Hlavní obsah

Až 75 tisíc měsíčně – ale za poloviční úvazek. Tak úřad hejtmanky Jermanové platil utajované externisty

Foto: Seznam.cz, Seznam Zprávy

Kancelář hejtmanky utratila za externí pracovníky v roce 2017 přibližně pět milionů.

Reklama

17. 4. 2019 5:55

Středočeský kraj platil neznámé externisty desítkami tisíc měsíčně. Většinou ale odpracovali jen dvacet hodin týdně.

Článek

Ví se o něm, že měl na starosti „zpracování podkladů pro novou koncepci rozvoje styku s médii a veřejností, PR analýzy, government relations“. A že v roce 2017 za to tenhle anonymní zaměstnanec s interním číslem 5676 dostával od Středočeského kraje 30 tisíc měsíčně.

Seznam už třetí týden sleduje případ smluv, které s dosud neznámými pracovníky uzavřela kancelář hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Kraj takhle předloni vyplatil zhruba pět milionů za nejrůznější poradenství, monitoringy a analýzy – a opoziční zastupitelé se dožadují vysvětlení či dokladů, že najatí lidé práci odvedli a zda odpovídala tomu, kolik za ni brali.

A jak navíc Seznam zjistil, zmínění zaměstnanci dostávali velmi slušnou odměnou v porovnání s tím, kolik času strávili v práci. Většina ze 34 zaměstnanců, o jejichž zaměstnávání na krajském úřadu se opozice snaží získat bližší údaje, totiž pracovala na dohodu o pracovní činnosti.

Což zjednodušeně znamená zaměstnání na poloviční úvazek.

„Ano, postupujeme v souladu s § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,“ potvrdila mluvčí úřadu Helena Frintová. Tento paragraf říká, že „na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby“.

To znamená, že takzvaně na „dohodu“ je možné odpracovat jen dvacet hodin týdně. Tenhle limit se bere jako průměr za celou dobu trvání dohody, to znamená například za rok. „Takže když jeden měsíc přetáhnete, ten další byste měl mít méně hodin. To abyste se na konci roku vešel do toho dvacetihodinového průměru,“ vysvětlil Tomáš Palla, právník Českomoravské konfederace odborových svazů.

Většina ze smluv, které opoziční zastupitelé označují za problémové a podezřelé, zní právě na dohodu o pracovní činnosti. Kraj jejich jména zveřejnit nechce s odkazem na ochranu osobních údajů. Po sérii článků Seznamu ovšem slíbil, že smlouvy nechá prověřit kontrolním výborem zastupitelstava.

Smlouvy zní na 20 až 75 tisíc měsíčně. Pro ilustraci: na plat 75 tisíc dosáhne – i s odměnami – šéf odboru na krajském úřadu.

Jednou pracoval 81 hodin, potom 67

Na samém počátku případu Seznam získal soupis všech smluv odboru kanceláře hejtmanky včetně odměn a druhu zaměstnaneckého poměru. Jména neobsahuje. Součástí jsou pouze anonymizované výkazy činnosti vyplněné jednotlivými pracovníky. Každý měsíc po jednotlivých hodinách vypisovali, co vykonali.

Jako právě už zmíněný zaměstnanec číslo 5676, který měl smlouvu na dohodu o pracovní činnosti od 15. února do 31. prosince 2017. Většinou se v jeho výkazech opakují položky jako „analytická činnost“, „PR výstupy“, „analytika“ nebo „government relations“. Měsíčně podle výkazů odpracoval většinou přesně 80 hodin, jednou 81 a jednou 67. To vše, jak už zaznělo, za 30 tisíc měsíčně.

Foto: Vojtěch Blažek

Výkaz práce zaměstnance číslo 5676, který měl na starosti například „PR výstupy”.

Nebo: dnes už známý „monitoring hudebních festivalů“, což je smlouva se zaměstnancem číslo 5678. V přehledu smluv má jako předmět činnosti „vyhodnocování akcí KÚ/CR, podpora při organizaci společenských akcí a eventů, příprava a realizace komunikačních strategií, analýza dopadů PR akcí, monitoring činností ostatních krajů“.

Smlouva trvala od března do konce roku 2017. První měsíc si pracovník vepsal do výkazu 92 hodin, v dubnu 72 a v květnu 84. Skutečně se tedy jeho čas strávený činností pro úřad pohyboval na úrovni polovičního úvazku. Měl za to nárok na 45 tisíc měsíčně.

Foto: Vojtěch Blažek

Pracovník 5678 předloni v květnu monitoroval ostatní kraje i hudební festivaly.

Zrovna u toho zaměstnance se vedení kraje brání: zjednodušovat jeho práci jen na hudební festivaly je prý nefér. Z celkového počtu odpracovaných hodin, tvrdí kraj, věnoval hudebním festivalům jen zlomek. Je to pravda – kromě hudby, jak ukazují opět výkazy práce, strávil například v listopadu několik hodin „vánočními zvyky ve Středočeském kraji“, v dubnu „podklady pro road show My a bezpečnost“ a „monitoringem činnosti ostatních krajů“.

75 tisíc za poloviční úvazek

Dalším zaměstnancem na dohodu o pracovní činnosti, a tedy na poloviční úvazek, byl třeba člověk ukrytý pod číslem 9527. Od března roku 2017 do srpna bral 50 tisíc měsíčně, pak mu kraj odměnu zvedl na 75 tisíc. Proč to úřad udělal, není jasné.

Každopádně kdyby číslo 9527 pracovalo na plný úvazek a podle toho se mu zvedl plat, bylo by se 150 tisíci měsíčně nejlépe hodnoceným člověkem v úřadu. Pro představu: hejtmani berou měsíčně přibližně 120 tisíc hrubého.

Foto: Vojtěch Blažek

Zaměstnanci číslo 9527 zvýšil kraj odměnu z 50 na 75 tisíc měsíčně.

Výkazy práce ukazují, že se tento zaměstnanec držel zákona: měsíčně odpracovával přesně 80 hodin. Přehled smluv jeho úkoly charakterizuje jako „obsahové a formální zajištění komunikace KHT a OŘÚ s veřejností a interní komunikace v rámci KÚSK formou písemných projevů a analytická činnost v přípravě strategických a koncepčních konceptů kraje“.

Z výkazů rovněž vyplývá, že psal hejtmance projevy, připravoval její vystoupení v médiích, prezentoval různá témata na zasedání rady kraje, rešeršoval informace k historickým událostem nebo řešil „problematiku nových forem čerpání žákovského jízdného“.

Radní: Vše je v pořádu

Mezi smlouvami, na něž Seznam upozornil, byly i dohody na neurčité činnosti jako „poskytování zpětné vazby“ nebo sledování časopisů místních akčních skupin – což jsou spolky spravující evropské dotace. Potíž je, že tyto akční skupiny většinou žádné nevydávají. A když už je mají, jsou to několikastránkové zpravodaje vydávané nenejvýš čtyřikrát do roka.

Krajští radní z koaličního ANO předminulý týden na tiskové konferenci tvrdili, že smlouvy i plnění, které kraj dostal, jsou určitě v pořádku. Zároveň však připustili, že si žádnou prověrku neudělali. Zavázali se však, že zástupci ANO v kontrolním výboru pro ni zvednou ruku. Opozice se o prověrku snažila už v březnu, právě kvůli hlasům ANO však návrh neprošel.

Radní za ANO vysvětlují podezřelé smlouvy (Video: Seznam, Seznam Zprávy)

Radní také prohlásili, že kraj lidi na dohodu o pracovní činnosti v roce 2017 nutně potřeboval. Mimo jiné kvůli situaci na tiskovém odboru, odkud odešli zaměstnanci. Nebo kvůli chystaným akcím ke 100. výročí založení republiky. Kraj k výročí vydal i vlastní knihu. V roce 2018 pak většinu dohod zrušil.

Podle radních byl tenhle druh spolupráce pro úřad výhodný: kraj podle zákona nemusel „dohodářům“ platit školení, dát jim počítač a ani jim zajistit kancelář.

Hejtmanka Jermanová Pokorná, která je teď na mateřské s dcerou, se ke smlouvám konkrétně nevyjádřila. Rozeslala už dříve jen písemné prohlášení, kde zmiňuje i jinou kauzu, kterou Seznam otevřel v létě – to, že dala služební krajský superb za milion k dispozici manželovi, kadeřníkovi z Benešova. „Žádný z těchto případů se nijak netýká kvality života našich obyvatel,“ napsala. Podle hejtmanky jde o případy „uměle vytvořené opozicí ve spolupráci s opozičními médii“.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované