Hlavní obsah

Učiliště před útokem žáka mačetou chybovalo, ředitel ale zůstává

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

26. 10. 2022 12:10

Střední odborné učiliště Ohradní, kde žák v březnu napadl učitele mačetou, se podle České školní inspekce dlouhodobě potýká s řadou systémových chyb. Za ně je zodpovědné vedení školy. Praha proto zvažuje odvolání ředitele.

Článek

„V případě studijního neúspěchu předmětného žáka v předmětech sdělovací technika a číslicová technika se sešlo několik faktorů, kromě systémových chyb na úrovni školy jsou zde patrná osobní selhání některých pedagogických pracovníků,“ uzavřela výsledek šetření z podnětu Policie ČR Česká školní inspekce (ČŠI). Výsledky mají Seznam Zprávy k dispozici.

Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys ale vysvětluje, že to je vše, co mohou inspektoři udělat. Ke změně ředitele přimět nemohou, protože se napřímo zodpovídá pouze zřizovateli, kterým je město Praha.

„Výsledek šetření má zřizovatel samozřejmě již delší dobu k dispozici a měl by na jeho základě konat, přijmout adekvátní opatření, situaci řešit. V tomto směru je to v tuto chvíli jeho odpovědnost,“ říká Andrys.

Co předcházelo útoku mačetou na učitele, Seznam Zprávy popsaly v předchozím článku.

V čem podle inspekce škola selhává

Ředitel školy sice ustanovil školní poradenské pracoviště, v jehož náplni práce je předcházení školní neúspěšnosti žáků, avšak jeho činnost je pouze formální. Ve škole chybí systém vyhledávání žáků s riziky studijního neúspěchu a následné pomoci. V kontextu s mimořádnou událostí se projevila nefunkčnost některých systémů na úrovni školy, především nefunkčnost přenosu informací na různých úrovních (učitel – třídní učitel, třídní učitel – výchovný poradce, pedagogičtí pracovníci – vedení školy). Rovněž chybí včasná informovanost zákonných zástupců o neúspěších žáků. Kontrolní mechanismy vedení školy nejsou dostatečně funkční, chybí ověřování účinnosti přijatých opatření, zejména sledování jejich dopadů na kvalitu vzdělávání.

Některá zjištění ČŠI tak korespondují s nedostatky konstatovanými v inspekční zprávě z roku 2020. Nastavený systém výchovného poradenství není plně funkční, naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků není průběžně sledováno a vyhodnocováno, tudíž není zajištěno, aby podpůrná opatření byla všem žákům přístupná v plném rozsahu.

Zdroj: Výsledek šetření stížnosti České školní inspekce

Dosavadní radní pro školství Vít Šimral (Piráti) uznává, že škola nefunguje ideálně. Za ředitelem ale prozatím stojí.

„Ohradní je jedna ze škol, na kterou se na podzim zaměříme, protože v systému, který sdílíme s Českou školní inspekci, některé červené vlaječky svítí. Zároveň ke škole ale nemáme jen negativní podněty,“ vysvětluje Šimral, proč zatím Praha žádné opatření směrem ke škole nepřijala.

A to i přesto, že podle inspektorů „nejsou kontrolní mechanismy vedení školy dostatečně funkční“. Takže škola neověřuje, jestli všichni učitelé vědí o speciálních vzdělávacích potřebách žáků, neřeší se důvody propadání a školní poradenské pracoviště funguje pouze formálně. Podpory se tak podle inspektorů nedostalo ani učni obžalovanému z vraždy.

„V případě SOU Ohradní ale samozřejmě nejde pouze o situaci kolem tohoto jednoho žáka, to, co ten daný člověk udělal, není samozřejmě možné ničím relativizovat. Nicméně tento pohled je potřeba oddělit od celkového pohledu na dlouhodobý přístup této školy k žákům,“ přibližuje náměstek ústředního školního inspektora Andrys.

Dlouhodobě neřešené potíže

Inspektoři totiž na problémy upozorňovali už v roce 2017 a znovu o tři roky později. Školu i zřizovatele varovali před tím, že kvalita výuky stagnuje, neřeší se vysoký počet zameškaných hodin učňů a neexistuje žádný jednotný postup, kterým by učiliště řešilo, aby žáci nepropadali a nekončili bez výučního listu nebo maturity.

„Kluci dobře vědí, že kdyby měli jakýkoliv studijní problém, mají možnost po vyučování chodit na konzultace k jednotlivým učitelům. To se vůbec nevyužívá, máme nulovou návštěvnost. Protože proč by měli ve škole zůstávat další tři čtvrtě hodiny, když můžou jít spolu na autobus a po cestě si zapálit,“ vidí problém především v motivaci žáků ředitel SOU Ohradní Karel Dvořák.

Uznává ale, že školní poradenské pracoviště nefungovalo, a proto se na konci školního roku rozloučil se stávající výchovnou poradkyní a přijal na její místo jinou.

„Střední školy mají profesionální správu v podobě odborů školství, které na neuspokojivý stav ve školách musí reagovat, ať již podporou, nebo například změnou vedení. Informace o kvalitě činností jimi zřizovaných škol mají a je opravdu nutné, aby je začaly více využívat. Jinak takto nastavená správa školství, která nevede ke zvyšování kvality vzdělávání, nedává smysl,“ říká analytik PAQ Research Karel Gargulák.

Radní: Buď změna, nebo odvolání

Inspekce navíc řešila v případě SOU Ohradní letos ještě další dvě separátní stížnosti. V první z nich dala za pravdu otci, který si stěžoval na nedostatečnou podporu od školy pro svého syna. Druhá se zabývala mimo jiné tím, že učitel odborného výcviku požadoval po žákovi úhradu škody. Nic takového ale není přípustné, pokud žák cokoliv poškodil neúmyslně. V tomto případě šlo o zničené vodítko olejové měrky a inspektoři potvrdili, že škola také pochybila.

„Je to zase jednostranný pohled inspekce. Tenhle problém, kdy žák měl zaplatit 120 korun, byl chybou pana mistra. Všichni mistři tedy museli podepsat, že jakákoliv škoda, která neúmyslně vznikne při odborném výcviku, se bude řešit přes pojišťovnu, u které je škola pojištěna,“ dodává ředitel učiliště.

Podle matky jednoho z žáků, která si na postup školy stěžovala, ale takový postup nebyl výjimečný.

„Když syn přišel podruhé, že se skládají ve třídě na nějakou součástku, která při výcviku praskla, tak jsem se obrátila na mistra i ředitele. Všechno ale popřeli. Tenhle přístup se mi ale opravdu nelíbil, proto jsem se obrátila na inspekci,“ dodává.

Jako důvodnou rovněž inspektoři zhodnotili její stížnost, že třídě neustále odpadávala výuka angličtiny. Neodučila se zhruba polovina hodin, protože ředitel nesehnal na daný školní rok pedagoga.

„Je nutné, aby pedagogický sbor byl pravidelně vzděláván, jak k žákům přistupovat. O to by se měl ředitel primárně starat, ale pan ředitel Dvořák to možná stále ještě nebral tak vážně, jak by měl. V tomhle školním roce musí dojít k posunu, jinak už zřizovatel musí přistoupit k řešení, které se nabízí, což je odvolání ředitele,“ říká radní Šimral.

S dvěma řediteli svých škol se přitom letos už Praha rozloučila. Zrovna v pondělí rada hlavního města rozhodla o odvolání ředitele Základní školy a Střední školy Karla Herforta. V případě Základní školy Borovičky pak ředitelka skončila po dohodě. Shodně kvůli tomu, že podle zřizovatele nezvládali vést školu, což inspekce vyčetla také řediteli SOU Ohradní.

„Ze zjištění ČŠI o kvalitě činností dané školy víme, že v mnoha klíčových oblastech je minimálně neuspokojivá. Zároveň to potvrzují i veřejná slova ředitele školy, který v podstatě říká, že je těžké pracovat s nemotivovanými žáky, přičemž si za vše mohou sami. Existuje však mnoho škol, které pedagogickou práci s komplikovanějšími žákovskými kolektivy zvládají,“ dodává Gargulák.

Jinak řečeno – střední odborná učiliště mají opravdu těžkou práci, to ale neznamená, že mají rezignovat na podporu žáků. Česká školní inspekce nedávno publikovala zprávu, kde na příkladech dvanácti učilišť ukázala, že lze předcházet studijní neúspěšnosti nebo řešit vzdělávací problémy hned v zárodku.

„Zde je vhodné připomenout, že různé aktivity směřující ke snižování studijní neúspěšnosti žáků nestačí ze strany školy pouze nabízet, ale škola by měla konkrétními činnostmi usilovat o to, aby se žáci těchto aktivit skutečně účastnili,“ píše inspekce, že úspěšným učilištím se toto daří.

Osvědčila se jim například práce se žáky mimo školu přímo v domovech mládeže. Zásadní ale je pracovat s potenciálně problémovými žáky hned od začátku jejich studia a sledovat změny pravidelně. A potom lze podle zkušeností učilišť studijní neúspěšnosti opravdu předcházet.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované