Hlavní obsah

Lesníci dle ochránců zničili dubové lesy na Hodonínsku, Lesy ČR to odmítají

Ilustrační foto.

Reklama

24. 8. 2021 17:35

Lesy ČR podle ochránců přírody z brněnské místní skupiny Hnutí Duha holosečí poničily cenné dubové lesy v národní přírodní památce Hodonínská Dúbrava. Ekologové podali podnět k prošetření České inspekci životního prostředí (ČIŽP).

Článek

Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová uvedla, že šlo o vynucenou těžbu odumírajícího porostu a obvinění Hnutí Duha odmítla.

Hodonínská Dúbrava leží dva kilometry severně od Hodonína mezi Hodonínem, Mutěnicemi a Dubňany. Předmětem ochrany jsou tamní lesní společenstva, stepní teplomilná společenstsva a vzácné druhy rostlin a živočichů. Ochránci uvedli, že dobrovolníci Hnutí Duha v lokalitě našli několikahektarovou holoseč, ve které Lesy České republiky podle ochránců zlikvidovaly všechny stromy včetně nové generace lesa. Kromě přirozené obnovy dubů a dalších cenných dřevin pak podle ochránců padla za oběť těžbě i fauna a flóra, která se v zemi jinde přirozeně nevyskytuje.

„V Hodonínské Dúbravě lidská činnost přírodě obvykle prospívá, holoseče jsou však nepřípustnou výjimkou, která cennou přírodu likviduje. Protože se lesy nižších poloh České republiky po tisíciletí vyvíjely v symbióze s vlivem zvěře a lidí, počítá plán péče o chráněné území s maloplošnou těžbou stromů. Vznikají tak světlá místa, podobně, jako by je vytvářela zvěř okusováním stromů a semenáčků. Právě na drobné lesní světliny na jižní Moravě se vážou rostliny a živočichové včetně kriticky ohroženého okáče jílkového. Plošné holoseče cennou faunu a flóru v Hodonínské Dúbravě likvidují,“ uvedl Petr Jelínek z Hnutí Duha Brno.

Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová napsala, že Hnutí Duha napadá lesníky neoprávněně bez znalosti věci a ověření faktů. „V tomto případě šlo o vynucenou těžbu odumírajícího dubového a lipového porostu. Těžili jsme se souhlasem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, s níž jsme včas naše záměry a postupy konzultovali. Kromě jiného i na jarní terénní pochůzce. Agentura s nimi souhlasila. Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení Hnutí Duha, že Lesy ČR jakkoli porušily zákon,“ uvedla mluvčí.

Mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka ČTK napsal, že zmíněný podnět dostali a zabývají se jím. „Právě kvůli šetření ale není možné v tuto chvíli k tomuto konkrétnímu případu sdělit víc. Co se lhůty týče, šetření by mělo proběhnout do 30ti dnů,“ uvedl Ovečka. Doplnil, že v případě prokázání porušení zákona o ochraně přírody a krajiny lze uložit sankci až dva miliony korun a v případě spáchání přestupku podle zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa až do pěti milionů korun.

Hodonínská Dúbrava byla jako národní přírodní památka vyhlášena 1. dubna 2014, a to na ploše asi 683 hektarů, kdy rozloha ochranného pásma je asi 90 hektarů. Ze vzácných rostlin v ní roste například kostřava ametystová, kavyl písečný, lýkovec vonný, kosatec různobarvý či mečík bahenní. Domov poskytuje i vzácným druhům živočichů, žije v ní například netopýr černý, kuňka obecná, přástevník kostivalový či tesařík obrovský.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované