Hlavní obsah

Docházejí peníze, napětí mezi firmami se už projevuje ve fakturách

Foto: Seznam.cz

Ilustrační foto.

Reklama

14. 5. 2020 11:57

Koronavirus přidusil koloběh peněz v ekonomice. Některé české podniky tak nyní přestávají tolerovat zpoždění ve splácení faktur a začaly zkracovat jejich splatnost.

Článek

Stát i drtivá většina obcí otálejí s efektivní pomocí firmám, a tak dochází likvidita i trpělivost, konstatuje Hospodářská komora v nejnovějším apelu na vládu. Situace mezi firmami popisuje jako „pnutí“ a vypozorovala významné změny v platební morálce.

Co se tedy přesně děje? Začíná přibývat firem, které mají potíže se splácením úvěrů. Z analýzy Hospodářské komory vyplynulo, že více než tři pětiny podniků, přesně 62 procent, hlásí, že nezaznamenaly od věřitelů vůbec žádný vstřícný krok, který by jim pomohl zejména udržet likviditu a pomohl s cash flow. Týká se to více menších společností.

„Opakovaně jsme apelovali na stát, banky, pojišťovny, obce i soukromé pronajímatele, aby byli vůči zpožděným platbám shovívaví a společně s firmami hledali způsoby, které by podnikatelům umožnily udržitelné cash flow,“ uvedl šéf komory Vladimír Dlouhý, podle něhož bankovní domy hned pochopily, jaké problémy mohou nastat, a proto firmám mj. začaly odkládat splatnosti úvěrů ještě před moratoriem, avšak stát i obce podobný přístup nemají.

Zaměstnavatelé mají nyní potíže vyplácet mzdy svým zaměstnancům a činí to podle komory jen za cenu toho, že dočasně nezaplatí svým dodavatelům. Tím se ale roztáčí kolotoč druhotné platební neschopnosti. Opatřeními vlády proti koronaviru byl zmrazen téměř celý tuzemský dodavatelsko-odběratelský řetězec, a vztahy mezi firmami se proto začaly přiostřovat.

Na pomoc státu totiž dosáhly jen vybrané podniky, ačkoliv vládními kroky je postižen téměř celý soukromý sektor. A i ty úspěšné podniky se musí vypořádat s nedostatkem peněz – v programu Antivirus na kompenzaci náhrady mezd dosáhl jen zlomek zaměstnavatelů, kteří musí nejprve mzdy a odvody zaplatit a teprve poté mohou žádat o jejich částečnou kompenzaci. Na státní úvěry COVID, které byly vyčerpány během několika minut, dosáhlo u každého z nich jen několik set žadatelů.

Fakt, že problémy s cash flow v souvislosti s dopady vládních preventivních opatření zasáhly většinu českých firem, se projevuje mimo jiné i neochotou dodavatelů k posunutí splatnosti faktur. Firmy zmiňují, že naopak řada dodavatelů zkrátila dobu splatnosti a snížila toleranci případných faktur po splatnosti. Tím dochází k napětí mezi podniky.

Firmy se častěji setkávají se vstřícností u bank, a to především ohledně posunu splátkového kalendáře – týká se to celkem 16 % firem. Častější než v březnu jsou rovněž odklady placení nájemného či prominutí sankcí za zpožděné splácení, se kterými má zkušenost již 8 % firem.

Hospodářská komora analýzu zpracovala ze dvou šetření mezi jejími členy, která se uskutečnila v měsíčním rozestupu na konci března a na konci dubna na reprezentativním vzorku 405 firem.

Reklama

Související témata:

Doporučované