Hlavní obsah

Bartoš: Nový stavební zákon není kouzelná pilulka, která vyřeší krizi bydlení

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Nový ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš pro SZ Byznys promluvil o plánech s novým stavebním zákonem.

Reklama

22. 12. 2021 13:47

Podle některých představitelů vlády je nutná změna nového stavebního zákona. Za tím stojí i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Krizi bydlení ale samotný zákon nevyřeší, a to ani ve vylepšeném znění, řekl pro SZ Byznys.

Článek

„Dostupnost bydlení je zásadní problém Česka. Nový stavební zákon ale není kouzelná pilulka, která vše vyřeší,“ říká nový ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Už před usednutím do čela resortu Bartoš prosazoval několik zásadních změn ve znění stavebního zákona, který schválila v letošním roce minulá vláda.

Jaké změny chystá a co dalšího v rámci boje za zlepšení dostupnosti bydlení v Česku plánuje, řekl v e-mailovém rozhovoru pro SZ Byznys.

Někteří představitelé nové vládní koalice na konci listopadu předložili návrh na roční odklad účinnosti většiny částí nového stavebního zákona. Jaké úpravy stávající verze během příštího roku plánujete?

Nejzásadnější změnou bude nepochybně to, že nevznikne nová soustava úřadů tzv. „státní stavební správy“ v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Její vznik by přinesl zcela mimořádné náklady, oddálil by rozhodování od lidí a zřejmě by připravil obce o velkou část kvalifikovaných úředníků, kteří dnes nedělají jen stavební řízení, ale třeba se starají o veřejné investice nebo ochranu životního prostředí.

Jedním z důvodů, proč minulá vláda chtěla odpojit státní stavební správu od samosprávy, bylo zajištění nezávislosti. Tuto změnu vy odmítáte. Proč?

Protože by se tím stavební rozhodování oddálilo od lidí a od místního prostředí. Stavební úřady jsou na obecních úřadech historicky z dobrého důvodu. Jsou to právě úředníci místních stavebních úřadů, kdo nejlépe zná místní podmínky. Nejde jen o to, že se mohou kdykoliv zajít podívat na staveniště, které nemají 50 kilometrů od úřadu, ale často doslova přímo pod nosem.

Místní člověk taky snáze odhalí černou stavbu, když kolem ní třeba chodí každý den do práce. Za práci těchto úředníků pak nese odpovědnost starosta, tedy politik, který je nejblíže občanům obce.

Plánované změny nového stavebního zákona

Platné znění zákona:

Zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním by měly být jednotlivé stavební úřady organizované podobně jako třeba u Finanční správy.

Podle platného znění nabyde nový stavební zákon účinnosti v polovině roku 2023, některé změny už ale začnou platit od 1. ledna příštího roku.

Orgány stavební správy už nebudou orgány územních samosprávných celků (obcí a krajů) jako doposud, ale státní správa na úseku veřejného stavebního práva bude zajišťována už jen státními orgány. Státní stavební správu tvoří:

  • Nejvyšší stavební úřad,
  • Specializovaný a odvolací stavební úřad,
  • krajské stavební úřady.

Návrh změny:

Představitelé stran vládní koalice, tedy ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Pirátů, přijali návrh na roční odklad účinnosti většiny nového stavebního zákona.

Cílem chystané předlohy je hlavně oddělit a odložit vznik krajských stavebních úřadů jako orgánů státní stavební správy.

Stavební úřad ale povoluje také záměry obce nebo kraje, do jejichž úřadu je začleněn. Úředníci se automaticky dostávají do střetu zájmů, když mají posoudit záměr svého zaměstnavatele. Jak plánujete ošetřit tuto problematiku?

Čísla hovoří jasně – takzvaná námitka systémové podjatosti se týká jen nižších desítek řízení ročně s tím, že stavební úřady rozhodují desítky tisíc věcí. V drtivé většině případů je navíc tato námitka odmítnuta jako nedůvodná. Navíc kterýkoli účastník řízení se může proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolat k úřadu krajskému. Takže z našeho pohledu je tato tzv. systémová podjatost spíše zástupný problém.

Navíc zřízením státní stavební správy by se problém nevyřešil, pouze přesunul. V čele Nejvyššího stavebního úřadu je člověk jmenovaný vládou a stát je sám velký investor a stavebník, takže systémová podjatost by se jen týkala jiného okruhu staveb.

Jak plánujete naložit s plánem na zřízení Nejvyššího stavebního úřadu?

Zřízení NSÚ nepovažujeme za správnou cestu. Jednalo by se o nový úřad, který by měl stovky úředníků, část by se sice přesunula z jiných úřadů, ale velká část by byla nová a duplicitní. Ve zkratce – nemyslíme si, že problém byrokracie vyřešíme zřízením nového úřadu. Na tomto panuje politická shoda.

Úkoly, které nový zákon svěřoval Nejvyššímu stavebnímu úřadu, bude tedy vykonávat ministerstvo pro místní rozvoj.
Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Úkoly, které nový zákon svěřoval Nejvyššímu stavebnímu úřadu, bude tedy vykonávat ministerstvo pro místní rozvoj.

Nejvyšší stavební úřad

Podle doposud platného znění stavebního zákona

V čele státní stavební správy měl stát Nejvyšší stavební úřad, který měl vzniknout a převzít roli a některé činnosti Ministerstva pro místní rozvoj.

Nemělo jít však o prostý převod agendy z ministerstva na Nejvyšší stavební úřad. Úřad měl mít více pravomocí a zároveň silnější postavení ve struktuře státní stavební správy, než má aktuálně Ministerstvo pro místní rozvoj.

Nejvyšší stavební úřad má být ústředním správním úřadem, a to nejen ve věcech stavebního řádu, ale i ve věcech územního plánování a vyvlastnění.

Mluvilo se o zdržení z důvodu digitalizace v rámci povolovacího procesu výstavby, díky kterému by mělo být možné vydávat stavební povolení přes tzv. Portál stavebníka. Jak dlouho čekáte, že bude jeho vývoj trvat, a co ho zdržuje?

Některé části, například Digitální technická mapa, která značně usnadňuje přípravu staveb a mapování např. inženýrských sítí, vznikají už teď. Nepatrné zdržení lze skutečně čekat u Portálu stavebníka, který nemůže vzniknout, dokud není k dispozici nový stavební zákon jako takový (nejde digitalizovat proces, když nevíme, jak bude vypadat). Děláme ale vše pro to, aby systém vznikl paralelně se zákonem a mohl být spuštěn v roce 2024, tedy s účinností upraveného zákona.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová upozorňovala na to, že odložení účinnosti by ohrozilo peníze na digitalizaci vyčleněné z fondů EU, které se musí vyčerpat v průběhu roku 2023. Brali jste toto v potaz?

Této situace jsme si vědomi a intenzivně ji řešíme. V tuto chvíli není čerpání prostředků ohroženo a vynasnažíme se, aby se vše stihlo řádně a včas.

Nikdo nemůže čekat, že se schválí jeden zákon a jako mávnutím kouzelného proutku začnou růst nové byty.
Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Bude povolovací proces skrze Portál stavebníka fungovat tak, že si o stavební povolení zažádám přes počítač a do třiceti dnů (popřípadě podle dalších jednotlivých lhůt v závislosti na typu stavby) budu moci stavět?

Ano, naší ambicí je, aby tomu tak bylo, alespoň u běžných a jednoduchých staveb bez speciálních požadavků. Jedno podání na jeden úřad zakončené jedním rozhodnutím, to je princip, na kterém nehodláme nic měnit.

Nový stavební zákon počítá s digitalizací stavebního řízení:

  • O stavební povolení bude možné požádat klidně z domova z gauče v obýváku.
  • Komunikace s úřady bude transparentnější a bude jednodušší hlídat dodržování lhůt.
  • Komplexní digitalizace měla být podle plánů minulé vlády dokončena v polovině roku 2023. Dnes noví vládní představitelé čekají v souvislosti s plánovanými změnami zpoždění. Portál stavebníka by měl začít fungovat o rok později, v roce 2024.

Máme ale ještě čas na to, abychom na nový systém v rámci stavebního zákona čekali? Kdy vlastně čekáte, že tento komplexní návrh začne reálně ovlivňovat dění na realitním trhu? V jakém výhledu se v důsledku nového stavebního zákona zlepší dostupnost bydlení?

Nikdo nemůže čekat, že se schválí jeden zákon a jako mávnutím kouzelného proutku začnou růst nové byty – takový developerský projekt trvá roky.

Dostupnost bydlení vyřeší nejen nový stavební zákon, ale i lepší regulace platforem pro krátkodobé ubytování, podpora nových forem výstavby (družstevní bydlení nebo výstavba po vzoru německé Baugruppe…), ale i zákon o dostupném bydlení pro ty, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Jaké další plány máte na zlepšování dostupnosti bydlení v Česku obecně, nejen v rámci zrychlování povolovacího procesu a následné výstavby? Je něco konkrétního dnes na stole?

Je toho mnoho. Dostupnost bydlení je zásadní problém Česka, a jak už bylo řečeno, nový stavební zákon není kouzelná pilulka, která vše vyřeší. Plánujeme zákon o podpoře v bydlení, který podá pomocnou ruku těm, kteří se dostali do tíživé situace a nemohou dosáhnout na vlastní bydlení.

Pomůžeme obcím, aby stavěly a nabízely sociální byty. Chceme, aby se lépe a více cíleně využíval příspěvek na bydlení. Nutná bude i lepší regulace krátkodobého ubytování. Některé z našich návrhů jsme představili a předložili již v minulém volebním období, z nich budeme určitě vycházet.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované