Hlavní obsah

Rychlejší vybodování pro začínající řidiče a pokuty až 75 tisíc, plánuje stát

Foto: Policie ČR

České řidiče čeají po 14 letech s bodovacím systémem změny. Uškodí hlavně tem bezohledným.

Reklama

15. 8. 2020 14:41

Nový bodový systém i přísnější tresty za vážné dopravní přestupky má přinést změna, která má platit od roku 2022.

Článek

Novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích dostane v pondělí na stůl koaliční kabinet. Má mimo jiné upravit bodovací systém, který v České republice funguje už od roku 2006. Například začínající řidiči by první dva roky měli disponovat pouze polovičním množstvím bodů. Pokud novela projde tak, jak ji Ministerstvo dopravy navrhuje, změní se i parkování na přeplněných sídlištích a řidičům budou změny na jejich bodovém kontě chodit SMS zprávou. Novinka by mohla platit od začátku roku 2022.

Novela zákona v současném znění leží na vládě od poloviny května. Ministerstvo si od ní slibuje větší bezpečnost v dopravě. Té chce dosáhnout zejména zpřísněním správních trestů a revizí bodového systému a s ním spojených pokut.

„Bodový systém platí od roku 2006 a od té doby v něm nebyly provedeny významnější koncepční zásahy. Stejně tak skutkové podstaty přestupků a správní tresty za jejich spáchání se zásadnějším způsobem neupravovaly od roku 2011,“ stojí v důvodové zprávě novely. Mnohem přísněji se bude stíhat třeba řízení s telefonem v ruce, které je fenoménem až posledních let a také příčinou řady nehod.

Návrh plánuje rozdělit přestupky, které řidiči na silnicích spáchají, do čtyř skupin podle závažnosti. Od nich by se také měly odvíjet pokuty. Kromě čtvrté, nejméně závažné skupiny přestupků, u níž se hranice snižuje, budou pokuty, které řidiči zaplatí na místě, mít pevnou sazbu 1500, 2500 a 5000. Nyní je zákonem stanovena jen maximální sazba a výši pokuty určuje policista dle svého uvážení. Podle předkladatelů zákona tak bude trestání za stejné přestupky spravedlivější, neboť doposud každý policista posuzoval daný přestupek dle vlastního uvážení.

Výše pokut jsou stanovené také tak, aby byli šoféři motivovaní k tomu u vybraných přestupků zaplatit pokutu na místě a ne až ve správním řízení.

Vybrané měny navrhované novelou

Za odmítnutí dechové zkoušky nebo řízení bez řidičského průkazu v současné době řidiči hrozí pokuta 25 až 50 tisíc korun. Podle nového návrhu by se výše pokuty za tento přestupek, který patří do první, tedy nejzávažnější, skupiny, zvedla až na 75 tisíc korun. Nově do této skupiny má přibýt i řízení vozidla se zadrženým osvědčením o registraci. Za to doposud hrozila pokuta do 20 tisíc korun. „Jedná se o vědomé řízení vozidla, které není technicky způsobilé. Takové vozidlo je v provozu extrémně nebezpečné,“ vysvětluje změnu navrhovatel.

Do druhé skupiny ohodnocené pokutou 7 až 25 tisíc korun bude spadat řízení pod vlivem alkoholu. K výraznějšímu zvýšení horní hranice sazby z 5 na 25 tisíc dojde například u přestupku spočívajícího ve vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno (nezastavení na signál), nebo u neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy. „To jsou přestupky, které mají často fatální následky.“

Až 10 tisíc korun zaplatí nově řidiči, kteří budou za jízdy držet telefon, ohrozí chodce na přechodu nebo nedodrží bezpečnou vzdálenost od automobilu před nimi. Za telefon se nyní platí tisícikoruna na místě a 1500 až 2500 ve správním řízení.

Zdroj: Návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích

Plánované sazby u nejzávažnějších přestupků.

Novinkou bude i změna systému bodování. V současné době je možné za různé přestupky získat 2, 3, 4, 5 a 7 bodů. Nově budou policisté ukládat 2, 4 nebo 6 bodů.

Za 6 bodů bude třeba alkohol za volantem (nyní za 7 bodů a v případě do 0,3 promile bez bodů), couvání na dálnici, vjezd na železniční přejezd v době, kdy je to zakázané (dnes za 7 bodů) nebo překročení maximální povolené rychlosti o 50 kilometrů v hodině mimo obec (dnes za 5 bodů).

Za čtyři body bude držení telefonu nebo nepřipoutání se pásem (dnes za 2 a 3 body), ale i nezastavení na místě nehody.

Za dva body bude nezastavení před přechodem pro chodce nebo překročení rychlosti o 10 kilometrů v hodině a více.

Nový zákon by mohl zavést také efektivnější informování řidičů o stržení bodů za dopravní přestupek. Pokud bude mít šofér zájem, může uvést své kontaktní údaje a systém by mu při každé změně jeho bodového konta poslal SMS, e-mail či upozornění do datové schránky.

Novela zákona umožní také zvýšení rychlosti na vybraných úsecích dálnic, a to na 140 kilometrů v hodině. „Díky této úpravě bude možné na nových a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí, umístit příslušnou dopravní značku,“ stojí v důvodové zprávě k novele.

Ta by také mohla zkomplikovat parkování na sídlištích velkých měst, kde šoféři už teď bojují o každé volné parkovací místo a často také vozidla plně či částečně odstavují na chodnících. Tomu by novela zákona měla dát utrum: „Navrhuje se zakotvit výslovný zákaz zastavení a stání vozidel na chodníku. Z důvodu nedostatku parkovacích míst jsou v současné době vozidla často odstavována na chodníku, kde však brání pohybu chodců, dětských kočárků či invalidních vozíků.“

Reklama

Doporučované