Hlavní obsah

Kontroloři ČNB si posvítili na banku, dostala pokutu tři miliony

UniCredit Bank dostala pokutu od ČNB ve výši 3 milionů korun.

Reklama

26. 5. 9:35

Centrální banka potrestala UniCredit Bank pokutou ve výši 3 milionů korun. Banka podle regulátora v letech 2013 až 2018 porušovala tři zákony. Největší pochybení se týká liknavé spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Článek

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o bankách a zákon o směnárenské činnosti. Tři předpisy, které podle kontrolorů České národní banky porušovala UniCredit Bank, a dopustila se tak celkem osmi přestupků.

„UniCredit Bank již na všechna kontrolní zjištění reagovala přijetím odpovídajících opatření v úzké spolupráci s Českou národní bankou,“ uvedl pro SZ Byznys mluvčí banky Petr Plocek.

Za nejzávažnější provinění regulátor označil liknavou spolupráci banky s orgány činnými v trestním řízení.

„V období od 6. 11. 2015 do 31. 10. 2017 (UniCredit Bank - pozn. red.) neprováděla průběžnou kontrolu dodržování právních povinností plynoucích z právních předpisů a vnitřních předpisů banky, které jí ukládají odpovědět na žádosti orgánů činných v trestním řízení nejpozději do 30 kalendářních dnů, když z kontrolního vzorku 73 žádostí orgánů činných v trestním řízení na 59 z nich odpověděla ve lhůtě delší než 30 kalendářních dnů,“ píše se v rozhodnutí ČNB.

Banka se měla dál provinit tím, že během pěti let do začátku roku 2018 dostatečně nezjišťovala předchozí investiční zkušenosti zájemců o investování. Chybělo jí také několik měsíců záznamů komunikace se zákazníky a potenciálními zákazníky týkající se investičních služeb. Telefonní linky, které banka k obchodům používala, totiž nebyly nahrávané.

Za obdobné provinění v oblasti prodeje investic si v roce 2017 odnesla dvoumilionovou pokutu od ČNB také ČSOB. Raiffeisenbank dostala za několik chyb v téže oblasti dokonce trest čtyři miliony. I u ní šlo o období roku 2017. Komerční banka pak loni v únoru dostala za dřívější chybějící záznamy o komunikaci s klienty pokutu dva miliony korun.

UniCredit Bank byla potrestána také za to, že u karetních plateb v cizí měně používala jiný směnný kurz, než na kterém se dohodla s držiteli karet ve smluvních podmínkách. Na několika pobočkách dál neuváděla všechny požadované informace týkající se směnárenské činnosti.

Regulátor bance vlastněné italským kapitálem také vytkl, že mu stanoveným způsobem neoznámila ukončení provozu několika svých poboček.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované