Hlavní obsah

Glosa: Češi se bojí, že válka přijde až k nám, vzdorovat však nehodlají

Jan Stránský
editor analýz a publicistiky
Foto: MG Best For You, Shutterstock.com

Češi se dle průzkumu obávají napochodování ruské armády až k nám, jen málo z nás je ale ochotno se do přibrzdění Putinova tažení zapojit.

Reklama

14. 8. 15:00

Zatím poslední průzkum veřejného mínění ukázal, že 70 procent Čechů má obavy, že se válka z Ukrajiny může přenést až k nám. Současně ale většina není ochotná proti tomu něco dělat. Což je postoj jednak naivní, jednak nebezpečný.

Článek

Centrum pro výzkum veřejného mínění zveřejnilo čerstvé výsledky průzkumu, podle něhož tři čtvrtiny (75 %) Čechů považovaly v červnu a červenci situaci na Ukrajině za hrozbu pro evropskou bezpečnost.

Sedm desetin (70 %) ji má za nebezpečí přímo pro Českou republiku. A více než dvě třetiny (68 %) situaci na Ukrajině vidí jako riziko pro globální mír.

Že by se boje mohly dostat až do Evropy a Česka, toho se nebojí jen pět procent, respektive šest procent lidí.

Kromě dalších faktorů, jako je například vzdělání (větší obavy mají vysokoškoláci a obecně lidé, již se více zajímají o politiku), hrají roli i stranické preference. „Situaci na Ukrajině jako hrozbu ve zvýšené míře vnímají voliči stran či celé koalice Spolu, naopak nižší intenzitu ohrožení deklarují rozhodní nevoliči bez preferované strany a vesměs i voliči ANO, SPD či KSČM,“ konstatují badatelé.

Divné je, že ačkoliv se Češi obávají napochodování ruské armády až k nám, jen málo z nás je ochotno se do přibrzdění Putinova tažení zapojit.

Když se podobný průzkum uskutečnil na jaře roku 2022, byla podpora boje proti Kremlu výrazně vyšší. Aktuálně je i slabší než letos v únoru a březnu. A tak zatímco nyní více než polovina respondentů (56 %) uvedla, že Ukrajinu česká vláda podporuje příliš mnoho, v jarních měsících to bylo jen 50 procent a před rokem na jaře šlo pouze o 46 procent. „Na rozdíl od situace z jara 2022 tak nyní mírně převažuje názor, že pomoc poskytovaná Ukrajině českou vládou je příliš velká, zatímco tehdy mírně převažovalo její hodnocení jako přiměřené,“ komentuje výsledky tým výzkumníků.

Máme prý v ideálním případě vyvíjet diplomatický tlak, což je v souvislosti se zaťatostí Vladimira Putina dosti vágní taktika. V otázce totální politické a byznysové izolace Ruska je už ale 42 procent dotazovaných proti a 46 procent lidí odmítá finanční pomoc Ukrajině. Proti poskytování vojenského materiálu jsou ještě o tři procenta víc.

Následující příměr je samozřejmě nepřesný, přesto však snad zajímavý. Polsko je už z geografických důvodů mnohem víc na ráně než my, proto neváhá. Varšava se minulý týden rozhodla poslat až deset tisíc vojáků na posílení ostrahy společné hranice s Běloruskem. Připomeňme, že Bělorusko je hlavním válečným spojencem Ruska a poskytuje azyl ruským žoldnéřům z Vagnerovy skupiny. Polsko naopak patří mezi největší finanční i vojenské podporovatele Ukrajiny.

V Česku by se o čemsi podobném nikdo neodvážil ani diskutovat. Ve výše citovaném průzkumu byla otázka formulována pregnantněji – výsadek nespecifikovaného počtu českých vojáků na Ukrajině, kteří by se tam zapojili do boje. Pro by nyní bylo 12 procent oslovených, z toho jen tři procenta rozhodně a devět procent spíše.

Co si z toho odnést? Je evidentní, že jsme si vědomi nebezpečí rozpínavého Ruska. Zároveň ale výzkumníci svůj průzkum finalizují prohlášením: „Oproti prvnímu šetření na toto téma z jara 2022 došlo k poklesu podpory u všech položek, přičemž největší pokles jsme zaznamenali u poskytnutí finanční podpory Ukrajině, a to o 24 procentních bodů.“

V této souvislosti je dobré připomenout, že válka hned tak neskončí. „Rychlé dobytí Ruskem okupovaných území v konfliktu na Ukrajině je vysoce nepravděpodobné,“ řekl o víkendu České tiskové kanceláři Zdeněk Petráš z brněnské Univerzity obrany. Podobně pro Seznam Zprávy hovoří další analytici.

Pokud se v této souvislosti vrátíme k názorům tuzemské populace, přesněji řečeno výseku, který odpovídal v průzkumu, je zjevné, že se Ruska silně strachujeme, leč bránit se moc nehodláme. Patrně spoléháme, že věc za nás vyřeší někdo jiný. Což je naivní.

Snad k tomu nikdy nedojde, ale takový postoj by se nám v situaci, kdy by se boje – nedej bože – opravdu začaly rozlévat do Evropy, mohl nepěkně vymstít.

Reklama

Doporučované