Hlavní obsah

Olympijský výbor hostil vlivné úředníky ministerstva na olympijských hrách

Foto: ČTK

Ministerstvo školství prozradilo, že Český olympijský výbor hostil na olympiádách vlivné úředníky z Ministerstva školství, kteří se podíleli na přidělování dotací do sportu. Na snímku je Miloslav Jansta, v pozadí Miroslav Pelta.

Reklama

15. 2. 10:28

Seznam Zprávy získaly dokumenty, z nichž vyplývá, že úředníci Ministerstva školství, kteří rozhodovali o dotacích pro sport, cestovali jako hosté na olympijské hry. Podle právníků se dostali do střetu zájmů.

Článek

Na konci února se má volit šéf Českého olympijského výboru (ČOV). Funkci obhajuje Jiří Kejval, proti němu kandiduje Filip Neusser. V zákulisí hoří boj mezi jednotlivými stranami, pumelici si nyní připravil šéf České unie sportu a vlivný právník Miroslav Jansta, který je dlouhodobě s Kejvalem ve sporu.

Seznam Zprávy zjistily, že v rámci dotační kauzy, v níž je Jansta spolu s bývalým šéfem českého fotbalu Miroslavem Peltou a dalšími obžalovanými, nyní nechal vypracovat právní posouzení k cestám úředníků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na několik uplynulých olympijských her. Jansta chce dokázat, že nic nemohl zmanipulovat, neboť už samotné přidělování dotací na Ministerstvu školství bylo netransparentní.

Podle vzniklé analýzy z loňského prosince od advokátní kanceláře Rychetský, Hlaváček, Krampera nebyl žádný důvod, aby ČOV hostil úředníky ministerstva na olympijských hrách. Podle posudku, který mají Seznam Zprávy k dispozici, se tím pracovníci odboru sportu dostali do střetu zájmů, neboť zároveň rozhodovali o penězích tekoucích do sportovního prostředí.

Právníci materiál vypracovali na základě dat, která od Ministerstva školství získali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Z informací poskytnutých MŠMT a MV ČR je zřejmé, že se zaměstnanci uvedených úřadů účastnili na základě pozvání ČOV Sportovních akcí, a to na náklady ČOV. Za období 2012-2017 se Sportovních akcí účastnilo 19 osob (vedle ministrů MŠMT, kteří se Sportovních akcí účastnili na pozvání MOV). ČOV těmto zaměstnancům v této souvislosti poskytl Plnění, na které není žádný právní nárok, konkrétně jim hradil ze svých finančních prostředků dopravu, ubytování, vstupenky na sportoviště, oblečení z olympijské kolekce atp.,“ píše se v posudku.

Úředníci se olympijskými výlety vystavili dle právníků riziku, že o dotacích nebudou rozhodovat nezaujatě. „Lze uvažovat, že přijetím uvedeného plnění se zaměstnanci MŠMT dostali do střetu zájmů, respektive přijetí plnění mohlo mít vliv na jejich následné rozhodování o stanovení pravidel pro podporu sportu, resp. pro financování činnosti samotného ČOV (a to zejména s přihlédnutím k významu Plnění ve vztahu k tabulkovým platovým podmínkám úředníků MŠMT stanovených právními předpisy). Nejedná se z tohoto hlediska o ojedinělý exces, nýbrž o poskytnutí plnění ve větším rozsahu, více osobám, cílené pro konkrétní zaměstnance (pracovní pozice) v rámci MŠMT,“ kritizuje posudek.

Odpovědnost na statisícové výdaje podle analýzy nese předseda ČOV - tedy Jiří Kejval. Právníci mu vyčítají, že cena za cesty úředníků do dějišť olympijských her se rovná škodě, kterou měl olympionikům způsobit.

„Za hospodaření ČOV odpovídá jednoznačně jeho předseda, který je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, resp. s péčí řádného hospodáře. Ve vztahu k poskytnutí plnění státním úředníkům lze uvést, že se jedná o jednání, kterým byla ČOV způsobena škoda ve výši hodnoty plnění, neboť se nejedná o plnění, které nějak souvisí s činností ČOV jako spolku založeného za účelem podpory sportovců a sportu nebo s činností ČOV jako člena olympijského hnutí,“ konstatovali právníci z advokátní kanceláře Rychetský, Hlaváček, Krampera.

Ruce pryč

Jejich analýza pracuje s informacemi, které podle zákona „106“ poskytlo Ministerstvo školství. V odpovědi se výslovně uvádí, že úředníci se akcí účastnili na základě pozvání od ČOV. To však nikdo nechce naplno přiznat, zainteresovaní aktéři slovíčkaří.

ČOV tvrdí, že zval pouze ministra s doprovodem, což je prý v souladu s mezinárodními olympijskými normami a protokoly.

„Zveme výhradně šéfa resortu, který má v gesci tělovýchovu, a jeho doprovod, nikoli konkrétní úředníky či zaměstnance. Pokud se úředníci či zaměstnanci MŠMT zúčastnili olympijských her, jejich výběr či formu pobytu nespecifikoval ČOV. Vzhledem k tomu nevidíme žádnou přímou ani nepřímou souvislost s přidělováním dotačních prostředků ze strany MŠMT, a tedy případný střet zájmů. Nedomníváme se, že ČOV vznikla škoda,“ uvedla tisková mluvčí ČOV Barbora Žehanová.

Ministerstvo školství to bere tak, že z jeho pohledu byli dotyční úředníci vysláni na pracovní či zahraniční cestu.

„V dotčeném období zaměstnanci MŠMT byli v souladu se zákonem a interními předpisy vysláni na příslušné pracovní či služební cesty ministerstvem, a to za účelem řádné reprezentace ministerstva v oficiálních delegacích České republiky na významných mezinárodních sportovních akcích, dále za účelem výměny odborných zkušeností se zástupci ministerstev a jiných institucí hostitelských zemí a v neposlední řadě též za účelem setkání s vrcholnými představiteli pořádajících zemí a mezinárodních sportovních organizací,“ vzkázal tiskový odbor ministerstva s tím, že od nástupu současného ministra Roberta Plagy (za ANO) úředníci na podobné akce již necestují.

A jak to vidí samotní exministři?

Na olympiádu v Riu de Janeiru v roce 2016 cestovali - dle informací získaných z MŠMT na základě „stošestky“ - vedle tehdejší ministryně školství Kateřiny Valachové další tři pracovníci ministerstva, mezi nimi i její tehdejší ředitelka kanceláře Simona Kratochvílová (a pozdější náměstkyně), která v současnosti čelí obžalobě kvůli ovlivňování dotačního procesu v případu s Miroslavem Peltou.

„Delegaci MŠMT v rámci služební cesty tvořily dvě státní zaměstnankyně, které se žádným způsobem nepodílely na dotacích, v souladu s mým obecným pokynem. Součástí služební cesty bylo totiž kromě jednání s ministrem sportu Brazílie i jednání s krajanskými spolky, vyslanými učiteli českého jazyka i jednání s honorárním konzulem,“ řekla poslankyně Valachová Seznam Zprávám.

Jiný bývalý ministr školství Petr Fiala se účastnil letní olympiády v Londýně v roce 2012. Akce se účastnilo dalších pět lidí z ministerstva.

„Pamatuji si jen účast příslušného náměstka Kocourka na OH. Jako můj doprovod nejel ale přímo ani on, účastnil jsem se závěru OH a setkání ministrů sportu, pan náměstek a zřejmě jeho kolegové tam už byli dříve. Myslím si, že se vše odehrávalo na základě pozvání nebo domluvy s ČOV, já jsem účastníky neurčoval,“ dodal šéf ODS.

Přesto ČOV tvrdí, že na hry zaměstnance Ministerstva školství nezvali. Nejen do médií, ale i detektivům. „Zaměstnanci, respektive úředníci MŠMT nebyli konkrétně zváni Českým olympijským výborem na žádné sportovní akce,“ uvedl právní zástupce ČOV v roce 2018 v rámci vyšetřování dotační kauzy na dotaz kriminalisty.

Peníze z okna

Miroslava Janstu policie stíhá od srpna roku 2017 kvůli podezření, že neoprávněně zasahoval do systému přidělování dotací pro sport. V jeho konkrétním případě šlo o neinvestiční dotace od MŠMT pro střešní organizaci - jím řízenou ČUS.

Hájí se, že nic protiprávního nespáchal a že pouze usiloval o to, aby jím vedená sportovní unie získala od státu maximum možných dotací. U probíhajícího soudu se snaží dokázat, že nic nemohl zmanipulovat, neboť už samotné přidělování dotací na Ministerstvu školství bylo netransparentní.

Citovaná právní analýza úřednických výprav na olympijské hry mu prý dává za pravdu. „Je to pouze nezávislé potvrzení našeho názoru, že zvát a hostit úředníky rozhodující o dotacích je nejen neetické a prokorupční, činí-li tak příjemce dotace, ale také, že takový druh plnění vůči státním úředníkům nebyl ničím opodstatněný, a tudíž by na něj mělo být tak pohlíženo,“ řekl Seznam Zprávám Jansta.

Odmítá, že by šlo o zákulisní válku ve sportu před blížící se volbou nového šéfa ČOV. „To není žádný boj, to je konstatování věci. Jednalo se o náklady vynaložené bezdůvodně, tak je namístě otázka, kdo za takové výdaje nese odpovědnost,“ dodal vlivný právník, který vloni prodal svůj podíl v advokátní kanceláři Jansta, Kostka.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované