Hlavní obsah

Akademie věd ocenila popularizátory informatiky, historie i péče o přírodu

Foto: Shutterstock.com

„Ilustrační foto.“

Reklama

1. 11. 21:06

Cenu předsedkyně Akademie věd ČR (AV) za propagaci nebo popularizaci výzkumu letos získali informatik Roman Neruda, historička Eva Doležalová a biolog a parazitolog Miloslav Jirků.

Článek

Ocenění převzali během dnešního zahájení vědeckého festivalu Týden Akademie věd ČR. Cena je udělována pracovníkům akademie, kteří se výrazně zasloužili o popularizaci výzkumů ze svých oborů. Ceny se udělují v kategoriích věd o neživé přírodě, o živé přírodě a chemických vědách a v oblasti společenských a humanitních věd.

Neruda působí v Ústavu informatiky AV. Členka Akademické rady AV a jazykovědkyně Markéta Pravdová při ceremoniálu uvedla, že Neruda se popularizaci informatiky věnuje přes 20 let zejména v oboru umělé inteligence. „Jeho popularizační aktivity jsou velmi rozsáhlé a cílené jak na širokou veřejnost, tak především na studenty středních a vysokých škol,“ řekla. Dodala, že Neruda také spolupracuje na projektu 100 vědců, který cílí na organizaci seminářů, workshopů a exkurzí pro studenty a pedagogy středních škol. Neruda vystupuje i v médiích s příspěvky k aktuálním vědeckým otázkám, v posledním roce se věnuje popularizačním aktivitám souvisejícím s epidemiologickým modelováním.

Jirků, laureát v oblasti věd o živé přírodě, pracuje na Parazitologickém ústavu Biologického centra AV. Pravdová řekla, že se zaměřuje především na studium diverzity a evoluce cizopasníků nižších obratlovců. „Je autorem a spoluautorem 51 vědeckých publikací v recenzovaných časopisech,“ uvedla.

V posledních letech je Jirků aktivní také v praktické ochraně přírody, kde se snaží prosazovat koncept péče o krajinu založený na biologických principech, neboli takzvanou přirozenou pastvou velkých kopytníků, uvedla dále. Tyto aktivity kombinuje s rozsáhlou osvětovou činností. Jirků je spoluautorem projektu návratu velkých kopytníků do české krajiny, který začal v roce 2015 vznikem pastevní rezervace v bývalém vojenském prostoru ve středočeských Milovicích. Jirků projekt propaguje v Česku i v zahraničí a pořádá exkurze do rezervací.

Laureátka oblasti humanitních věd, Eva Doležalová, pracuje v Historickém ústavu AV. „Vedle vědecké práce se zaměřuje na zpřístupnění výsledků základního výzkumu v oblasti historie široké veřejnosti,“ řekla Pravdová. Dodala, že Doležalová pravidelně vystupuje v médiích, kde komentuje důležité historické události. Akademička spolupracuje i na rozsáhlejších mediálních projektech u příležitosti významných výročí a také na přípravě výstav. Podílela se například na výstavě věnované svaté Anežce České, která se konala předloni u příležitosti 30. výročí jejího svatořečení.

„Cesta k popularizaci byla vlastně jednoduchá, protože se mě lidé ptali, co dělám, proč to dělám a co to přináší společnosti. U společenských a humanitních věd se to vysvětluje někdy dost složitě. Lidé si někdy myslí, že jsou to vědy, kterým každý rozumí a o to je to složitější,“ řekla ČTK po ceremoniálu Doležalová. „Takže člověk hledá způsoby, jak vysvětlit, že věda je poctivá, že používá fakta,“ podotkla.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované