Hlavní obsah

„Energošmejdi“ okrádají dál. Pozor na trik s plnou mocí

Foto: Seznam Zprávy, Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

16. 11. 2021 11:22

Krach Bohemia Energy pravděpodobně potěšil jednu skupinu lidí: podvodníky, kteří se obvykle ze starších a osamělých lidí snaží vylákat podpis na plnou moc. Na jejím základě jim pak uzavřou smlouvu s jiným dodavatelem energie.

Článek

Jde o poměrně jednoduchý vzorec. Ke staršímu člověku domů přijde osoba s tím, že jde řešit něco ohledně energií. Schůzku si nezřídka domluví předem přes telefon, nikde však nepadne ani zmínka o tom, že výsledkem setkání by měl být jakýkoliv závazek. Ve skutečnosti ale jde o jedinou věc – podpis na plnou moc.

Ačkoliv finta s plnou mocí není zcela nová, v současnosti může být nebezpečnější než kdy dřív. Po krachu Bohemia Energy musí stovky tisíc odběratelů energií změnit dodavatele a reálně hrozí, že vykutálení „energetičtí poradci“ za této situace svoji aktivitu stupňují.

Redaktor Seznam Zpráv ve spolupráci s Jiřím Burýškem z youtubového kanálu Jirka vysvětluje věci jejich praktiky delší dobu sledovali. Jiří Burýšek příběhy oklamaných lidí sbíral několik posledních měsíců a s oběťmi vedl rozhovory.

Cíl – senioři. Zábrany – žádné

Desítky podvedených, se kterými se redaktoři spojili, mluvily o prakticky identickém scénáři. U nich, jejich rodičů nebo prarodičů se objevil člověk, jenž chtěl probírat otázku energií. Někdy se představil, že je od dosavadního dodavatele. Tito „poradci“ někdy dokonce věděli, že potenciální oběti končí smlouva, a tuto informaci zneužili ve svůj prospěch.

Jejich cílovou skupinou jsou obvykle senioři, kteří v pandemii patří mezi nejohroženější. Často ani nebrali ohledy na to, že země je v epidemické krizi – k vyhlédnutým lidem chodili do bytu i v době, kdy byl omezený pohyb. „Stalo se to v nouzovém stavu, v době, kdy byl zákaz přejíždění z okresu do okresu,“ vzpomíná vnučka podvedeného seniora. „Nějaký pán si přišel sednout k němu do kuchyně a děda podepsal dokonce čtyři smlouvy. I na dům naší prababičky, kterého on vůbec nebyl majitelem.“

Při svém jednání se uchylovali i k psychickému nátlaku, poškozeným vyhrožovali například pokutami. „Maminka je psychiatrický pacient a tímhle způsobem na ni tlačil. Že když to nepodepíše, přijdou sankce. Šlo o velice nepříjemné tlačení na člověka, který je důvěřivý, hodný,“ říká dcera další oběti.

„My jsme přijeli za pánem, který byl víceméně hluchý. Vůbec nevěděl, co tam děláme, takže kolega, co mi ukazoval práci, s ním šel do obýváku, tam otevřeli šuplík, kde měl všechny smlouvy. Když se ho kolega třeba zeptal, kde má vyúčtování, tak mu donesl vyúčtování od vody. Pán evidentně nevěděl, o co jde. Ale podepsal to,“ potvrdil redaktorům člověk, jenž se těchto podvodů v minulosti účastnil, že ohled neberou ani na fyzický či mentální stav poškozeného.

Z výpovědí poškozených

„Řekl, že mamka musí podepsat nějakou smlouvu, že Centropol posílal před týdnem dopis.“

„Maminka je psychiatrický pacient a ještě na ni tímhle způsobem tlačil. Že když to nepodepíše, tak přijdou sankce. Šlo o velice nepříjemné tlačení na člověka, který je důvěřivý, hodný.“

„Podepsala jsem nějaké prodloužení. A tím jsem podepsala i plnou moc.“

„Nějaký pán si přišel sednout k němu do kuchyně a děda dokonce podepsal čtyři smlouvy. I na dům naší prababičky, kterého on vůbec nebyl majitelem.“

Právě podpis je to, co si chtějí „poradci“ z takovéto schůzky odnést. Mezi papíry, které poškozený podepíše, totiž bývá skryta plná moc. Oběti může být podstrčena, poškozený může být k podpisu manipulován naučenými frázemi nebo již zmíněnými výhrůžkami. „Podepsala jsem nějaké prodloužení. A tím jsem podepsala i plnou moc,“ řekla redaktorovi jedna z poškozených.

Jakmile podvodník podpis získá, má vyhráno a může schůzku ukončit. Oběť ani netuší, že byla oklamána, do té doby, než přijde první faktura. A často chybí i důkaz o návštěvě. „Oni tam nenechali ani žádné tiskopisy,“ říká vnučka seniora podvedeného v nouzovém stavu.

Výhodný dodavatel? Jak pro koho

Člověk, který odchází s podepsanými dokumenty, často pracuje pro zprostředkovatele, jehož oficiálním úkolem je najít výhodného dodavatele. Alespoň teoreticky.

Jménem podvedeného ukončí smlouvu s dosavadním dodavatelem a podepíše smlouvu s dodavatelem novým. Seniorům tak zpravidla přijde pokuta za předčasné ukončení původní spolupráce a v případech obětí, se kterými redaktoři mluvili, je energie vyšly dráž než u předchozího dodavatele.

Pokud se podvedený rozhodne vrátit k původnímu dodavateli, bude muset rovněž zaplatit smluvní pokutu. Podvodník navíc dále disponuje jeho plnou mocí, takže jej může opět přehlásit a tento cyklus opakovat prakticky donekonečna.

Jak se bránit „energošmejdům“

Energetický regulační úřad doporučuje několik zásad, jak předejít podvodu. Jejich kompletní desatero je možné nalézt zde.

Mezi prevenci řadí například to, aby lidé nepouštěli nikoho do domácnosti, nic nepodepisovali a přes telefon neříkali ano. Pokud člověk něco podepíše, musí si nechat kopii dokumentu a okamžitě řešit možné zrušení smlouvy.

Česká obchodní inspekce (ČOI) přidává možnost pro lidi ve svízelné situaci: Mohou řešit svůj problém přes mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI zdarma. Žádat o zahájení mimosoudního řešení lze elektronicky přes tento odkaz.

Většina podvedených lidí, se kterými se redaktoři spojili, v této souvislosti zmiňovala společnost „ENERGY asociace energetických poradců“, která za nového dodavatele energií nejčastěji vybírá společnost Františkovy Energie.

Pokud si někdo podpis na plné moci rozmyslí, má smůlu. ENERGY asociace je fakticky nedosažitelná. Telefony nezvedají a na e-mail neodpovídají. Při osobní konfrontaci v jejich sídle v Hradci Králové ale odkazují právě na tyto nefunkční kanály.

Redaktoři v sídle společnosti zastihli dva muže, kteří tvrdili, že jsou pouze spolupracovníci, jsou tam náhodou a za firmu nemohou hovořit. Jeden z nich sice projevil určitou sympatii s podvedenými, zároveň se však distancoval od toho, že by fungování asociace bylo na podobných praktikách založeno. Jak mimo jiné řekl, „ve všech firmách se najdou ti, kteří nejednají korektně“.

Nikdo není svatej. Ani novináři nejsou svatí, ani obchoďáci, ani policajti, ani doktoři. Ukažte mi profesi, kde jsou všichni svatí.
Spolupracovník ENERGY asociace energetických poradců

Bývalý spolupracovník asociace, jehož totožnost redakce zná, však reportérům pod příslibem anonymity řekl, že o podvádění vědí ve firmě všichni.

Asociace je v hledáčku České obchodní inspekce (ČOI). Mluvčí ČOI Jiří Fröhlich Seznam Zprávám potvrdil, že k minulému týdnu zahájili celkem 19 kontrol, u všech dokončených shledali porušení zákona. Firma zatím od kontrolního orgánu dostala dvě pravomocné pokuty, jednu ve výši 20 tisíc a druhou ve výši 1,5 milionu.

Nenechte se podvést, radí kontroverzní firma

Výše zmíněnou firmu Františkovy Energie vlastní František Hlásný, mladý podnikatel dříve pracující například pro Bohemia Energy. Jde o rychle rostoucí podnik – za loňský rok zněkolikanásobil počet svých odběrných míst a zemní plyn od nich začalo odebírat podle statistiky Operátora trhu jen o 150 lidí méně než od aktuálně největšího alternativního dodavatele energií Centropolu.

ENERGY Asociace Energetických Poradců a Františkovy Energie

ENERGY Asociace Energetických Poradců

Jediným zapsaným společníkem a také jednatelem je Milan Lidmila, narozený v roce 1998, jehož adresa je zároveň adresou městského úřadu. Druhým jednatelem společnosti je Roman Bartoš, ten to však před redaktory v telefonátu s kolegou popřel.

Společnost s ručením omezeným vznikla 23. ledna 2019 se základním kapitálem 10 tisíc korun.

Františkovy Energie

Jediným zapsaným společníkem a jednatelem je František Hlásný, narozený v roce 1991; společnost však založil na konci roku 2017 Mikoláš Hlásný, narozený v roce 1999. Oficiálně společnost vznikla dne 28. března 2018, základní kapitál byl 200 tisíc korun.

Obě společnosti využívají také možnost takzvaných kmenových listů. To jsou vlastně cenné papíry na jméno, které vydává společnost s ručením omezeným. Držitel může uplatnit vlastnické právo či podíl na zisku a je prakticky nedohledatelný, pokud se sám neprokáže. Výhodou je snadnější převoditelnost mezi držiteli a také netransparentnost.

Kontaktovat Františkovy Energie se novinářům nepovedlo. Na e-mail přišla automatická odpověď, že reakce může trvat až týden. Při opakovaných telefonátech zase automat za podkresu populární písně hlásí plnou vytíženost operátorů.

Na adrese v pražské Krči, kde firma na webu uvádí svoje sídlo, nemá ani označený zvonek. Když se redaktorům podařilo vstoupit do domu, našli jen suterénní dveře s mříží, na nichž je schránka se jménem Františkových Energií. Na klepání nikdo nereagoval.

Foto: Seznam Zprávy

Bílá mříž vedoucí k pravděpodobné kanceláři Františkových Energií.

Minimálně jednomu z podvedených se však od firmy podařilo získat reakci. Dodavatel v ní nepřímo přiznává, že se nebojí zneužívat nepozornosti obětí a neplánuje to měnit.

Na stížnost, že smlouva byla uzavřena podvodem, odpověděl doslova: „Je velice jednoduché někoho osočit z podvodu, ale nejprve je nutné si připustit počáteční chybu. Tou chybou je to, že člověk je schopný podepsat dokumenty cizímu člověku, a to bez toho, aniž by věnoval pozornost kompletnímu pročtení si daného dokumentu. Dle Vašeho rozsáhlého e-mailu usuzujeme, že jste člověk velice chápající a bystrý. O to více nás tato skutečnost zaráží.“

O nemorálním chování hovoří i bývalý zaměstnanec ENERGY asociace energetických poradců, která podle něj s Františkovými Energiemi úzce spolupracuje. Rozhovor, v němž nekalé praktiky podrobně popisuje, Seznam Zprávy přinesou v nejbližších dnech.

Jak tyto praktiky řeší Česká obchodní inspekce, Energetický regulační úřad a vybraní dodavatelé energií se dozvíte ve třetím díle této minisérie.

Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí těchto podvodníků a chtěli byste se o svou zkušenost podělit, napište nám na e-mail: energopodvody@seznam.cz.

Reklama

Doporučované