Hlavní obsah

Co znamená nouzový stav

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

2. 10. 11:17

Na jaře trval nouzový stav přes dva měsíce. Vláda během něj může omezit i některá základní práva. Čeho se týká nyní?

Článek

Na jak dlouho může být nouzový stav vyhlášen?

Vláda může nouzový stav vyhlásit maximálně na 30 dnů, poté může být prodloužen jedině Poslaneckou sněmovnou.

O vyhlášení nouzového stavu musí vláda neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, ta ho může zrušit.

Nouzový stav platí od pondělí 5. října po dobu jednoho měsíce. Ministr zdravotnictví Roman Prymula odůvodnil potřebu nouzového stavu případným nedostatkem zdravotníků. Během stavu nouze totiž může vláda nařizovat pracovní pohotovost nebo povinnou výpomoc mediků.

Kdy ho může vláda vyhlásit?

Vláda může podle zákona o bezpečnosti České republiky vyhlásit nouzový stav v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Vyhlášení nouzového stavu má své jednoznačně dané podmínky. Vláda ho může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda uvést, která práva a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti se ukládají.

Jaká mohou být opatření?

Vyhlášená opatření se mohou dotknout například povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu a pohybu ve vymezených objektech a rizikových oblastech.

Podle krizového zákona může vláda na dobu nezbytně nutnou omezit právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací.

Zákon také umožňuje omezit podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění.

Ministerstvo zdravotnictví má podle krizového zákona během nouzového stavu pravomoci zajistit nákup a distribuci potřebných léčivých přípravků a koordinovat akutní lůžkovou péči.

V nouzovém stavu lze také odložit volby, nejdéle však o šest měsíců.

Platná opatření najdete zde:

Poslední stav nouze, jenž byl vyhlášen v březnu 2020, nakonec trval přesně 66 dní.

Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Doporučené