Hlavní obsah

Poradna č. 6: Jednatelé s. r. o., malé OSVČ, odklad nájemného

Foto: Grafika: Seznam

Ilustrační fotografie.

Reklama

3. 4. 2020 14:25

Seznam Zprávy chtějí přispět k záchraně malého a středního byznysu. Pokračují proto v zodpovídání dotazů podnikatelů, na které dopadají důsledky pandemie. Odpovědi připravili experti ze společnosti Kodap.

Článek

Jsem majitelkou malé kavárny, provozuji ji jako s. r. o. Odměnu dostávám jako jednatel, tedy nejsem OSVČ ani zaměstnanec. Vztahuje se na mě nějaká finanční pomoc nebo úleva?

Bohužel se nejedná o situaci, u které by bylo možné využít současné možnosti podpory podnikání. Nelze žádat ani o podporu v rámci programu Antivirus, neboť podle aktuálních informací zveřejněných na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) musí být u příjemci podpory zaměstnanci v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění. V situaci vás jako jednatele tedy není tato podmínka naplněna.

Pokud máte povinnost hradit za společnost zálohy na daň z příjmů právnických osob, může být pro vás drobnou úlevou, že jsou plošně prominuty červnové zálohy. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních a první záloha v případě pololetních záloh) se nebude vůbec hradit. Obdobně, máte-li povinnost hradit zálohu na silniční daň, pak tuto stačí místo 15. 4. a 15. 7. uhradit 15. 10. 2020.

Rovněž stojí za zmínku, že VZP a některé další zdravotní pojišťovny v posledních dnech na svých stránkách informovaly, že platby pojistného za zaměstnance (pro účely veřejného zdravotního pojištění se jednatel považuje za zaměstnance) za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty, u pozdních plateb ale není až do 21. září 2020 vymáháno penále. Bohužel na stránkách ČSSZ není dosud zveřejněna obdobná informace, zde připadá v úvahu nanejvýš podání žádosti o povolení splátek pojistného.

Kdo je kdo? (Autoři těchto rad)

Kodap: daňoví poradci Jan Kašpar a Jan Mašek

Jsem v invalidním důchodu 1. stupně a OSVČ jako pojišťovací zprostředkovatel – vedlejší pracovní činnost. Nyní do práce nechodím. Mám nárok na nějakou pomoc?

Vláda v reakci na nastalou situaci schválila několik forem podpory. Jednou z aktuálně projednávaných finančních podpor je Program pětadvacítka. V rámci tohoto programu mohou jak OSVČ hlavní, tak některé OSVČ vedlejší (včetně invalidních důchodců) čerpat podporu až 25 000 Kč. Podmínky pro čerpání tohoto bonusu jsou sice nyní zveřejněny (např. pokles příjmů v bonusovém období o 10 % se srovnatelným obdobím, dosažení příjmů alespoň 15 000 Kč/měsíc v roce 2019 atd.), již nyní je ale jisté, že budou v rámci legislativního procesu ještě měněny, a to možná poměrně dramaticky. Ambicí vlády je každopádně to, aby OSVČ mohly příspěvek čerpat již v dubnu 2020.

U OSVČ je rovněž upuštěno od povinnosti hradit zálohy na pojistné po dobu půl roku (od března do srpna). Opatření platí pro všechny osoby podnikající na hlavní či vedlejší činnost. Opatření se týká jak sociálního, tak zdravotního pojištění.

Obecně se dále přistoupilo i k různým promíjením v oblasti daní, a to jak úroků z pozdních plateb, tak sankcí za pozdní podání daňových přiznání. Nejedná se sice o podporu ve smyslu čerpání peněz, nicméně dochází tím k úspoře provozních výdajů, a tedy i ke zlepšení finanční situace.

Bez ohledu na aktuální krizovou situaci lze při splnění obecných podmínek v tíživé situaci čerpat mimořádnou okamžitou pomoc v hmotné nouzi.

Jsem samoživitelka s dítětem starším 13 let. Živnost jsem měla jako vedlejší příjem a od 1. 3. jako hlavní. Protože pracuji v oboru manikérka, musela jsem salon zavřít a nevím, kdy ho budu moci otevřít. Zůstala jsem tím pádem úplně bez prostředků. Ačkoli se snažím situaci řešit a najít si alespoň brigádu, není to jednoduché, ve firmách jsou rádi, že udrží svoje zaměstnance. Jak tuto situaci vyřešit bez dluhů?

