Hlavní obsah

Domácí pohoda u zapáleného krbu škodí planetě víc než moderní náklaďák

Foto: Profimedia.cz

Studie zdrojů polycyklických aromatických uhlovodíků zjistila, že spalování dřeva jich produkuje víc než nafta využívaná automobily.

Reklama

18. 12. 2021 23:20

Pálení dřeva v kamnech a krbech pravděpodobně způsobuje rakovinu v městských oblastech o poznání více než automobily, odhaluje nová studie z Athén.

Článek

Podle studie jsou kamna na pálení dřeva v městských oblastech zodpovědná za téměř polovinu rakovinotvorných chemikálií obsažených v částicích znečištěného ovzduší. Na její výsledky poukázal britský deník The Guardian.

Při spalování organických materiálů, jako je dřevo, uhlí nebo ropa, vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky. Jejich karcinogenní účinky jsou vědcům známé už dlouho. Nová studie zkoumala zdroje polycyklických aromatických uhlovodíků a zjistila, že spalování dřeva jich produkuje více než nafta nebo benzín využívané automobily.

Výzkum prováděli vědci v řeckých Athénách. Upozorňují ovšem na to, že se nejedná o ojedinělý případ a jejich výsledky se dají aplikovat i na další města. Spalování dřeva v domácnostech je podle nich významným problémem pro kvalitu ovzduší ve městech po celé Evropě.

„Athény nejsou výjimkou – spíše reprezentují pravidlo,“ uvedl pro The Guardian Athanasios Nenes, jeden z členů týmu, který za výzkumem stojí. „Na jednu stranu to je: ‚Panebože, to je hrozné.‘ Na druhou stranu to ale poukazuje na něco, co mohou lidé skutečně udělat, aby snížili toto riziko bez přílišného úsilí. Prostě přestanete spalovat dřevo. To je to hlavní,“ dodává Nenes, který působí v Nadaci pro výzkum a technologie v řeckém Patrasu a na Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne.

Výzkum publikovaný v minulém roce odhalil, že spalování dřeva v domácnostech je největším zdrojem znečištění ovzduší malými částicemi ve Velké Británii a produkuje dokonce třikrát více těchto částic než automobilová doprava. Kamna na spalování dřeva přitom používá pouze 8 % britské populace.

Vědci upozorňují, že lépe na tom nejsou ani nové typy kamen, které splňují ekodesignové požadavky. I ony vypouštějí do vzduchu 750krát více drobných znečišťujících částic než moderní nákladní automobily. Podle vědců také kamna na pálení dřeva trojnásobně zvyšují úroveň škodlivého znečištění v domácnostech a měla by se proto prodávat se zdravotním varováním.

V rámci nového výzkumu, který byl publikován v odborném časopise Athmospheric Chemistry and Physics, vědci odebírali vzorky ovzduší v Athénách každý den po dobu jednoho roku. Zkoumali přitom celkem 31 polycyklických aromatických uhlovodíků.

Zjistili, že celkem 31 % těchto chemických látek vzniká při spalování dřeva, zatímco 33 % při spalování nafty a oleje a 31 % při spalování benzinu. Některé polycyklické aromatické uhlovodíky jsou ovšem více karcinogenní než jiné. Spalování dřeva se podílí na celkovém riziku vzniku rakoviny u lidí způsobeném polycyklickými aromatickými uhlovodíky celkem 43 %. Pro srovnání: U nafty a oleje se jedná o 36 % a u benzínu o 17 %.

„Víme, že kouř ze spalování dřeva je mnohem více toxický než jiné druhy částic,“ uvedl Nenes s tím, že výsledky výzkumu jasně ukazují, že spalování dřeva je hlavní příčinou dlouhodobého karcinogenního rizika.

Podle výzkumníků by z těchto důvodů měla být zavedena nová opatření, která by omezovala spalování dřeva. „Vzhledem k expozici karcinogenům a rozšířenému používání spalování dřeva v celé Evropě, například ve Francii, Německu, Irsku a Spojeném království, je okamžitě zapotřebí přijmout evropská opatření a politiky zaměřené na regulaci emisí ze spalování dřeva, protože by mohly mít značný přínos pro veřejné zdraví,“ domnívají se vědci.

„Myslíme si, že pálení dřeva je jaksi neškodné, protože dřevo je přírodní produkt. Tato zjištění nám připomínají, že spalování dřeva není bez znečištění,“ dodává Garry Fuller z Imperial College v Londýně, který nepatří mezi členy výzkumného týmu z Athén.

K zavedení opatření na omezení spalování dřeva vyzývá také profesorka Alison Tomlinová z University of Leeds ve Velké Británii. Podle ní nestačí, že se sníží produkce polycyklických aromatických uhlovodíků v dopravě skrze přechod k elektromobilům. „Dokud nebudou zavedeny vhodné metody snižování emisí polycyklických aromatických uhlovodíků z domácích kamen a krbů na dřevo, budou i nadále představovat významné zdravotní riziko,“ tvrdí Tomlinová. Začátkem by podle ní mohlo být zavedení takzvaných „dnů bez spalování“.

Omezit spalování dřeva a zajistit čistší ovzduší se už aktivně snaží třeba nizozemský Utrecht. Jeho městská rada začátkem prosince oznámila, že bude rozdávat dotace ve výši 2000 eur, aby lidi podpořila ve výměně kamen a krbů na dřevo.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované