Hlavní obsah

Plýtvání v Cermatu: Za tu samou práci brali zaměstnanci statisíce navíc

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Odvolaná ředitelka pochybení odmítá a tvrdí, že Cermat pod jejím vedením zvládl úkoly spojené s pandemií koronaviru. Ilustrační foto.

Reklama

25. 5. 2022 10:15

Seznam Zprávám se podařilo získat dokumenty ke kontrole Ministerstva financí v organizaci Cermat. Kontroloři uvedli, že zaměstnanci byli za stejnou práci placeni víckrát. I kvůli tomu byla odvolána ředitelka Michaela Kleňhová.

Článek

Pracovník Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) číslo 0027 byl v roce 2020 zařazený ve 13. platové třídě na hlavní pracovní poměr. Kromě toho ale podobnou práci odváděl souběžně i celý rok 8 hodin týdně na vedlejší úvazek.

Ještě pět hodin se pak každý týden tomu samému věnoval i na dohodu o pracovní činnosti. To ale stále není všechno. Mimo tyto tři smlouvy s ním Cermat uzavřel dalších 12 separátních dohod o provedení práce, aby dělal opět to samé, co má v popisu práce i jako svou hlavní náplň. Ke svému platu si tak přišel ještě na 266 tisíc korun ročně.

Vychází to z veřejnosprávní kontroly Ministerstva financí, která od listopadu 2021 do ledna 2022 probíhala v organizaci zajišťující průběh jednotných přijímacích a maturitních zkoušek.

Seznam Zprávy získaly protokoly z kontroly, která se věnuje celému roku 2020. Z dokumentů vyplývá, že rozhodně nešlo o jedno takové selhání, ale systém, jakým způsobem příspěvková organizace Ministerstva školství navyšovala platy svých zaměstnanců.

Cermat tak měl podle kontrolorů zcela zbytečně vynaložit 4,7 milionu korun, a navíc došlo k naprostému selhání kontroly. Paradoxně v organizaci, jejíž hlavním posláním je právě kontrola. Na přijímací a maturitní testy žáků si Cermat došlápnout dokázal, ale už ne na pracovní výkony vlastních zaměstnanců či vypisování zakázek.

Tři čtvrtiny zaměstnanců dostaly i dohodu

Celkem se Cermat podle kontrolorů dopustil šesti různých prohřešků. Hlavním problémem se podle kontroly ukázalo uzavírání pracovních dohod na stejnou činnost s kmenovými zaměstnanci. Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců Cermatu měly kromě hlavního pracovního poměru sjednanou také ještě pracovní dohodu, konkrétně 64 z celkem 89 pracovníků.

Foto: Ministerstvo financí

Přehled všech šesti prohřešků, kterých se Cermat podle kontrolorů v roce 2020 dopustil.

Když si navíc kontroloři vybrali náhodně skupinu 34 zaměstnanců a podívali se na ni podrobně, zjistili ještě závažnější skutečnosti: 32 zaměstnanců mělo souběžně s hlavním pracovním poměrem sjednanou dohodu o pracovní činnosti na celý rok, 23 lidí k tomu mělo ještě pár dalších kratších dohod a dva pracovníci stihli nejen plný úvazek a několik dohod, ale ještě i vedlejší pracovní poměr.

Jedním z nich byl již zmíněný zaměstnanec číslo 0027. Vyjma čtyř lidí pracovali všichni na dohodu, která kopírovala jejich hlavní pracovní náplň.

Hodinová sazba byla sjednána vždy od 200 do 500 korun za hodinu, což v některých případech znamenalo, že si zaměstnanec vydělal na hodinu více než v hlavním pracovním poměru. A to stále není všechno.

„Kontrolujícím v mnoha případech nebylo z textace vůbec zřejmé, co daný zaměstnanec v rámci uzavřené DPP/DPČ vykonává a ani sjednaná schůzka se zástupci Centra tyto nejasnosti neobjasnila,“ dodávají kontroloři v protokolu.

Jen těchto 34 zaměstnanců si tak přilepšilo mzdu o třetinu. Za rok 2020 jim Cermat takto vyplatil na dohodách 5,1 milionu korun. K tomu měli na hlavní úvazek 15,6 milionu a na vedlejší dohromady 203 tisíc korun.

Kontroloři tedy de facto říkají, že dohody neměly být vůbec uzavřeny. Minimálně ty duplicitní, které vyšly na 4,2 milionu korun.

Protokol: Souběžné uzavírání úvazků a dohod

Analýzou doložených dokladů byly zjištěny následující skutečnosti hodné zřetele:

  • se 32 zaměstnanci (z kontrolního vzorku 34 zaměstnanců) byla uzavřena souběžně s HPP jedna celoroční DPČ (tj. na období od 1. 1. do 31. 12. 2020), a to v rozsahu různých týdenních úvazků
    • ve 4 případech byly uzavřeny souběžně s HPP dokonce 2 celoroční DPČ
  • ve 23 případech bylo dále s týmiž zaměstnanci v průběhu roku 2020 uzavřeno vždy na kratší období několik dalších DPČ nebo DPP
  • ve 2 případech byl k HPP sjednán i vedlejší pracovní poměr a zároveň několik DPP či DPČ, pro celkovou představu – na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo 34 zaměstnancům vybraným do kontrolního vzorku za rok 2020 celkem vyplaceno 5,1 mil. Kč. Jejich příjem – vyplacené mzdy z HPP – činil za rok 2020 celkem 15,6 mil. Kč a další příjem z vedlejšího pracovního poměru činil celkem 203 tis. Kč
  • pro celkovou představu hodinová sazba u DPČ/DPP byla sjednána v rozmezí 200,00–500,00 Kč, což v některých případech byla částka vyšší než přepočtená hodinová sazba vyplácená jako mzda u HPP
  • u DPČ/DPP je popis vymezení požadované vykonávané práce uveden ve velmi obecné formě bez konkrétních údajů o činnosti. Kontrolujícím v mnoha případech nebylo z textace vůbec zřejmé, co daný zaměstnanec v rámci uzavřené DPP/DPČ vykonává a ani sjednaná schůzka se zástupci Centra tyto nejasnosti neobjasnila
  • dále v měsíčních Pracovních výkazech je každodenně uváděn v „popisu vykazovaných aktivit v rámci sjednané činnosti“ stejný druh práce a totožný počet odpracovaných hodin

Výhrady Cermatu

S tím ale Cermat nesouhlasí. Zaprvé proto, že šlo podle organizace o dodatečnou práci, zadruhé z důvodu, že je takový postup bezpečnější než najímat externisty.

„Dohody o práci (DPP i DPČ) konané nad rámec pracovní náplně v hlavním pracovním poměru jsou uzavírány na specifické činnosti vymykající se standardním procesům práce jednotlivých útvarů, dohody o provedení práce jsou používány pro pokrytí nárazových prací zpravidla vyplynuvších z momentální potřeby splnění úkolů organizace. Souběžné dohody o provedení práce, vzhledem k jejich cíli a účelu, jsou využívány pouze nárazově a zřídka,“ ohradila se organizace v námitce.

Podle kontrolorů to ale není pravda. A mimochodem dodávají, že podle rozhodnutí ministerstva školství z roku 2015 byli všichni zaměstnanci zařazeni do nejvyššího platového stupně. Pobírali tedy plat jako zaměstnanci s více než 32letou praxí, i když by měli být za normálních okolností třeba na polovině.

Cermat navíc vyplácel nejvyšší odměny ze všech ostatních přímo řízených organizací ministerstva školství. Podle kontrolorů ve výši 20 procent. Organizace se navíc snažila v roce 2015 a 2016 vyjednat zvýšení platů, což se jí nepodařilo. Podle kontrolorů tento neúspěch Cermat pracovníkům kompenzoval formou dohod uzavřených navíc.

„Je zřejmé, že zaměstnanci Centra na DPP/DPP vykonávají činnosti, které jsou standardními činnostmi Centra a které s přípravou a průběhem maturitních zkoušek bezprostředně souvisí a jde tedy o činnosti vyplývající z hlavního poslání Centra, tudíž se nemohou vymykat „standardním procesům práce jednotlivých útvarů,“ dodává kontrola Ministerstva financí v protokolu.

Foto: Ministerstvo financí

Takto Cermat v protokolu vysvětluje, proč uzavíral se svými zaměstnanci dohody, a jak to hodnotí Ministerstvo financí.

Navíc, pokud by skutečně byly dohody uzavírány pouze „nárazově a zřídka“, jak tvrdí Cermat, nemohlo by mít 32 z 34 speciálně kontrolovaných zaměstnanců uzavřenou dohodu na celý rok dopředu. Reálně navíc nikdo skutečně odvedenou práci nekontroloval.

Pracovní výkazy jsou vedeny obecně, počet odpracovaných hodin i náplň práce se neustále opakuje a místo ředitelů sekcí nebo samotné ředitelky Kleňhové dokumenty podepisovala často jen vedoucí referátu personalistiky.

„Zároveň celkový nastavený systém uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, především celoročních DPČ, se zaměstnanci v HPP jeví znaky, že poskytovanými odměnami z dohod jsou nedůvodně „kompenzovány a navýšeny“ platy zaměstnanců, jejichž výše je stanovena právní úpravou,“ dodávají zcela jasně kontroloři. Cermat tak mohl tímto jednáním spáchat přestupek. Na základě toho tak může řízení s organizací zahájit Státní úřad inspekce práce.

Místo tendru smlouva napřímo

Cermat rovněž podle kontrolorů udělal chybu, když bez provedení řádné veřejné soutěže uzavřel smlouvu s advokátní kanceláří Rowan Legal na poskytování právních služeb. Mohl se tak dopustit porušení rozpočtové kázně ve výši 500 tisíc korun, protože nezajistil výběr dodavatele transparentním způsobem.

„V důsledku absence řádné veřejné soutěže zároveň došlo ke zvýhodnění předem vybraného dodavatele a nebylo tudíž prokázáno, zda související plnění je zajišťováno nejhospodárnějším způsobem,“ uvádí se v protokolu.

Ministerstvo financí uznalo jako oprávněnou pouze část smlouvy, a to v případě zastupování Cermatu v rámci řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Týká se stále běžícího sporu kolem pokuty, kterou organizace dostala už v roce 2015. Paradoxně stejně jako nyní za chybu v zadání veřejné zakázky. Před sedmi lety to ale nebyl tendr na právní, ale informační služby. Dále pak Cermat rovněž nedostatečně kontroloval své závazky před podpisem smluv a i zpětně při fakturaci.

Rekonstrukce Cermatu

Ředitelka Cermatu Michaela Kleňhová v námitkách k veřejnoprávní kontrole rozporovala všech šest provinění, která organizaci kontroloři vyčetli. Ani jednu námitku ale Ministerstvo financí nevzalo v potaz. Výsledky kontroly obdrželo ministerstvo školství minulý týden a i kvůli tomu se v úterý rozhodl ministr Petr Gazdík (STAN) ředitelku Cermatu odvolat.

„Jednoduše řečeno, bývalé vedení této přímo řízené organizace se rozcházelo s vizemi řízení, které reprezentuje současné ministerstvo školství. Cermat nenaplňuje očekávání ministerstva školství, je pomalý, liknavý v plnění zadaných úkolů. S takto řízenou organizací nelze vybudovat školství pro 21. století,“ uvedl ministr.

Kontrolu Ministerstva financí bude v Cermatu následovat také audit samotného ministerstva školství, který se zaměří na hospodaření s majetkem a penězi ze státního rozpočtu.

Odvolaná ředitelka Kleňhová ale nesouhlasí, že došlo k jakémukoliv pochybení. Jako obrovský úspěch označila, že se organizace pod jejím vedením vyrovnala s úkoly spojenými s pandemií a se změnami v modelu maturitní zkoušky.

„I s ohledem na práci odvedenou v předchozím období mě mrzí, že některé publikované informace týkající se činnosti Centra a zejména veřejných zakázek jsou vytržené z kontextu, a ne vždy se zakládají na pravdě,“ dodala odvolaná ředitelka.

Cermat namísto Kleňhové dočasně povede náměstek ministra školství pro IT a veřejné zakázky Milan Štábl. A od ministra Gazdíka má jasné úkoly: napravit všechna pochybení zjištěná kontrolou Ministerstva financí, zorganizovat podzimní maturitní zkoušky, začít připravovat digitalizaci přihlášek pro přijímací zkoušky a přichystat změny ve struktuře Cermatu pro nové vedení.

Reklama

Doporučované