Hlavní obsah

Ženy jako katolické kněžky nikdy, vzkázal papež. Oddávat a křtít by ale mohly

 

Reklama

2. 11. 2016 18:46

Podle papeže Františka římskokatolická církev nikdy neuvede do kněžského stavu ženy. V květnu papež připustil, že o angažovanosti žen v církvi bude uvažovat. Zatím se ale nic nezměnilo.

Článek

Při zpáteční cestě z návštěvy Švédska papež František rezolutně odmítl možnost, že by se ženy mohly stát kněžkami římskokatolické církve. Zároveň se odkázal na Jana Pavla II., který připomněl, že Ježíš mezi apoštoly vybral pouze muže. A kněží jsou považováni právě za nástupce apoštolů.

Papež František ale již v květnu přislíbil, že ustaví komisi, která se bude zabývat otázkou, zda by ženy mohly sloužit církvi alespoň jako jáhenky. Komisi zřídil v srpnu.

Zatím není jasné, zda a případně k jakým závěrům dosud komise dospěla. Že je ale papež František nakloněn většímu zapojení žen do oficiální církevní struktury, dal najevo krátce po své pontifikaci. V létě 2013 řekl, že je potřeba rozvíjet teologii ženství. V září loňského roku pak na Kubě chválil ženy, které nachází své povolání v církvi.

Zpovědní tajemství se jáhenek nikdy týkat nebude

Myšlenku uvést ženy do stavu jáhenek papežovi vnukly ženy z Unie generálních představených ženských kongregací. Pokud by komise, kterou papež ustavil, s nápadem souhlasila, pak by žena jako jáhenka mohla vést některé obřady. Ne však ty nejdůležitější.

Jáhenka by nesměla vykonávat svátost eucharistie, tedy proměňovat hostii a víno v tělo a krev Kristovu, a nesměla by vykonávat ani svátost smíření, tedy vyslechnout věřící při vyznání jejich hříchů.

Jáhen neboli diákon se aktivně podílí na církevním životě. Při bohoslužbě předčítá evangelium, může vyučovat náboženství nebo pomáhá se správou farnosti. Sám pak vede některé svátosti, například může oddávat, křtít nebo pohřbívat.

Funkci jáhna vykonává každý muž, který aspiruje na kněze. Vedle toho jsou muži takzvaně trvalými jáhny. Ti sice musí mít teologické vzdělání, avšak nikdy v budoucnu se knězem nestanou. Zato mohou být na rozdíl od dočasných jáhnů ženatí. Jakou konkrétní podobu jáhenství by ženy mohly zastávat, zatím ale není jasné.

Ženy v římskokatolické církvi již kdysi jako jáhenky působily, a sice v prvních stoletích našeho letopočtu. Především asistovaly při křtu dospělých žen.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované