Hlavní obsah

Co znamená nouzový stav

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

Na jaře trval nouzový stav přes dva měsíce. Vláda během něj může omezit i některá základní práva. Čeho se týká nyní?

Článek

Na jak dlouho může být nouzový stav vyhlášen?

Vláda může nouzový stav vyhlásit maximálně na 30 dnů, poté může být prodloužen jedině Poslaneckou sněmovnou.

O vyhlášení nouzového stavu musí vláda neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, ta ho může zrušit.

Do kdy platí nouzový stav?

Nouzový stav skončil v neděli 11. dubna 2021. S jeho koncem došlo k rozvolnění některých opatření, podívějte se na

Vývoj nouzového stavu

Nouzový stav platil od pondělí 5. října 2020. Ministerstvo zdravotnictví odůvodnilo potřebu nouzového stavu potřebou zvláštních opatření a případným nedostatkem zdravotníků. Během stavu nouze totiž může vláda nařizovat pracovní pohotovost nebo povinnou výpomoc mediků.

K jeho dalšímu prodloužení došlo v lednu, kdy Poslanecká sněmovna schválila jeho další prodloužení do 14. února 2021. Následně vláda požádala sněmovnu o další prodloužení o 30 dní. Tentokrát ovšem vláda ztratila podporu komunistů a ostatní opoziční strany další prodloužení nepodpořily. Nouzový stav tak nebyl prodloužen a měl končit 14. února. Hejtmani se ale s vládou dohodli na vyhlášení nového nouzového na 14 dní, ale za určitých podmínek. Vláda 14. února odpoledne nouzový stav skutečně vyhlásila.

Poslanecká sněmovna odmítla posléze v pátek 26. února opět prodloužit nouzový stav. Vláda ale obratem vyhlásila zcela nový, který platil do 28. března. Dva dny před jeho koncem poslanci prodloužili nouzový stav v Česku o 14 dnů, do 11. dubna. Vláda původně žádala o třicetidenní lhůtu, na tu ale nesehnala dostatek hlasů.

Nouzový stav nakonce skončil 11. dubna 2021, vláda o jeho prodloužení už znovu nepožádala a bude se řídit pandemickým zákonem.

„Konec nouzového stavu usnadní policistům postihovat lidi za porušení protikoronavirových opatření,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pandemický zákon, o která jsou od pondělí 12. dubna nařízení opřena, je totiž novější a přesnější. Policisté tak budou moci pokutovat lidi za nedodržování nařízení až do výše tří milionů korun, firmy až do pěti milionů korun.

Kdy ho může vláda vyhlásit?

Vláda může podle zákona o bezpečnosti České republiky vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty či vnitřní pořádek a bezpečnost.

Vyhlášení nouzového stavu má své jednoznačně dané podmínky. Vláda ho může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda uvést, která práva a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti se ukládají.

Jaká mohou být opatření?

Vyhlášená opatření se mohou dotknout například povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu a pohybu ve vymezených objektech a rizikových oblastech.

Podle krizového zákona může vláda na dobu nezbytně nutnou omezit právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací.

Zákon také umožňuje omezit podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění.

Ministerstvo zdravotnictví má podle krizového zákona během nouzového stavu pravomoci zajistit nákup a distribuci potřebných léčivých přípravků a koordinovat akutní lůžkovou péči.

V nouzovém stavu lze také odložit volby, nejdéle však o šest měsíců.

Poslední stav nouze, jenž byl vyhlášen v březnu 2020, nakonec trval přesně 66 dní.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované