Hlavní obsah

Stát odmítl, aby někteří klienti Sberbank dostali z pojištění vkladů víc

Foto: Seznam Zprávy

Ve středu začne výplata náhrad vkladů klientů Sberbank. Kdo měl v bance víc než 5 milionů, musí počkat, co zbude z likvidace.

Reklama

8. 3. 2022 16:30

Zástupci Ministerstva financí a ČNB v úterý opět odmítli návrh, aby se některým klientům vyplatily peníze ze Sberbank nad rámec zákonného pojištění vkladů.

Článek

Padesátka advokátů, jejichž klienti měli na úschovných účtech u Sberbank uloženy stovky milionů korun, nedostane výjimku. Na úterním jednání úterního podvýboru pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny ČR to odmítli zástupci Ministerstva financí a České národní banky.

Lidé, kteří mají v těchto advokátních úschovách peníze třeba z prodeje nemovitostí nebo rozvodového vyrovnání nad rámec zákonného limitu pojištění vkladů, tak budou muset počkat na likvidaci banky. Někteří přitom peníze chtěli použít na nákup jiné nemovitosti.

Mnohdy jde o značné částky, ke kterým se nějakou dobu nedostanou. Aktuální limit pro základní výplaty z pojištění vkladů totiž dosahuje 2,5 milionu korun (100 tisíc eur), zvýšený pak dvojnásobek. Kupní cena nemovitostí, zvláště v Praze, však tento limit často přesahuje.

Podle informací z Garančního systému finančního trhu mělo ve Sberbank vklady převyšující zákonný limit pojištění vkladů 2600 klientů. Třicet klientů tam pak mělo víc než 100 milionů korun.

Likvidace Sberbank a následně i uspokojování pohledávek klientů může odstartovat ve chvíli, kdy Česká národní banka odejme Sberbank bankovní licenci. To by se mohlo podle odhadu Aleše Smutného, ředitele odboru regulace finančního trhu ČNB pravomocně stát v červnu nebo červenci. Pak ale může trvat i roky, než se to, co v bance zbylo, zpeněží a vrátí.

„Úschovy jsou placená služba, která má blíž k bezpečnostní schránce než ke klasickému účtu. Lidé, jejichž advokáti měli úschovné účty u Sberbank, do toho spadli ne vlastní vinou, na výběr banky neměli vliv. Peníze tam měly být jen dočasně, než katastr nemovitostí přepíše vlastníka,“ vysvětluje poslanec za ANO Patrik Nacher, který téma zařadil jako mimořádný bod na úterní jednání podvýboru pro ochranu spotřebitele, kterému předsedá. „Navíc neskončila banka, která by byla v problémech, ale která oznámila rekordní zisk, klienti nemohli její konec předvídat,“ doplnil.

Výplata náhrad klientů Sberbank

  • Nárok na výplatu základní náhrady vkladů má více než 106 000 klientů.
  • Z toho 95 000 klientů jsou fyzické osoby a 11 000 klientů jsou právnické osoby.
  • 52 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 10 000 korun.
  • 3 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 1 koruny.
  • V bance jsou evidovány vklady z celkem 104 zemí mimo Českou republiku – nejvíce z Ruské federace (2 667) a Ukrajiny (1 428).
  • 2 600 klientů mělo v bance vklady převyšující zákonný limit pojištění vkladů.
  • 30 klientů mělo v bance vklady přesahující 100 000 000 korun.

Zdroj: Garanční systém finančního trhu

„Není žádná jiná bezpečná možnost, jak převod prostředků při takovém typu transakce uskutečnit. Pokud nechtějí spotřebitelé přijmout riziko, kdy dají peníze přímo kupujícímu a čekají 21 dnů na vypořádání v katastru nemovitostí,“ uvedl předseda České advokátní komory Robert Němec.

Úschovní účty má podle něj většina advokátů v UniCredit Bank, ve Sberbank mělo řádově stovky až tisíce takových účtů zhruba padesát advokátů. „Je to tradiční banka, bývalá Volksbank, která se dlouhodobě zaměřovala na svobodná povolání a pro úschovy měla zvláštní podmínky. Spolupráce advokátů s bankou byla jednoduchá a uživatelsky příjemná,“ vysvětlil.

Představitelé státních orgánů však s odkazem na platné zákony a celoevropská pravidla pojištění vkladů vyloučili, že by se z účtů advokátních úschov mohlo vyplácet víc.

„Jsme limitování směrnicí EU, limity pojištění jsou společné pro celou Unii,“ zdůvodnil to Dušan Hradil z Ministerstva financí. „Určitě není možné, aby se to navýšilo nad limit 200 tisíc eur, v rámci nediskriminace ostatních,“ doplnil. Například těch, kteří měli v bance také peníze z prodeje nemovitosti, ale úschovy nevyužili.

„Nedokážu si představit, že bychom bance řekli, že některé vklady má vyplatit a jiné ne. Pak by se vytvořil tlak, aby se uvolnily i další a další vklady,“ podotkl Aleš Smutný z České národní banky. „Není to reálné. Z pohledu banky je úschova běžný účet jako každý jiný,“ dodal.

Další problém, který advokátní komora řeší, je, komu se peníze z pojištění vkladů budou vyplácet. Majitelem peněz v úschově je totiž kupující, a to až do chvíle, než se na něj nemovitost přepíše v katastru. Zápisem v katastru úschova zpravidla zaniká a peníze dostává prodávající.

Sberbank nesmí s vklady nakládat od 28. února (tzv. rozhodný den), kdy jí to ČNB přikázala předběžným opatřením. Osobou oprávněnou nechat si vyplatit náhradu peněz v úschově tak bude zpravidla kupující.

Pokud do 28. 2. katastr nového vlastníka nezapsal, nastane absurdní situace, kdy kupující bude mít nárok na náhradu peněz a zároveň bude vlastnit i nemovitost, za kterou peníze do úschovy skládal.

Vedoucí právník Garančního systému finančního trhu Tomáš Hejduk doporučil, aby si dotčení advokáti nechali od kupujících podepsat plnou moc, že za ně mohou o náhradu vkladu žádat oni. A nechali si peníze u sebe, než budou splněny podmínky smlouvy o úschově. Tedy například proveden vklad do katastru nemovitostí.

„Neobjedeme se bez zákonné změny do budoucna – například zda se bude přihlížet ke změnám po rozhodném dni,“ apeloval Petr Toman z České advokátní komory. Což znamená, že by se počkalo, až katastr nemovitost přepíše a teprve poté by banka na základě informace od advokáta o vložení vlastnického práva posílala Garančnímu systému finančního trhu informace o tom, kdo má nárok na výplatu náhrady vkladu. Což by už byl prodávající.

Podle zástupců advokátní komory může také vzniknout chaos z toho, že se některé nemovitostní transakce mohly zrušit. Tím, že kupující i prodávající po zprávách o krachující Sberbank od kupní smlouvy odstoupili. To lze společným zpětvzetím návrhu na vklad do katastru.

Pak je rozdíl, kdo přijde o peníze. Pokud kupní smlouva běží dál, kupující požádá o náhradu vkladu a peníze se pak převedou (například přes advokáta) prodávajícímu. Kupující bude mít nemovitost, prodávající dostane maximálně pět milionů a bude muset čekat, co na něj zbude z likvidace banky. Pokud obě smluvní strany návrh z katastru stáhnou, nemovitost zůstane prodávajícímu, na peníze bude ale muset čekat kupující.

Co dál s úschovami?

Petr Toman zdůraznil, co je dál potřeba do budoucna řešit: možné zvýšení limitu pro náhrady vkladů a také to, zda by měly úschovní účty fungovat jinde než v komerčních bankách. „Klienti teď možná budou chtít, aby se úschovní účty rozdělovaly mezi více bank do limitu 2,5 milionu,“ podotkl.

Podle Dušana Hradila z Ministerstva financí se na evropské úrovni o tom, jestli by pro advokátní úschovy měl platit jiný limit pojištění vkladů, debatuje. Než by ale změna vstoupila v platnost, uběhly by roky.

„Pokud je mimořádná událost typu covid nebo válka, umí stát reagovat v řádu dnů. Proč by to nešlo v tomto případě?“ ptá se poslanec Patrik Nacher. „Buď by se měly úschovy vyjmout z pojištění vkladů a po dokončení transakce v katastru z nich vyplatit vše. Nebo zvýšit třeba pětinásobně limity pro pojištění peněz v úschovách, aby v ně lidé neztratili důvěru. K jejich používání nás systém nutí, tak by nás měl i chránit,“ podotkl.

Klienti Sberbank si mohou od středy 9. března a další tři roky začít pro peníze, které měli v bance uložené, chodit. Pokud budou chtít prostředky převést bezhotovostně, vyřídí to jakákoli pobočka Komerční banky. Hotovost budou vyplácet jen vybrané pobočky, a to jen fyzickým osobám.

Výplatu řídí Garanční systém finančního trhu (GSFT). Prostředky do 100 tisíc eur (což bylo v přepočtu k rozhodnému dni 28. února 2 499 500 Kč) si budou moct klienti vyzvednout na základě identifikace právě v Komerční bance.

Pokud měli na účtu ve Sberbank dočasně víc, třeba v důsledku prodeje nemovitosti, ukončení rozvodového řízení, vypořádání dědictví nebo plnění z životního pojištění, budou moct žádat až o 200 tisíc eur (5 milionů korun). Žádost je třeba doručit GFST nejpozději 28. 4. 2022 na adresu Garančního systému finančního trhu. Ten do 28. 6. 2022 žadateli oznámí, jestli, v jaké výši a jak zvýšenou náhradu dostane. Výplata zvýšených náhrad pak poběží od 28. 6. 2022 do 30. 6. 2025.

Reklama

Doporučované