Hlavní obsah

Kniha Shakespearova Anglie popisuje dobu slavného dramatika

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

22. 11. 2020 22:05

Nová kniha Martina Hilského Shakespearova Anglie, která přináší celostní pohled na dobu slavného dramatika, navazuje na jeho předchozí dílo Shakespeare a jeviště svět.

Článek

Obsáhlá publikace s podtitulem Portrét doby je rozčleněna na 36 kapitol a 236 krátkých, esejisticky psaných podkapitol. Zatímco kniha Shakespeare a jeviště svět, poprvé vydaná v roce 2010, se pokouší nazírat chronologicky řazené Shakespearovy hry a básně v kontextech anglické a evropské renesance, novinka podle překladatele a odborníka na tohoto dramatika postupuje opačným způsobem.

„Hlavním tématem není Shakespearovo dílo, ale Shakespearova doba. Z knihy jako celku je zřejmé, že jejím hlavním tématem jsou lidé Shakespearovy doby a proměny jejich mentality,“ uvedl v úvodu knihy Hilský.

Publikace Shakespearova Anglie je rozdělena do částí. V té první s názvem Lidé a společnost je Shakespearova doba ukázána v širokém záběru od králů až po lidi na okraji. Druhá část (Každodenní život) se snaží přiblížit, jak vypadal Stratford a Londýn během ‚zlatého alžbětinského věku‘. Třetí část (Imaginace, mentalita, řeč) se mimo jiné snaží odhadnout, z čeho měli Shakespearovi současníci strach, z čeho se radovali nebo co si mysleli o světě, ve kterém žijí. Čtvrtá část (Kdo byl kdo) nabízí portrétní galerii lidí a osobností Shakespearovy doby.

„Ta doba byla nesmírně dramatická i tragická. Chtěl bych postihnout vše, co patřilo k náboženství a k politice, a nastínit portrét Anglie od králů, vysoké aristokracie a dvorské kultury přes obchodníky a profesní skupiny až k podsvětí Londýna. Tedy k chudým lidem, prostitutkám i zločincům, k tomu, jak lidé žili, rodili se a umírali,“ řekl Hilský ČTK před časem k chystanému projektu. „Moc mě to baví, protože se musím stále vzdělávat. Nejsem historik, jsem literát. Ale tady musím být i religionistou či sociologem,“ dodal.

Hilský zasvětil téměř celý svůj život překládání děl Williama Shakespeara. V roce 2011 vydal překlad sebraného díla tohoto věhlasného básníka a dramatika. První jeho shakespearovský překlad vznikl v roce 1983 (Sen noci svatojánské). Vždy se opíral o důkladnou znalost jazyka i dobových reálií. Kromě překladů publikoval řadu odborných studií, statí a esejů o anglické a americké literatuře. Napsal knihy Anglická tak zvaná „nová kritika“ (1972), Současný britský román (1992), Modernisté (1995) a je spoluautorem Dějin anglické literatury a publikace Od Poea k postmodernismu.

Hilský obdržel za své vědecké a překladatelské dílo řadu českých i zahraničních ocenění. V roce 2001 byl jmenován čestným členem Řádu britského impéria, z rukou bývalého prezidenta Václava Klause převzal o deset let později medaili Za zásluhy.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované