Hlavní obsah

Lodě na Temži znečišťují stejně jako nákladní automobily a autobusy. Kazí plány na nízkoemisní zóny

Lodní doprava na Temži znečišťuje okolí. (Video: Veronika Krátká, AP, Reuters)

 

Reklama

1. 7. 2018 3:30

Přívozy a lodě na řece Temži, jež využívají turisté i lidé k dojíždění do práce, produkují stejné množství emisí jako stovky autobusů nebo nákladních automobilů.

Článek

Výletní lodě a přívozy plující třeba pod známým londýnským mostem Tower Bridge vyprodukují stejné množství jedovatých plynů jako zhruba 700 nákladních automobilů, uvedl na svých stránkách britský server The Independent. To samé platí pro kontejnerové lodě a remorkéry pohybující se na řece v centru města. Plavidla v některých případech používají nevhodná paliva a mají zanesené motory, jelikož pro ně platí stejná pravidla jako pro rybářské lodě v Severním moři.

Plavidla tudíž mohou vyprodukovat až stonásobek povolených emisí oxidů síry platících pro silniční vozidla. Říční doprava kvůli těmto uvolněným normám není v souladu se záměrem správy Londýna - a sice udělat z něj město se zónami s ultranízkými emisemi. Britská metropole se snaží již několik desítek let snížit emise automobilů prostřednictvím různých reforem. Zóna s ultranízkými emisemi (ULEZ) se má do roku 2021 rozšířit z centra Londýna na jeho severní a jižní silniční okruh. Podle této normy není vozidlům nesplňujícím emisní limity povolen vjezd do centra města.

Znečištění způsobené plavidly v Londýně je patrně menší než znečištění automobily, přesto odborníci naléhají na úřady, aby se na říční dopravu vztahovaly tvrdší normy. Podle Ralpha Hardwicka ze skupiny „Ne toxickým výletním přístavům“, která bojovala proti výstavbě nového turistického přístavu v městské částí Greenwich, přehlédl starosta Londýna Sadiq Khan říční dopravu v plánech na vyčištění městského ovzduší. Dále řekl, že podle něj chybí pro plavidla na Temži celková regulace emisí.

Starosta Londýna však nedisponuje pravomocí regulovat limity emisí v říční dopravě, jak The Independent připomíná. Kompetence na to má Úřad londýnského přístavu (PLA) a emisní limity určuje Mezinárodní námořní organizace (IMO). „Je trochu divné, že máte auta, jež podléhají stále přísnějším emisním limitům, a vedle toho máte řeku plnou lodí, které mohou vyprodukovat daleko větší množství jedovatých plynů,“ uvedl pro server The Independent profesor Matt Loxham, toxikolog ze Southamptonské univerzity.

Znečistění pocházející z lodí obsahuje vysoké množství oxidů síry, jež jsou u lidí zdrojem různých onemocnění. Nadměrné emise mohou dráždit dýchací cesty a zhoršovat astma nebo průběh respiračního onemocnění. Podle údajů zemře předčasně kvůli špatnému ovzduší až 9,5 tisíce obyvatel Londýna ročně.

Emisní limit zavedený v roce 2015 Mezinárodní námořní organizací povoluje lodím v oblastech, do které spadá Londýn s řekou Temží, používat palivo s obsahem síry do 0,1 procenta. Což je ale stokrát více, než je povoleno u limitu pro silniční naftu.

Podle Martina Garsideho z Úřadu londýnského přístavu je řeka Temže důležitou dopravní tepnou a pohyb plavidel na ní hraje klíčovou roli ve znečišťování ovzduší ve městě. Za minulý rok přepravily trajekty na Temži více než čtyři miliony tun nákladu, což odpovídá použití více než 300 tisíc nákladních automobilů. Úřad londýnského přístavu vydal v květnu svoji vlastní strategii pro zkvalitnění ovzduší, včetně plánů, jak v příštích 25 letech snížit o polovinu jedovaté emise.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované