Hlavní obsah

Covid-19 posiluje další trend: odpovědné investování

Foto: Profimedia.cz

Hnutí Black Lives Matter zažehlo dle analytiků zájem o sociální aspekt v ESG parametrech.

Reklama

28. 7. 2020 10:58

Odpovědné investování se dostává stále více do popředí. Data ukazují, že firmy, které se těmito zásadami řídí, jsou v krizi odolnější. Dříve byl v popředí environmentální aspekt, v současnosti však stoupá hledisko sociální.

Článek

Ještě předtím, než se ve městě Wu-chan objevil nový typ koronaviru, stoupal v investorských kruzích nový trend takzvaného odpovědného investování, a to podle formule ESG (Environmental, Social, Governing). V době covidové se objevoval názor, že ESG půjde s krizí stranou a jediný hlas zůstane čistě finančním faktorům a profitabilitě. Současná krize ale ukázala opak.

Odpovědné investování ESG

ESG je zkratkou z anglických slov Environmental, Social a Governing (v češtině environmentální, sociální a řízení) a jedná se o druh nefinančních faktorů k posuzování schopností společnosti.

Písmeno „E“ označuje snahu firmy chovat se zodpovědně k přírodě jak z klimatického hlediska, tak z podílu na ničení ekosystému a dalších.

„S“ označuje, jak se firma chová ke svým zaměstnancům – například atmosférou na pracovišti či morálkou zaměstnanců.

Písmeno „G“ pak označuje v podstatě schopnost efektivně řídit vlastní společnost.

ESG se tedy zaměřuje na nefinanční aspekty podnikání oproti konzervativním investičním poučkám, které sledují pouze finanční výkonnost firem.

„Nebyl čas přemýšlet strategicky o tom, co je správné udělat. Jednalo se čistě o instinktivní rozhodnutí,“ popisuje pro Bloomberg chování firem v počátcích koronavirové krize Andy Howard, vedoucí oddělení udržitelného investování ve společnosti Schroders. Podle jejich dat společnosti, které v krizi spíše najímaly, než propouštěly, zaznamenaly v prvních šesti měsících relativní nárůst cen akcií o 18 procent vůči svým konkurentům. Firmy, které poskytly finanční pomoc svým zaměstnancům, zase stouply relativně o pět procent.

V březnu se odehrál na akciových trzích jeden z největších propadů, ale ESG firmy si vedly překvapivě dobře. „Existuje více než 2 000 studií, které ukazují, že společnosti se silnými praktikami ESG – což znamená, že společnosti umí tato rizika úspěšně identifikovat, řešit a zmírnit – vytvářejí lepší finanční výsledky,“ řekla pro web Onebrief Meredith Jonesová, expertka na ESG ve společnosti Aon. „Při pohledu na historická data o bankrotech a volatilitě akcií existují také silné důkazy o tom, že tyto firmy mohou být celkově odolnější,“ pokračuje Jonesová.

Změna v prioritách

Obecně se princip ESG špatně kvantifikuje, neexistuje žádný jednotný recept, jak jej správně praktikovat. Dříve se firmy nejvíce zaměřovaly na část vyznačenou písmenem „E“ – klimatická změna se stala velkým tématem, dá se alespoň nějak sledovat. Ale i s tím koronavirus zamíchal.

Hnutí BLM (Black Lives Matter), které vypuklo kvůli vraždě George Floyda americkým policistou, se rozšířilo do celého světa a na globální úrovni se začala řešit otázka rasové nespravedlnosti. A zničehonic se stalo prioritou písmeno „S“ (tedy v ESG za sociální témata). „Není to tak, že ‚E‘ je nyní na zadním sedadle, ale spíše to, že písmeno ‚S‘ vylezlo na přední sedadlo k němu,“ komentoval změnu pro Bloomberg John Goldstein, vedoucí skupiny pro udržitelné investování u Goldman Sachs.

Data budoucnosti

Ukázalo se však, že investoři nemají k sociálním rizikům žádné podklady ani data. Je celkově těžší pracovat s „S“ daty než s „E“ i „G“, a to jak na poli jejich sběru, tak jejich standardizace, vysvětluje Steven Desmyter z londýnské společnosti Man Group. Právě o to se Man Group snaží, stejně jako další firmy. Generální ředitel společnosti Globechain, která se zabývá cirkulární ekonomikou, pak označil ESG data ve svém komentáři dokonce za ropu budoucnosti.

„Jsme teprve na začátku,“ říká Andy Howard z firmy Schroders. Už nyní má společnost analýzu 10 tisíc firem, ve které měřili etnickou rozmanitost správních rad společností. Podle Schroders si společnosti s rozmanitější radou vedly přibližně o pět procent lépe ve srovnání s konkurencí.

I generační posun

„Došlo ke změně spotřebitelských preferencí. Mileniálové jsou ochotni zaplatit více za produkty založené na tom, jak jsou získávány suroviny na jejich výrobu, jak společnosti zacházejí se svými zaměstnanci a jak energeticky efektivní jsou,“ uvedl pro CNN Blake Pontius, ředitel specializovaného oddělení udržitelného investování ve William Blair. „Téma ESG je částečně poháněné mladšími generacemi a pravděpodobně se dostane více do popředí, protože krize s sebou většinou přináší velké změny. Status quo už není akceptován,“ řekl CNN Sebastien Galy, hlavní makro stratég ve společnosti Nordea.

A všímají si toho i ti největší. Investiční společnost BlackRock, která spravuje v akciích přibližně 6,5 bilionu dolarů, nedávno oznámila, že se bude faktorům ESG více věnovat.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované