Hlavní obsah

Zeman vysvětlil, na co potřebuje inkluze paravan. Ale kde to vzal?

Takhle prezident Miloš Zeman kritizoval v Poslanecké sněmovně inkluzi. (Video: Seznam Zprávy)

 

Reklama

25. 10. 2018 10:53

„Postižené dítě spolu se svým pedagogickým asistentem má být od ostatních dětí odděleno paravánem,“ citovala hlava státu dokument. Tuto větu jsme v něm ale nenašli.

Článek

Prezident republiky Miloš Zeman je prvním z odpůrců inkluze v českém školství. Kritizovat proces, který má usnadnit dětem s postižením začlenit se do běžných škol, nezapomněl ani v projevu, v němž ve středu ve Sněmovně hodnotil návrh rozpočtu Babišovy vlády.

Argumentoval přitom mimo jiné dokumentem, který sice existuje, ale věta, jak ji citoval prezident republiky před Poslaneckou sněmovnou, v něm není.

V závěru projevu i kritické pasáže vůči inkluzi prezident uvedl:

„Prostudoval jsem si podrobně metodické pokyny ministerstva školství k inkluzi. Našel jsem tam větu, která zní: ,Postižené dítě spolu se svým pedagogickým asistentem má být od ostatních dětí oddělené paravanem‘,“ řekl Miloš Zeman a dodal: „Nemám pocit, že paravan by byl efektivním nástrojem socializace inkludovaných dětí. Nehledě na to, že místo socializace těmto dětem hrozí spíše šikana.“

V dokumentech ministerstva školství o inkluzi však citovanou větu nenajdete.

Ministerská vyhláška „o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“ mluví o paravanu jako jedné z kompenzačních pomůcek.

Další dokument „Metodika práce školního speciálního pedagoga“ uvádí paravan mezi dobrými příklady, jak usnadnit žákům se speciálními potřebami adaptaci v nových podmínkách v běžné školní třídě.

Konkrétně metodika zmiňuje tento případ: Dívka druhé třídy, která trpí náhlou ztrátou řeči, komunikovala s učitelkou jen neverbálně, vyhýbala se spolužákům a měla před nimi problém i svačit. Speciální pedagog tak zajistil, aby se dívce vedle lavice umístil paravan.

„Došlo ke zklidnění a postupně dívka začala ‚nahlížet‘ do třídy, zajímala se o dění a začala navazovat neverbální kontakt se spolužáky. Vždy se ale mohla uchýlit do svého bezpečí,“ píše se v dokumentu ministerstva.

Klid a oddělené místo na práci je jednou z možností, jak ve třídě pomoci žákovi se speciálními potřebami. Potvrzují to odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří také vypracovali pro učitele návod, jak s dětmi v rámci inkluze pracovat.

Jste aktivista

Seznam se pokusil zjistit, kde prezident Zeman informaci o paravanu bránícím socializaci nalezl, ale jeho mluvčí Jiří Ovčáček na to věcnou odpověď nedal.

Na otázku Seznamu: „Z jakého materiálu MŠMT prezident čerpal citovanou větu o paravanu? V žádném dokumentu MŠMT není k nalezení a ministerstvo paravan uvádí pouze jako příklad dobré praxe v jednom konkrétním případě,“ odpověděl mluvčí větou: „Sám si v otázce odporujete.“

Na doplňující otázku, jak prezident přišel na to, že by paravan měl bránit socializaci žáka pak mluvčí dodal: „Promiňte, domníval jsem se, že se ptá novinář. A vy jste aktivista podporující inkluzi. Budete se muset smířit s tím, že pan prezident inkluzi nepodporuje. Víte, žijeme ve společnosti, která ctí svobodu slova, svobodu názoru.“

Foto: Seznam Zprávy

Odpověď, zda prezident citoval z úředních dokumentů korektně, nedalo ani ministerstvo školství.

Otázky zněly, jestli se prezidentem citovaná věta skutečně v metodických pokynech nachází, a jestli tedy inkluze podle prezidentova výkladu opravdu brání socializaci žáků.

Ministr školství Robert Plaga reprezentující ve vládě hnutí ANO však odpověděl:

„Cílem ministerstva školství je takové nastavení financování společného vzdělávání, aby byla podpůrná opatření co nejefektivnější. Prvním dílčím krokem k optimalizaci nákladů je novela vyhlášky 27.“

Proč nemáme na silnice

Kromě výše popsané citace z ministerské metodiky zpochybnil prezident republiky ve Sněmovně inkluzi ještě dalšími argumenty. Opřel se právě do vysokých nákladů inkluzivního vzdělávání.

Podle Zemana se investice do inkluze vyšplhaly z jedné miliardy na čtyři. Peníze vydané například na platy speciálních pedagogů, nákup upravených učebnic nebo pomůcky pro výuku čtení a psaní pak srovnal s financemi, které chybějí na opravy silnic II. a III. tříd.

„Dovoluji si připomenout, že například krajům chybí čtyři miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy, což je bezpochyby investiční výdaj,“ řekl Zeman.

Vzápětí řekl, že peníze vložené do inkluze nejsou investicí do lidí. „Je inkluze investicí, například investicí do lidí? Dovolím si o tom pochybovat,“ zaznělo z úst hlavy státu.

Celou pasáž prezidentova projevu, v níž se věnuje inkluzi, si můžete poslechnout ve videu v úvodu tohoto textu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované