Hlavní obsah

Advokát chce na Babiše poslat soudního exekutora

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Bývalý premiér Andrej Babiš poslal omluvu Janě Filipové.

Reklama

8. 9. 18:15

Andrej Babiš v dopise s omluvou, kterou mu nařídil soud v občanskoprávním sporu, připojil i svůj komentář. Uvedl, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Právníci míní, že podle judikátu Nejvyššího soudu takový postup není možný.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Případ omluvného dopisu, který tento týden poslal z nařízení soudu bývalý premiér Andrej Babiš své odpůrkyni Janě Filipové, bude mít nejspíš další pokračování.

Advokát Aleš Rozehnal, který Filipovou zastupuje, chce na bývalého premiéra poslat soudního exekutora. A to proto, že Babišův omluvný dopis podle něho nedodržel regule nařízené verdiktem.

„Budeme chtít docílit toho, aby se pan Andrej Babiš omluvil tak, jak mu nařídil soud,“ řekl Seznam Zprávám Rozehnal.

Oč jde: Andrej Babiš sice poslal omluvu ve stanovené lhůtě, avšak k předepsanému textu omluvy připojil svůj komentář, v němž dává najevo, že s rozhodnutím soudu a nařízenou omluvou nesouhlasí.

Někteří advokáti – kromě Rozehnala také právník František Vyskočil – však upozorňují, že takový způsob není možný. Argumentují starší judikaturou, již vydal v podobném případě před zhruba dvaceti lety Nejvyšší soud.

Naopak Babišův advokát Jiří Urbánek zastává názor, že omluva žádné pochybení nemá. „Klient zaslaným dopisem splnil svoji povinnost uloženou mu pravomocným soudním rozhodnutím,“ uvedl Urbánek.

V komentáři, který k omluvě připojil, Andrej Babiš mimo jiné zmínil, že se bude proti pravomocnému rozsudku dál bránit a že se obrátí s dovoláním na Nejvyšší soud.

„Přestože jsem předmětným výrokem neměl v úmyslu Vás jakýmkoliv způsobem urazit, ani to nedává smysl, neboť jsem Vás před započetím našeho sporu ani osobně neznal, ctím pravidla právního státu a přestože s uvedeným soudním rozhodnutím nesouhlasím a budu proti němu podávat dovolání, podvoluji se mu a zasílám Vám omluvu předepsaného znění,“ napsal Babiš do dopisu s omluvou Janě Filipové.

Advokát František Vyskočil však říká, že „podle judikatury osoba, která doplnila k předepsané omluvě kritický komentář, nesplnila povinnost uloženou rozsudkem“.

„Andrej Babiš omluvný dopis uvedl svým komentářem, sdělil, že s rozsudkem nesouhlasí, že podá dovolání, že žalobkyni nechtěl urazit, ani ji neznal. Takové sdělení nemá dle mého názoru u této formy satisfakce co pohledávat,“ míní advokát Vyskočil.

Do sporu s Janou Filipovou se Andrej Babiš dostal poté, co se tato žena v roce 2018 zúčastnila demonstrací proti němu a jeho vládě a tehdejší premiér uvedl, že demonstranti jsou za účast zaplaceni. Jana Filipová si to nenechala líbit, dala Babiše k soudu, kde se nakonec domohla satisfakce.

Foto: Seznam Zprávy

Omluva od Andreje Babiše.

Spor mezi Grossem a Respektem

Případ, o kterém Vyskočil mluví a z něhož judikatura vzešla, se datuje do roku 2004. Tehdy soud nařídil týdeníku Respekt, aby se omluvil tehdejšímu ministru vnitra Stanislavu Grossovi.

Redakce k omluvě, kterou zveřejnila, připojila také komentář se slovy, že skutková tvrzení v původním článku nebyla nepravdivá. A soudkyně Nejvyššího soudu Miroslava Jirmanová tehdy konstatovala, že taková forma omluvy není vhodná.

„Splnění povinnosti otisknout omluvu lze dostát pouze při dodržení konkrétní formy, obsahu a rozsahu omluvy, vymezených ve výroku příslušného rozhodnutí, které tímto sleduje samotný smysl ochrany,“ uvedla soudkyně Jirmanová.

„Tím, že povinná (Respekt) k omluvě připojila svůj komentář, podle nějž skutková tvrzení uveřejněná v původním článku z 5. 5. 2003 nejsou nepravdivá, učinila omluvu k odstranění následků zásahu do práva na ochranu osobnosti nezpůsobilou,“ doplnila tehdy soudkyně.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované