Hlavní obsah

Národní galerie protestuje. Vodafone prý na výstavě natáčel spot bez povolení

Foto: Wikipedia Commons / Chmee2

Vodafone se brání nařčení, že bez vědomí Národní galerie v Praze využil její prostory a výstavu pro svůj reklamní spot.

Reklama

6. 6. 20:16

Národní galerie se ohradila proti reklamě mobilního operátora Vodafone ČR. Spot prý vznikl bez vědomí galerie v prostorách Malé dvorany Veletržního paláce. Vodafone se brání, že šlo jen o ilustrační zobrazení.

Článek

Národní galerie v Praze se veřejně ohradila proti reklamnímu spotu, který v jejích prostorách natočila společnost Vodafone. Podle galerie operátor porušil práva a pověst instituce.

Natáčení spotu v Malé dvoraně Veletržního paláce v Praze, poblíž výstavy Květinová unie, rozčílilo vedení galerie. O tom, že se v prostorách bude natáčet, prý podle úterního veřejného prohlášení instituce nevěděla.

„Na sociálních sítích jsme zachytili 27. května 2023 reklamní spot z produkce společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. pořízený ve výstavě Květinová unie, která se konala v prostorách Malé dvorany Veletržního paláce v Praze. Vizuální obsah je zcela jasně spojen s ikonickými prostory NGP a také ukazuje konkrétní dílo současných autorek, které bylo na výstavě prezentováno. Natáčení proběhlo bez vědomí a souhlasu NGP a také autorek díla Johany Pošové a Barbory Fastrové,“ uvádí Národní galerie v Praze.

„Cílem NGP nebylo a není vytvořit dramatickou situaci, ale dostát naprosto běžným pravidlům, kterými je vázána, mimo jiné i vůči dalším stranám. Proto vyzvala společnost Vodafone ke komunikaci, žádnou reakci ale do medializace situace nedostala,“ doplnila galerie.

Seznam Zprávy kontaktovaly i autorky, jejichž dílo je v reklamě zobrazené. Potvrdily, že ani ony o natáčení nevěděly. „Společnost Vodafone použila naše umělecké dílo bez dovolení a ukázala ho velmi detailně. Navíc nesouhlasím s vyzněním spotu a k použití díla bych nikdy nepřistoupila,“ napsala redakci Johana Pošová.

„Není možné zařadit naše dílo do reklamy bez našeho vědomí a není pravda, že dílo má ve spotu nepodstatné vedlejší užití, naopak je tam dvakrát detailně zabráno a hraje ve spotu podstatnou roli,“ kritizuje postup Barbora Fastrová.

Společnost Vodafone se ale nařčení z nekomunikace brání - video po prvních negativních reakcích okamžitě stáhla a  Národní galerii údajně poslala obsáhlé vyjádření.

Spot navíc podle mluvčího Vodafone Ondřeje Luštince Národní galerii Praha žádným způsobem nezmiňuje - nikde nefiguruje ani název, ani logo. „Zachycená část výstavy má sloužit pouze jako kulisa pro náš spot a pro diváka je zcela generická. Ano, některá díla byla ve spotu krátce zachycena, ale NGP jako taková v něm nebyla nijak identifikována a spot s ní nelze jakkoliv spojovat,“ dodává Luštinec.

Podle galerie ale video vyznívá jako výsměch současnému umění. Výstava Květinová unie, i dílo autorek Johany Pošové a Barbory Fastrové, přitom Česko reprezentovala v době předsednictví EU v budově Evropské rady a vloni v červenci ji otvíral ministr kultury Martin Baxa (ODS).

„Spot nás poškozuje v očích umělců. Spousta lidí z výtvarné scény se domnívala, že jsme takovou reklamu, která vyznívá vyloženě negativně a výsměšně vůči současnému umění, umožnili natočit. Konkrétní umělkyně jsou tím popuzené a samy zvažují právní kroky,“ říká Zuzana Vlčková, mluvčí Národní galerie.

Vodafone upozornil, že spot vznikl pouze pro potřeby sociálních sítí, a je tedy potřeba brát ho s nadsázkou. Video bylo staženo, spot tak vidělo jen velmi málo lidí, argumentuje firma. Podle zástupců galerie ale stále koluje mezi lidmi.

„V první řadě nás situace ohledně celkového vyznění předmětného spotu, a zejména kolem toho vyvolané negativní emoce, velmi mrzí. Z naší strany tím rozhodně nebyl sledován nějaký nepoctivý záměr či snaha dehonestovat výstavu nebo konkrétní umělecké dílo, potažmo moderní umění jako celek. Náš spot měl ukázat mladým lidem, že i v digitální době je stále trendy chodit na výstavy moderního umění. Závěr spotu je už pouze vtip a umělecká nadsázka,“ dodává Luštinec, podle kterého je prosté krátké zobrazení předmětné tapiserie vnímáno jako nepodstatné vedlejší užití díla ve smyslu ustanovení § 38c autorského zákona.

„Podle něj do autorského práva nezasahuje ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku. V tomto případě byl krátký záběr na tapiserii vskutku náhodný, pouze ilustrační, úplně stejně mohl být užit záběr na jakékoliv jiné moderní dílo,“ dodává Luštinec.

O reklamním spotu se začalo diskutovat krátce po jeho zveřejnění ve veřejném prostoru na konci května. Na sociálních sítích se lidé ptali, proč Národní galerie dovolila reklamu v tomto duchu natáčet. Ta chce nyní iniciovat schůzku obou stran, která by navrhla řešení vedoucí k nápravě celé situace. Firmě oznámení poslala do datové schránky.

Reklama

Doporučované