Hlavní obsah

Zeman by měl být ústavně stíhán, nejen za čínské prohlášení, říká právník Kalvoda

 

Reklama

1. 11. 2016 18:37

Pohnat k zodpovědnosti čtyři ústavní činitele, a to všemi prostředky, by měli čeští poslanci a senátoři za jejich pročínské prohlášení. Přinejmenším podle mínění tzv. Kroměřížské výzvy. Jejího signatáře, spoluatora a také advokáta Jana Kalvodu vyzpovídal ve studiu Seznam Zprávy Martin Jonáš.

Článek

Reagovali jste na prohlášení čtyř ústavních činitelů, tedy na „vysvětlující" dopis čínské vládě. Podle vás tedy šlo nikoliv jen o porušení zvyklostí či etických norem, ale o porušení právního a ústavního řádu ČR. Je to tak? 

Je to tak. A je to důvod, proč Kroměřížská výzva vydala už druhý veřejný apel vůči ústavnímu systému. Nejde jen o nějaké zvyklosti a diplomatické jemnosti, ale jde o to, že tady se sešli takzvaní čtyři nejvyšší ústavní činitelé, kteří udělali významný zahraničně politický krok. No a pokud zkoumáme, zda k němu měli kompetenci, jednotlivě, ale i dohromady ve svém společenství, pak zjišťujeme, že nikoliv. A základním principem právního státu je, že státní moc je možné uplatňovat jenom na základě zákona a způsoby, který zákon stanoví. A způsob, který zvolili čtyři nejvyšší ústavní činitelé, žádný zákon a ústava nestanoví.

Základní problém je tedy v existenci tohoto typu dokumentu, nebo vidíte jako problém i některé části textu, věty tohoto dokumentu?

Samozřejmě zásadní problém je obsahový, věcný. Způsob, kterým se teď vyostřila aktuální zahraniční politika ve vztahu k Číně, odporuje ústavě a jejím hodnotám. To je první problém. Ale máte pravdu, další a podstatný problém je v existenci samotného tohoto politického kroku. Oba předsedové komor sice jednají jménem komor navenek, ale sami, jako takzvaní nejvyšší ústavní činitelé, nemají žádnou ústavní, natož zahraničně politickou kompetenci. Totéž se týká předsedy vlády, ten jedná za vládu navenek, ale vláda rozhoduje zásadně jako sbor.

A o tom, že by vláda rozhodla o tomto dokumentu, nic nevíme. A pochopitelně prezident, který jedná jménem státu navenek, zahraničně politickou orientaci sám neurčuje, o tom rozhoduje vláda, jak už jsem se zmínil. Takže každý z těchto signatářů tohoto dopisu má deficit ústavní kompetence. Za druhé, což považuji za možná ještě podstatnější, je zásadně protiústavní, pokud se ke společnému politickému aktu spojí představitelé exekutivy - prezident a předseda vlády - a zákonodárného sboru. Protože platí, jako jedna ze základních garancí demokratismu států, princip dělby mocí.

Kroměřížská výzva použila formulaci: Tedy všemi prostředky by měli senátoři a poslanci pohnat k zodpovědnosti čtyři ústavní činitele. Jaké prostředky vlastně mají zastupitelé v rukou?

Já jsem si téhle formulace nevšiml. Nicméně pokud takováto formulace kdekoliv existuje, pak jsou samozřejmě míněny všechny ústavní prostředky a všechny ústavní instituty, jež slouží k dovození odpovědnosti ústavních představitelů, kteří jednají mimo své kompetence. Nechť je nám tedy správně rozuměno, všemi prostředky, to zní dramaticky. Smyslem toho je apelovat na ústavní systém, aby se začal chovat podle ústavy a nikoliv aby ji opomíjel.

Řeč byla rovněž o stíhání prezidenta ČR. Předmětem tohoto stíhání má být výlučně tato akce, tedy spojená s oním komuniké čínské vládě, nebo se jedná o širší paletu problémů?

Zásadně to druhé. Jedná se o širší paletu problémů. Jak víte, reakce zákonodárného sboru na některé kompetenční přehmaty předcházejícího prezidenta vedla v roce 2012 k ústavní novele, která umožňuje stíhat, míněno tím ústavně stíhat, nikoliv nějak jinak, dramaticky, prezidenta nikoliv jen za velezradu, ale také za hrubé porušení ústavy. No a ten precedens tady už jednou byl. Už jedna ústavní stížnost, žaloba, byla podnícena a ta se orientovala nikoliv na jeden přehmat, o kterém mluvím, porušení ústavy, ale na sérii na sebe navazujících a souvisejících přehmatů ústavy. Tak tomu je i v tomto případě. Tak míní Kroměřížská výzva i případ prezidenta Zemana.

Zaznělo od vás také, že je třeba prošetřit, jestli neexistuje nějaká vazba mezi chováním českých ústavních činitelů vůči čínské straně a financováním českých politických stran tak, jak to naznačoval komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Vy máte nějaké další indicie, že by tomu tak být mohlo, mimo to Nováčkovo prohlášení?

Ne, nikoliv. My, stejně jako celá veřejnost, vyslechli tento velmi závažný údaj, názor, možná informaci, a nemáme žádné jiné informace. Je to tak dramaticky významné, že je povinností orgánů státu, které jsou k tomu vybaveny kompetencemi, aby tyhle informace velmi rychle buď vyvrátily, nebo potvrdily.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované