Hlavní obsah

ČEZ nasadil armádu odčítačů elektroměrů. Dost možná v ní jste

Foto: Shutterstock.com/Lisa-S

Kvůli nárůstu požadavků na připojování obnovitelných zdrojů Skupina ČEZ vyzvala k samoodečtům. Ilustrační foto.

Reklama

7. 12. 2022 17:58

ČEZ Distribuce provádí pravidelné odečty stavů elektroměrů, které jsou podkladem pro roční fakturaci. Teď si však mají lidé udělat odečet sami, protože ČEZ Distribuce nemá dost techniků.

Článek

V tomto období pravidelně probíhá odečet spotřeby elektrické energie na řadě odběrných míst. Periodický odečet z elektroměru je standardní postup, tentokrát si však lidé budou spotřebu na elektroměrech odčítat sami – a to napříč celým územím ČEZ Distribuce.

„Samoodečet není žádná novinka. Provádí se každoročně, hojně i v době covidu nebo například při krachu Bohemia Energy,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Jenže letos mají samoodečty jiný důvod než nebývalou pandemii nebo historicky největší krach velkého dodavatele energií. ČEZ totiž nemá dost lidí, protože jeho technici řeší připojování obnovitelných zdrojů a na fyzické obíhání měřáků jim tak nezbývá čas.

„Samoodečet je možné realizovat několika způsoby, například podle postupu zanechaného na odběrném místě, zasláním vyplněného korespondenčního odečtového lístku, on-line způsobem přes Distribuční portál nebo nově také přes naši aplikaci Proud,“ uvedla Holingerová.

Pokud klienti stihnou odečet poslat podle pokynů do daného termínu, tak jim přijde faktura vystavená na základě dodaného odečtu. Pokud termín nestihnou, tak jim přijde vyúčtování na základě odhadu podle jejich spotřební historie.

Samoodečet a odhad stavů nemůže probíhat opakovaně, na to zákon myslí. „Fyzický odečet musíme dle platné legislativy provést minimálně jednou za tři roky. Digitální registrované formy nahlášení samoodečtu rovnou zákazníkovi ukazují jeho vývoj spotřeby, což v dnešní době zákazníci oceňují,“ dodala Holingerová.

Jinde samoodečty ve velkém nechystají

Pražská energetika zůstává u odčítání elektroměrů jednou ročně, provádějí ho jejich technici, takzvaní odčítači. A k samoodečtům své zákazníky nevyzývá.

„Pokud se zákazník rozhodne poslat nám odečet stavu svého elektroměru, akceptujeme ho a zohledníme to v nastavení záloh. Samoodečty tedy neomezujeme, ale ani k nim zákazníky nevyzýváme,“ vysvětlil mluvčí společnosti Karel Hanzelka. „Ale nabídli jsme zákazníkům finanční prémii za dosažené úspory elektřiny během zimního období a více než 60 tisíc našich odběratelů nabídku využilo a poslalo nám stav svých elektroměrů,“ dodal.

Energetický distributor EG.D v tuto chvíli na svém distribučním území provádí reálné odečty jejich dodavateli, vrátili se tak k původnímu procesu odčítání elektroměrů, jako tomu bylo před vládními proticovidovými opatřeními.

„Pouze u odběratelů, kde zákazník ani na základě výzvy ke zpřístupnění neumožnil přístup k elektroměru, akceptujeme nahlášení zákazníkem, ale pouze do maximálního počtu legislativou povolených samoodečtů,“ uvedl tiskový mluvčí EG.D Roman Šperňák.

Dodal, že pokud na některých odběrných místech zákazníci překročí počty povolených samoodečtů a odhadů, tak nahlášení samoodečtu nemohou akceptovat a vyzývají je opakovaně ke zpřístupnění elektroměru.

Reklama

Doporučované