat z jimi použitého modelu, že další globální oteplování pomůže nějakému hospodářství, například českému, je zavádějící. Oteplování by zdánlivě mohlo být výhodné pro rozsáhlé oblasti Ruska nebo Kanady, ovšem již dnes v těchto státech vznikají obrovské ekonomické škody, protože infrastrukturu – ropovody, zásobníky fosilních paliv, silnice, železnice a budovy – ničí tání věčně zmrzlé půdy, takzvaného permafrostu. Lze samozřejmě připustit, že mohou být určité oblasti lidské činnosti, ve kterých dojde k malému nebo dočasnému zlepšení. Z výsledků nejen výzkumů CzechGlobe ale jednoznačně vyplývá, že negativa klimatické změny budou v drtivé většině převažovat,“ doplnil Marek.

Skutečně vědeckou analýzu finančně kvantifikovatelných dopadů globálního oteplování na hospodářství zemí Evropské unie podle badatelů publikovalo Společné výzkumné středisko Evropské unie. „Pro skupinu zahrnující Česko zjistila, že o co vyšší oteplení, o to vyšší ztráta HDP. Analýza přitom zdůrazňuje, že další dopady, jejichž finanční vyjádření není k dispozici nebo ani není proveditelné, jsou pravděpodobně mnohem závažnější,“ uzavřeli vědci.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované