Hlavní obsah

České školství ovládla spirála kurzů a zkoušek. Chudší ji nezvládají

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

28. 5. 18:43
aktualizováno • 29. 5. 18:17

Přípravné kurzy na přijímačky už nejsou jen o doučování. Někde se staly prakticky podmínkou přijetí na střední školu. Rodiče jsou tak pod tlakem, aby přípravu zaplatili. Roztáčí se tak spirála, která vyhání laťku pro přijetí výš.

Článek

Státní přijímací zkoušky mají obrovskou moc. Rozhodují o tom, na kterou střední školu se dítě dostane a komu se vzdělání s maturitou uzavře. Základní školy ale mají do dětí dostat podle schváleného kurikula klíčové kompetence, tedy například logické uvažování, schopnost všestranné komunikace nebo motivaci k celoživotnímu učení. Ne je připravovat na jeden konkrétní test, i když důležitý.

„Až díky přípravným kurzům jsme zjistili, že některou látku v testu na škole neprobírali,“ říká Kateřina, jejíž dcera letos přijímačky absolvovala. Za přípravné kurzy dala rodina asi 10 tisíc korun.

Na organizace nabízející přípravné kurzy se ale nelze dívat úkosem. Je to služba, kterou rodiče vyhledávají a dětem reálně pomáhá nejen zvládat test nebo stres během jeho vyplňování, ale doplnit si také mezery ve vzdělání.

„Nemá smysl pranýřovat agentury, protože pouze reagují na poptávku rodičů. Pokud něco společnost chce, tak k tomu vznikne i nabídka,“ říká programový ředitel informačního centra o vzdělávání EDUin Miroslav Hřebecký.

Podlehla jsem

Nechtěně se tak ale ještě více posiluje nerovnost v českém vzdělávání, která je už tak daleko silnější než ve srovnatelných zemích Evropy. Děti rodičů, kteří se o jejich vzdělávání zajímají a jsou připraveni také investovat, mají pak větší šanci než žáci z méně ambiciózních rodin.

Mohou přitom být stejně inteligentní, stejně motivováni, ale dítě s lepší podporou z domova se zkrátka prosadí lépe. „Systémový problém, který obecně souvisí s myšlenkou high-stakes testů (pozn. red., rozhodné testy, tedy například přijímací zkouška), je jejich vliv na výuku. Je jedno, jak dobře jsou didakticky zpracované, stejně zpětně omezují kurikulum a promlouvají do fungování základních škol,“ dodává Hřebecký.

Speciálně v Praze se ale z přípravky stala pro rodiče v podstatě nutnost. Přípravné kurzy nebo různá doučování navštěvují tisíce dětí. Tím se ale automaticky zvyšuje laťka úspěšnosti.

„Říkala jsem si, že tomu tlaku nepodlehnu, ale všechny děti, které známe a na gympl se hlásily, na přípravné kurzy chodily. A vy si jako rodič pak musíte říct – a já to jako pro svoje dítě neudělám?“ vysvětluje Markéta, proč nakonec dceři doučování zařídila, i když s tím úplně vnitřně nesouhlasila. Za celý rok ji to vyšlo odhadem na desetitisíce korun.

Čím více dětí se připravuje, tím větší počet z nich dosahuje také lepších výsledků. A pak je nutné získat vyšší a vyšší počet bodů pro přijetí. Nekonečná spirála, která se ale týká vlastně výhradně Prahy, části středních Čech a Brna.

„Pražské školy už jen díky doučování a nejrůznějším přijímačkám nanečisto mají hranici pro přijetí stanovenou výš. Nejde o to, že by mimopražské děti byly o tolik méně úspěšné, ale prostě se tak soustavně na přijímací zkoušky nechystají,“ uvažuje středočeský radní pro školství Milan Vácha (STAN).

Letos devátou třídu končil nejsilnější ročník za posledních 15 let, na zájmu o přípravu k přijímacím zkouškám se to ale například u společnosti Scio významněji neprojevilo.

„Ačkoliv letos k přijímačkám mířil extrémně silný ročník, tak nárůst zájmu o přípravu v čase kopíroval předchozí roky, tzn. do Vánoc přípravu řeší jen minimum zájemců, po Novém roce zájem rychle roste, ale velká část rodičů a dětí nechávala vše na poslední chvíli,“ popisuje mluvčí společnosti Scio Bohuslav Bohuněk.

Scio nabízí nejrůznější formy přípravy, nejžádanější jsou ale přijímačky nanečisto, kterými každoročně projde šest až sedm tisíc dětí.

Drilování strategie

Státní testy musí být do velké míry předvídatelné a srovnatelné. Odkazují se proto na specifikaci požadavků, která zase vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Musí tedy ověřovat každý rok u uchazečů podobné znalosti a dovednosti založené na jasně dané látce. Tím pádem se otázky typově opakují. Nedá se sice naučit přímo na test, ale cílenou přípravou si člověk zvykne na formu zadání a zvládne lépe i očekávaný postup vypracování.

„Lze se efektivně připravovat i na některé typy úloh. U posuzování informací z textu se dá naučit princip, jak postupovat, ale každá úloha je jiná. Lépe to jde u otázek na příbuznost slov, které Cermat zadává stále stejným způsobem,“ popisuje češtinář Jarmil Vepřek, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Běžící češtinář a žáky mimo jiné na přijímačky také připravuje.

A s tím se pojí i drilování správného vyplňování testu a strategie při zodpovídání úloh. U většiny úloh se například neodečítají body za špatnou odpověď, a tak se vyplatí správnou variantu klidně tipnout. Na druhou stranu existují úlohy, u kterých špatná odpověď znamená bod dolů, takže je zase lepší zvolit jen varianty, jejichž správností si je žák jistý. Pokud se dítě nenaučí test vyplňovat, je v nevýhodě oproti těm, které tohle mají v malíku.

„Chci se trochu zastat Cermatu a jednotné přijímací zkoušky. Test je didakticky silný a také předvídatelný,“ říká Michaela Kadlecová, zakladatelka projektu To dáš, ve kterém se žáci také chystají na přijímací zkoušky.

Předvídatelnost hodnotí kladně, protože má pak kdokoliv šanci se připravit na test z otevřených zdrojů. A radí v tomto ohledu rodičům i trochu navzdory vlastnímu podnikání, aby dobře zvážili, kolik peněz a hlavně času chtějí s přípravou na přijímací zkoušky strávit.

Co bude zítra v testu

Předvídatelnost testů pak vede k tomu, že projekt To dáš byl letos například schopný mezi prvním a druhým termínem velmi přesně odhadnout několik typů úloh, které čekají žáky v další den. Všichni, kdo veřejně dostupný příspěvek na sociální síti viděli, se tak mohli alespoň psychicky připravit na to, co je čeká.

„Pokud testy znáte, tak jste takového odhadu schopní. S úsměvem odpovídáme našim deváťákům, že ale samozřejmě nejde předpovědět celou podobu testu. Když se ale první den objevil přísudek slovesný složený, tak se pro druhý den nabízí u určování základní skladební dvojice několikanásobný podmět. Stejně tak pokud se rýsovala kružnice opsaná, druhý den to bude patrně lichoběžník,“ dodává Kadlecová.

Úspěšní byli až do takové míry, že na školu, kde působí, přišla kontrola ze školní inspekce. Někdo si patrně stěžoval, že takový odhad mohli udělat jen díky tomu, že viděli zadání druhého termínu. Inspektoři ale našli krabice s testy netknuté a zaplombované.

Nauč se přísloví za bod

Ona to totiž není žádná věda. Pokud se každý rok v testu objevuje úloha na přísloví, tak se dá očekávat, že na rčení žáci zase narazí. A skutečně, letos to bylo „máslo na hlavě“.

„Osobně tyhle úlohy rád nemám. Do testů bych je vůbec nedával. Znalost konkrétního přísloví nebo jednoho slova, které do něj patří, není žádným studijním předpokladem,“ domnívá se Vepřek.

Zrovna s příslovími má přitom Cermat neblahou zkušenost. Před pěti lety se zjistilo, že úloha v maturitě měla více řešení, a díky tomu dodatečně uspělo 113 žáků. I když otázku už Cermat zadává jiným způsobem, rčení stále v testech zůstává. Uděluje se za něj sice jen jeden bod, v situaci, kdy o přijetí a nepřijetí ale právě jeden bod rozhoduje, musí kvůli přijímačkám děti našprtat i přísloví.

„My jsme si stáhli aplikaci a dcera si procházela jen kvůli přijímačkám význam různých přísloví,“ říká Kateřina, jak se připravovali i na jednu konkrétní úlohu v přijímačkách.

Nerovnosti v přístupu k přípravě na střední školy by samozřejmě mohlo řešit, kdyby se na to zaměřovaly základní školy. Řada z nich to dělá už dnes. S žáky cvičně testy zkouší, nebo zkouší alespoň část zadání. Některé pak nabízejí i přípravu po škole, ať už zdarma, nebo za úplatu.

„Z mnoha základek máme velmi dobrou zkušenost, že žákům pomáhají se na přijímací zkoušky alespoň trochu připravit. Rodičům říkáme, aby byli proaktivní a využili například třídní schůzky k diskuzi s učiteli na toto téma,“ doplňuje Kadlecová.

Je ale pravdou, že Cermat uvolňuje velké množství cvičných testů i úloh. Na internetu zase kolují volně přístupná videa s řešeními otázek, které se v testech opakují. Stejně jako výkladová videa ke konkrétní látce. Dnes je tak volně dostupné opravdu téměř nekonečné množství materiálů.

Důležité je ale samozřejmě se v tom množství zorientovat. Proto rodiče často volí právě cestu placených kurzů. Ostatně ty nejznámější se mohou pochlubit i velkou úspěšností svých absolventů u přijímacích zkoušek. A o to jde samozřejmě dětem i rodičům v první řadě.

Reklama

Doporučované