Hlavní obsah

Poslední šance ozvat se pro ty, kdo měli ve Sberbank miliony

Foto: Jan Mihaliček, Seznam Zprávy

Poničená výloha pobočky Sberbank na pražském Strossmayerově náměstí.

Reklama

27. 4. 2022 11:12

Do čtvrtka 28. dubna musí klienti Sberbank doručit Garančnímu systému finančního trhu zdůvodněnou žádost o tzv. zvýšenou náhradu výplaty vkladu. Týká se to peněz z převodu nemovitosti, rozvodového vypořádání či od pojišťovny.

Článek

Klienti Sberbank, kteří měli v krachující bance víc než 2,5 milionu korun, mají už jen pár desítek hodin na to, aby se o své peníze přihlásili. Pokud původ jejich peněz patří do zákonem vyjmenovaných škatulek (viz tabulka níže), mohou si sáhnout až na náhradu vkladu ve výši pěti milionů korun.

Pokud Garanční systém finančního trhu (GSFT) zvýšenou náhradu přizná, klient se bude moct o peníze přihlásit od 28. června letošního roku další tři roky. Prostředky vyplácí Komerční banka.

Když je vklad na účtu veden pro dva a více spolumajitelů, má se za to, že jejich podíly jsou stejné, pokud vkladatelé při založení či dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu a tato jiná výše je vyznačena v evidenci, která je podkladem pro poskytnutí náhrad vkladů. Pro každého spolumajitele platí limit pro pojištění vkladů ve výši 100 tisíc eur, v případě zvýšené náhrady pak 200 tisíc eur.

Když měl někdo v bance víc než pět milionů korun, bude muset svou pohledávku přihlásit likvidátorovi nebo insolvenčnímu správci, až bude jmenován. Pokud nabude právní moci rozhodnutí o odejmutí bankovní licence, které centrální banka Sberbank minulý týden doručila.

Ve Sberbank měla tzv. úschovní účty také asi padesátka advokátů. Byly na nich dočasně peníze za prodej nemovitostí nebo třeba po vypořádání majetku rozvádějících se manželů. I na ně se vztahují pravidla pro pojištění vkladů - pokud ovšem advokát řádně vyznačil, v čí prospěch peníze na svém účtu má.

Záleží přitom, koho advokát označil při složení peněz do úschovy jako jejich majitele. Právě tato osoba totiž může o výplatu náhrady vkladů žádat.

U prodeje nemovitostí zpravidla bývá majitelem peněz v advokátní úschově kupující, a to až do chvíle, než se na něj nemovitost přepíše v katastru. Zápisem v katastru úschova zpravidla zaniká a peníze dostává prodávající. Sberbank nesmí s vklady nakládat od 28. února 2022 (tzv. rozhodný den), kdy jí to ČNB přikázala předběžným opatřením. Osobou oprávněnou nechat si vyplatit náhradu peněz v úschově tak je zpravidla kupující.

Jeden má peníze i nemovitost, druhý nic

Pokud do 28. února katastr nového vlastníka nezapsal, nastává absurdní situace, kdy kupující bude mít nárok na náhradu peněz a zároveň bude vlastnit i nemovitost, za kterou peníze do úschovy skládal.

V polovině dubna tento právní výklad potvrdila ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová v dopise předsedovi České advokátní komory Robertu Němcovi. SZ Byznys má dopis k dispozici.

„… Pokud byl tedy majitelem účtu (advokátem) při založení úschovního účtu či nejbližší dispozici s ním označen jako skutečný vlastník prostředků kupující z kupní smlouvy, bude v souladu s uvedenými zákonnými ustanoveními náhrada pohledávky z vkladu poskytnuta kupujícímu. Zákon o bankách neumožňuje přihlížet k jakýmkoli oznámením skutečného vlastníka prostředků, které by byly učiněny po rozhodném dni,“ uvedla Kadlecová.

Platí to i v případě podání žádosti o zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu nad limit 2,5 milionu.

Podle výkladu Ministerstva financí přitom není rozhodující, zda před připsáním prostředků na účet už prodej nemovitosti proběhl. K žádosti o zvýšenou náhradu se totiž dokládá návrh na vklad do katastru nemovitostí, podaný katastrálnímu úřadu před rozhodným dnem. Doklad o tom, že k prodeji skutečně došlo, zákon nevyžaduje.

„Z tohoto důvodu je tedy dle výkladu Ministerstva financí k podání žádosti o zvýšenou náhradu pohledávky z vkladu oprávněn i kupující, pokud byl jako skutečný vlastník prostředků na úschovním účtu advokátem vůči bance označen,“ napsala šéfka GSFT Robertu Němcovi.

V případě pochybností Česká advokátní komora radí svým členům „kobercový nálet“.

„Pokud je sporné, která osoba bude oprávněný žadatel, je třeba podat žádost za všechny tyto osoby,“ napsal v emailu advokátům Petr Svoboda z odboru matrik České advokátní komory. Dodal ale, že „podle vyjádření GSFT nesmí žadatel o poskytnutí zvýšené náhrady být odlišný od žadatele základní náhrady“.

Vedoucí právník GSFT Tomáš Hejduk už dříve doporučil, aby si dotčení advokáti nechali od kupujících podepsat plnou moc, že za ně mohou o náhradu vkladu žádat oni. A nechali si peníze u sebe, než budou splněny podmínky smlouvy o úschově. Tedy například proveden vklad do katastru nemovitostí.

Výplata náhrad klientů Sberbank

  • Nárok na výplatu základní náhrady vkladů má více než 106 000 klientů.
  • Z toho 95 000 klientů jsou fyzické osoby a 11 000 klientů jsou právnické osoby.
  • 52 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 10 000 korun.
  • 3 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 1 koruny.
  • V bance jsou evidovány vklady z celkem 104 zemí mimo Českou republiku – nejvíce z Ruské federace (2 667) a Ukrajiny (1 428).
  • 2 600 klientů mělo v bance vklady převyšující zákonný limit pojištění vkladů.
  • 30 klientů mělo v bance vklady přesahující 100 000 000 korun.

Zdroj: Garanční systém finančního trhu

Kadlecová v dopise šéfovi České advokátní komory ještě vyjasnila, že zvýšené náhrady vkladů se vztahují i na peníze z vypořádání společného jmění manželů, kteří nepodstoupili tzv. sporný rozvod, ale na rozdělení majetku se dohodli. K žádosti je třeba doložit rozsudek soudu o rozvodu manželství.

Reklama

Doporučované