Hlavní obsah

„Nechávají tam sexuální predátory.“ Experti kritizují vedení univerzity

Foto: muni.cz

Studentky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity poslaly stížnost na dva kantory. Kvůli sexuálnímu obtěžování.

Reklama

26. 1. 17:10

Za velmi závažné sexuální obtěžování považují oslovení odborníci případ z Masarykovy univerzity v Brně. Kritizují také vlažné řešení problému ze strany školy a diví se, že kantoři na škole učí dál.

Článek

Seznam Zprávy ve středu upozornily na stížnost šesti studentek a absolventek Pedagogické fakulty, které poukázaly na chování dvou kantorů. Ženy loni v květnu v dopise popsaly sexuální nátlak, sexistické komentáře na adresu studentek i problematické chování na výcvikových kurzech.

Daných skutků se podle nich dopouštěli dva kantoři z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Stížnost adresovaly vedení školy.

„Pokud budeme důvěřovat svědectvím, pak je popsané chování vyučujících protiprávní, a mohlo by dokonce naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Z výzkumů vyplývá, že není důvod obětem nedůvěřovat. Nikdy se neprokázalo, že by ve větší míře docházelo ke zneužívání obvinění v případech hlášení sexuálních deliktů,“ uvedla zástupkyně ombudsmana Michaela Antonín Malaníková z Univerzity Palackého v Olomouci.

Zdůraznila, že popsaných svědectví je hodně a za dlouhé období. Popsané incidenty se týkají let 2013 až 2022.

Podobně to vidí Zuzana Rathouská z neziskovky Konsent. Organizace mimo jiné pomáhá školám zavádět metodiky k řešení sexuálního obtěžování, včetně Masarykovy univerzity. „Z toho, co víme z článku, došlo k obtěžování ve formě sexistických narážek a genderově podmíněného obtěžování až po vyžadování sexuálního styku za protihodnotu,“ reagovala pro Seznam Zprávy.

Výzva

Zažili jste podobný sexuální nátlak, sexuální obtěžování nebo neetické jednání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, případně na jiných školách? Pište na e-mail: tomas.svoboda2@sz.cz.

Oba kantoři ve škole pracují dál, jezdí i na výcvikové kurzy. Seznam Zprávy je požádaly o vyjádření, zatím neodpověděli. Děkan fakulty Jiří Němec se hájí, že kantory potrestal. Škola však neřekla jak. Nevědí to ani autorky stížnosti.

„Omlouvám se, že nemohu být s ohledem na legislativu a citlivost celé situace konkrétnější, ale můžu vás ubezpečit, že u tohoto případu jsem postupoval dokonce přísněji, než jsem musel,“ sdělil děkan pro Seznam Zprávy.

Odbornice však tuto reakci vedení univerzity kritizují. „Vedení samo uznalo nevhodnost chování vyučujících. Nechápu, jak je pak možné, že zmíněné vyučující nechává dál vyučovat. Udržovat v pracovním kolektivu sexuální predátory přímo ohrožuje dosavadní oběti nevhodného chování a poškozuje důvěru v akademický kolektiv i celou instituci,“ sdělila Rathouská.

„Pokud fakulta dospěla k oprávněnosti obvinění, mělo by její vedení s ohledem na zajištění bezpečí studujících přehodnotit další setrvání dotyčných kantorů ve výuce,“ doplnila Antonín Malaníková.

Studentky se v dopisech domáhaly konkrétnějších informací o tom, jak škola kantory potrestala. Škola se odkazovala na legislativu a mlčenlivost.

„Minimálně oběti mají být informovány o krocích, které fakulta podnikla,“ míní Antonín Malaníková.

Autorky stížnosti také žádaly záruky, aby učitelé své chování neopakovali. Podle zástupkyně ombudsmana olomoucké univerzity je to adekvátní požadavek. „Mají můj obrovský obdiv, že záležitost nenechaly usnout. Nechtějí primárně řešit, co se jim stalo. Suplují roli instituce v tom, že chtějí nastavit mechanismy prevence,“ doplnila.

Co také zaznělo ve stížnosti

„Studentka viděla konverzaci od spolužačky s učitelem, který jí nepřímo, ale velmi srozumitelně nabízel sex. V textové zprávě zmiňoval opálení studentky a nabídl jí, zda mu celé opálení nechce ukázat ve volné chatce. Studentka odmítla a dále komunikace nepokračovala.“

„Dostala jsem na kurzu od učitele otevřenou nabídku k sexu… Bylo to po značném posilnění alkoholem. Co bylo nepříjemné, že nestačilo jedno odmítnutí. Snažil se mi vysvětlit, proč je to v pořádku, že se s ním půjdu vyspat… Přítel tady není, nikdy se to nedozví a nezávazný sex je v pořádku.“

„V roce 2017 jsem studovala v druhém semestru učitelství 1. stupně základní školy. Na katedře tělesné výchovy jsme absolvovali povinné předměty jako gymnastika a atletika. V předmětu jsem měla navíc několik absencí, a tak jsem psala svému vyučujícímu a zajímala se o možnosti nápravy absencí například formou vypracování nějaké práce či testu fyzických předpokladů. Odpověděl mi, že se domluvíme na letním výcvikovém kurzu. Na tomto kurzu se přes den sportovalo a přes noc se ve větším množství pil alkohol, v mnoha případech dokonce vyučující pili alkohol stylem body shot z pupíků studentek, tím to ale nekončilo, střetávali se tam se studentkami i ve více intimních setkáních. Učitel se mnou chtěl vyřešit mé absence fyzickým kontaktem, který je ve vztahu vyučující–žák naprosto nevhodný a nezákonný, odmítla jsem. V průběhu mého dalšího roku studia mi několikrát řekl, že mě nechá ze školy vyhodit. Daný předmět jsem opakovala, nicméně vzhledem ke změně akreditace oboru již pod jiným kódem předmětu. I přesto, že jsem opakování předmětu splnila, nebyl mi nikdy uznán a mé studium bylo předčasně ukončeno. Tímto podávám stížnost na nevhodné chování pedagogů katedry tělesné výchovy a doufám že budou všechny další mladé dívky ušetřeny propagace nadužívání alkoholických nápojů a sexuálního obtěžování na školních akcích.“

„Neprofesionální chování ze stran skoro všech vedoucích kurzu (nechutné poznámky, někdy i doteky).“

Učitel nevhodně komentuje fyzický vzhled studentky. „No v minulé hodině to dělala jedna slečna a ta měla takový hezký vysportovaný zadeček, že to vypadalo dobře“, doporučení cviků s komentářem, „aby měly úzký zadeček a při tleskání jim nehoupaly ruce“, používá ponižující komentáře: „Teď je to ještě možná dobré, ale ve třeťáku to bude stát za starou bačkoru“, poznámky implikující, že ženy neumí házet a běhat a sportují jen, když chtějí zhubnout, popřípadě povzdechnutí, „jak je hrozné jezdit na kurzy s dálkaři, protože tam jsou staré ženské“.

Socioložka Lucie Jarkovská pracuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání. Popularizuje vědecké práce ohledně genderu a sexuality.

Vzhledem ke svému pracovnímu umístění se nechtěla ke konkrétnímu případu z mateřské fakulty vyjadřovat. Odkázala však na svá dřívější vyjádření. Podle ní jsou časté vztahy pedagogů a jejich studentů vždy problematické a pro studijní kolektiv toxické. „Při studiu se střetávají ty studentky, se kterými pedagog už chodil, s těmi, se kterými právě chodí či bude chodit. To deformuje vztahy mezi dvěma dotčenými, ale taky v celém kolektivu,“ uvedla.

Podle informací z fakulty se nyní některé studentky obávají jezdit na kurzy. „Jednou ze zásad bezpečného prostředí je dostatečná komunikace o procesu řešení situace s komunitou školy, kterou v tomto případě bohužel nevidím,“ doplnila Rathouská.

Studentky si také postěžovaly, že jim vedoucí jejich katedry na fakultě nejdřív doporučil, ať si případy vyříkají přímo s kantory. „Za mě je to nešťastné a vidí to tak i všechny výzkumy v oblasti sexuálního obtěžování. Břímě nemůže nést oběť. Vystavuje ji to dalšímu stresu a rizikům,“ řekla Antonín Malaníková.

Doplnila, že je evidentní, jak brněnské univerzitě chybí ombudsman. Je to prý přesný typ případu, kterým se ochránci práv zabývají.

Hledání ombudsmana

Filozofická fakulta Univerzity Palackého byla první fakultou v Česku, která funkci studentského ochránce práv zavedla, a to v roce 2014. Na univerzitě zároveň funguje v tandemové dvojici ombudsman-ombudsmanka, což odborníci považují za příklad dobré praxe.

Masarykova univerzita v těchto dnech prvního ochránce práv vybírá. Jak pro Seznam Zprávy uvedl tiskový mluvčí univerzity Radim Sajbot, o novou roli projevilo zájem 13 uchazečů. „Do druhého kola, v němž probíhají pohovory, postoupili 3 uchazeči a 1 uchazečka,“ sdělil.

Podle informací redakce mezi nimi figuruje právě končící děkan Pedagogické fakulty Jiří Němec. Sám se k zájmu zatím nevyjádřil.

„Výběrové řízení ještě stále probíhá, a tak nemůžeme nyní komentovat účast jednotlivých uchazeček a uchazečů,“ reagoval Sajbot.

Ombudsmana vybírá komise. Má čtrnáct členů a tvoří ji zástupci akademického senátu. Jsou mezi nimi jak akademici, tak studenti.

„Přála bych kolegyním a kolegům z Masarykovy univerzity, aby na místo ochránce práv byla vybrána osobnost a priori nevzbuzující jakoukoli pochybnost,“ sdělila Antonín Malaníková.

Podávání přihlášek škola uzavřela na začátku ledna. „Nebylo cílem mít tuto pozici, protože je to moderní, ale chtěli jsme, aby měl dobře definovanou roli a mohl skutečně přispět ke zkvalitnění procesů ochrany práv v rámci univerzity,“ vysvětlil už dříve prorektor univerzity Radim Polčák.

Kdy se nový ochránce práv pustí do práce, zatím není jasné. Jeho funkční období potrvá tři roky, s možností opakování.

V Česku aktuálně vzniká Školská ombudsmanská platforma. Má sdružovat ochránce práv, pomáhat s nastavením standardů i sdílením dobrých řešení z praxe.

Ochránce práv na Masarykově univerzitě

Forma výběru:

„Na pozici ochránce práv bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení. Jedná se o standardní postup výběru zaměstnanců na MU v souladu s Řádem výběrových řízení. Součástí výběrového řízení je administrativní kolo, hodnocení písemných podání a následně ve druhém kole pohovory s uchazeči. Komise sestavuje pořadí úspěšných uchazečů. O výběru uchazeče, kterému je nabídnuta pracovní smlouva, rozhoduje rektor, a to za využití závěrů komise, ale také např. psychodiagnostického testování. Podle Řádu výběrových řízení není rektor vázán pořadím sestaveným komisí, ale je povinen zdůvodnit svoje rozhodnutí v případě, že se od tohoto pořadí odchýlí. Specifické u funkce ochránce práv je, že po skončení výběrového řízení projedná rektor návrh na jeho jmenování s Akademickým senátem MU (součástí tohoto projednání bude i představení kandidáta Akademickému senátu). Teprve poté může být vybraný kandidát jmenován ochráncem práv.“

Složení výběrové komise:

„Funkci univerzitního ochránce práv přikládá naše univerzita velkou důležitost a výběrová komise má tedy poměrně unikátní a relativně široké složení. Zahrnuje i nejvyšší představitele vedení univerzity, samosprávy i Správní rady. Předsedá jí rektor a členkami a členy jsou předsedkyně Správní rady, předseda Akademického senátu, předsedkyně Etické komise MU, kvestorka, předsedové zaměstnanecké a studentské komory Akademického senátu, dva prorektoři, děkanka Filozofické fakulty, ředitelka Odboru pro personální řízení a další zástupci odborných pracovišť a studentů.“

Funkční období ombudsmana:

„Počátek funkčního období bude výsledkem jednání s vybraným uchazečem a bude i záviset na tom, zda a kdy se bude vítěz výběrového řízení moci případně vyvázat z případných stávajících pracovních závazků (je to i jedna z otázek na uchazeče při pohovorech). Funkční období bude tříleté s možností opakování.“

Zdroj: Radim Sajbot, tiskový mluvčí Masarykovy univerzity

Reklama

Doporučované