Hlavní obsah

Marné volání odborné veřejnosti. Ochrana seniorů selhala

Iva Holmerová
Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK
Foto: Pixabay

„Nemůžeme se dále nečinně dívat na kompletně vybavené hlídky na hranicích měřící teplotu málo rizikové populaci a přitom ponechávat bez ochrany pracovníky poskytující nejintimnější tělesnou péči.“ (Ilustrační snímek)

Reklama

27. 3. 2020 13:30

„Zařízení pro seniory a následná péče potřebují faktickou a efektivní pomoc, ochranu pacientů, klientů a pracovníků. Nepotřebují humbuk a mediální manévry,“ píše Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra v Praze 8.

Článek

V těchto zařízeních je stále kritický nedostatek ochranných pomůcek, nyní zejména rukavic a obleků. Chronický nedostatek pracovníků se stává kritickým vzhledem k opatřením nouzového stavu (péče o děti a blízké, karanténa).

Zařazením do druhé vlny zásobování pomůckami došlo k fatálnímu zpoždění v ochraně pacientů, klientů i pracovníků, kterou jen částečně kompenzovaly dobrovolnické iniciativy dodávkami roušek a dalšího materiálu.

Jen obtížně je možné se chránit bez ochranných prostředků. Obtížné je chránit pracovníky i klienty, pokud není možné dosáhnout testování.

Nelze shazovat vinu na pracovníky, pokud se do zařízení onemocnění dostalo. Ministr je nesmí kárat, ale všichni bychom jim měli poděkovat za to, že v těchto podmínkách setrvávají, za jejich neuvěřitelnou loajálnost vůči svěřeným lidem i za cenu vlastního ohrožení.

Není účelné vysílat medializované akční zásahy do postižených zařízení. Lidé v těchto zařízeních potřebují faktickou pomoc: dostatek adekvátních a funkčních ochranných pomůcek (nikoli neplnohodnotných náhražek), doplnění a vystřídání personálu. Aby si mohl odpočinout a nepracoval ve vyčerpání a riziku závažných forem onemocnění, potřebuje odbornou pomoc včetně hygienické.

Ta však musí být pomocí, nikoli perzekucí.

Ochrana této nejkřehčí a v pandemii nejzranitelnější populace měla být samozřejmou součástí základních protiepidemických opatření, zejména u této pandemie.

Cílem mělo být ochránění této populace, aby mohla v klidu co nejdéle setrvat a být chráněna v těchto zařízeních. Na to odborná veřejnost opakovaně upozorňovala. Nejen bez odpovědi, ale ani bez odezvy v opatřeních. Nestalo se nic.

Nyní je zapotřebí napravit, co je ještě možné.

Nemůžeme se dále nečinně dívat na kompletně vybavené hlídky na hranicích měřící teplotu málo rizikové populaci a přitom ponechávat bez ochrany pracovníky poskytující nejintimnější tělesnou péči. Je třeba respektovat odborná doporučení (viz také doporučení České gerontologické a geriatrické společnosti), zásady dobré praxe a zdravého rozumu.

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK a Gerontologické centrum

Reklama

Související témata:

Doporučované