Hlavní obsah

Je to plýtvání peněz bez užitku. O chybách v Účtenkovce dostala Schillerová varování už dávno

Foto: vlada.cz

Alena Schillerová tvrdí, že se o problému s Účtenkovkou dozvěděla až v létě.

Reklama

11. 11. 2019 11:21

Na Ministerstvu financí a Generálním finančním ředitelství prováděl kontrolu Účtenkovky Nejvyšší kontrolní úřad, výsledky oznámil v dubnu.

Článek

Ministryně financí Alena Schillerová v současnosti mění Účtenkovku kvůli podezření, že ji ovládli profesionální hráči. Na nedostatky v již rozjetém projektu, který stojí ročně stát desítky milionů korun, ale upozornil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) nejpozději v dubnu letošního roku. Seznam získal doklady, podle nichž dostalo ministerstvo upozornění, že provoz loterie, tak jak je nastavený teď, je plýtváním peněz bez většího užitku. Ročně vyjde chod na 12,4 milionu korun, za výhry pak stát vyplácí 64,8 milionu korun každý rok.

Letos na jaře se totiž uzavírala kontrola, kterou na Ministerstvu financí a Generálním finančním ředitelství prováděl Nejvyšší kontrolní úřad.

Kontrola samotná se věnovala penězům vynaloženým na informační systémy v daňovém řízení, a Účtenkovka tak byla jen vedlejší téma. Nicméně kontroloři během prověrky narazili na to, že data z přihlášených účtenek se v rámci loterie jen ověří a zbytek dat, například informace o vadných, padá pod stůl.

„MF do ukončení kontroly nezajistilo zprovoznění webové služby umožňující zasílání údajů o účtenkách do systému finanční správy, která by je používala pro další analytickou činnost a cílené zaměření kontrol,” zapsali si do kontrolního protokolu, do kterého měl Seznam možnost nahlédnout.

Odkazovali přitom na rozpory mezi realitou a důvodovou zprávou k zákonu, který mimo jiné Účtenkovku zaváděl a kde se s dalším využitím dat o účtenkách počítalo.

Dále pak argumentovali pasážemi z příloh ke smlouvě s dodavatelem Účtenkovky z března 2017, kde se píše, že webová služba má být „rozšířena o druhou část komunikace, která bude zasílat dodatečné údaje k neověřené účtence”. Dodatečnými informacemi pak podle citovaného dokumentu měl být druh kupovaného zboží, typ provozovny, lokace provozovny či poznámka pro lepší identifikaci provozovny.

Kontroloři pak uvedli, že jen ověřovat pravost účtenky je možné i bez loterie, a to na webu finanční správy, aniž by bylo třeba za to někomu dalšímu platit.

Kvůli klesajícímu zájmu veřejnosti o hru a nevyužití potenciálu celého projektu podle původních záměrů pak kontroloři NKÚ označili výdaje na provoz loterie za „neúčelně a neefektivně vynaložené”.

Kontrolní protokol je veřejnosti nepřístupný, jde o pracovní materiál. V závěrečné kontrolní zprávě z inkriminovaného šetření tyto pasáže chybí.

„Kontrolní závěr je psán na základě výsledných kontrolních protokolů, to je protokolů, se kterými byly seznámeny kontrolované osoby, ve kterých byly vypořádány možné námitky kontrolované osoby vedoucím skupiny kontrolujících, případně kde bylo rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí o námitkách kontrolované osoby Kolegiem NKÚ či Senátem NKÚ,” nabídl obecné vysvětlení mluvčí NKÚ Václav Kešner.

Co konkrétně přesvědčilo Nejvyšší kontrolní úřad, že slova o plýtvání peněz v závěru svého šetření vypustil, se Seznamu nepodařilo vypátrat. Mluvčí NKÚ kvůli neveřejnosti protokolu informace v něm obsažené nekomentuje.

Vodítkem tak může být alespoň odpověď Ministerstva financí. Seznam ho konfrontoval se stejnými pasážemi dokumentů, nad kterými se pozastavili lidé z NKÚ.

„Ve vámi zmíněných pasážích z historických dokumentů pracovalo Ministerstvo financí se skutečností, že v daňovém portálu existovala nebo měla existovat aplikace „Nahlášení nevydané účtenky“, reagoval mluvčí financí Michal Žurovec.

„Vzhledem k tomu, že tato funkcionalita byla v rámci celého projektu EET naprosto marginální záležitostí, která byla navíc zneužita k neoprávněné dehonestaci celého úspěšného projektu, byl formulář z webu Finanční správy v lednu 2017 sejmut,” dodal.

Ministerstvu pak stačí, že Účtenkovka motivuje zákazníky, aby přebírali účtenky. „To se podle průměrného počtu zaregistrovaných účtenek okolo 15 milionů měsíčně daří,” pochvaluje si mluvčí.

Na otázku zda tímto přesvědčili kontrolory, Žurovec je nodepsal, že „ministerstvo financí se vypořádalo se všemi připomínkami“ a že „k provozování účtenkové loterie neměl NKÚ žádné zásadní výhrady“.

Podle statistik ministerstva přímo ze hry, které má Seznam k dispozici, je pravidelně vyhodnoceno 1,5 milionů účtenek systémem jako vadných a o jejich původu nemá stát vůbec žádné informace.

Reklama

Doporučované