Vzhledem k tomu, že máte dítě starší 13 let, nelze čerpat tzv. „ošetřovné OSVČ“. Aktuálně je projednávána finanční podpora Program pětadvacítka. V rámci tohoto programu mohou OSVČ čerpat podporu až 25 000 Kč. Jedná se ovšem o jednorázovou podporu, nikoliv opakující se každý měsíc. Podmínky pro čerpání tohoto bonusu jsou sice nyní zveřejněny (např. pokles příjmů v bonusovém období o 10 % se srovnatelným obdobím, dosažení příjmů alespoň 15 000 Kč/měsíc v roce 2019 atd.), již nyní je ale jisté, že budou v rámci legislativního procesu ještě měněny, a to možná poměrně dramaticky. Ambicí vlády je každopádně to, aby OSVČ mohly příspěvek čerpat již v dubnu 2020.

Dle aktuálních podmínek by podporu mohly čerpat jak OSVČ hlavní, tak vybrané OSVČ vedlejší. Podporu nemohou čerpat OSVČ, které jsou posuzovány jako vedlejší z důvodu souběžného výkonu závislé činnosti. To je zároveň odpověď na váš druhý dotaz: Za stávajících podmínek není pro čerpání této podpory možné vykonávat zároveň žádnou závislou činnost, která by zakládala účast na pojistném. Je tedy možné mít současně např. příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, který nezakládá účast na pojistném. Poukazujeme opět na to, že podmínky v rámci této podpory budou s velkou pravděpodobností ještě významně měněny.

Kam se má moje manželka obrátit s žádostí o podporu, když v současném omezení mnoha druhů služeb musela pozastavit své podnikání – thajskou masáž?

Pokud došlo k pozastavení podnikání (není tedy vykonávána samostatně výdělečná činnost) a zároveň manželka nemá příjmy ze zaměstnání, pak se jedná o osobu nezaměstnanou a bez příjmů a měla by se přihlásit na Úřad práce.

Osobám samostatně výdělečně činným má být poskytována podpora až 25 000 Kč (Program pětadvacítka), v současné době se ovšem jedná o důležitých změnách v podmínkách poskytování a je otázkou, zda se bude podpora vztahovat i na OSVČ, které přerušily svou činnost. Aktuální vládní návrh hovoří o tom, že na tento příspěvek nebudou mít nárok osoby, které již přerušily výkon podnikatelské činnosti.

Pokud žena ještě nepřerušila výkon živnosti, nemusí hradit zálohy na pojistné po dobu půl roku (od března do srpna). Opatření platí pro všechny osoby podnikající na hlavní či vedlejší činnost. Opatření se týká jak sociálního, tak zdravotního pojištění.

Obecně se dále přistoupilo i k různým promíjením v oblasti daní, a to úroků z pozdních plateb či sankcí za pozdní podání daňových přiznání.

Jsme firma dodávající zařízení (28 let) do gastronomických provozů, které jsou z 90 procent uzavřené. Ty, které jsou v provozu, žádná zařízení nenakupují, nebo jednoduše přestaly s okamžitou platností platit a finanční možnosti naší společnosti se zmenšují. Jsme na těchto provozech (restauracích, školních jídelnách, penzionech, hotelích, cukrárnách atd.) závislí. Nemůžeme platit dodavatelům, ubývají nám peníze pro výplaty zaměstnanců a propustit je nemůžeme, protože po skončení krize budeme opět muset fungovat v plném stavu. Navíc máme úvěry na vozidla poskytující servis a pro rozvoz zařízení. Jak toto období přečkat?

Z vašeho dotazu vyplývá, že provoz společnosti je utlumen, nicméně stále běží. Zaměstnanci jsou tedy i nadále na pracovišti a vykonávají činnost. Podpora pro podnikatele se zaměstnanci je v současné době předmětem programu Antivirus, který ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Stát by měl prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podmínky programu Antivirus se neustále vyvíjejí a k datu redakční uzávěrky není bohužel zatím k dispozici přesné znění programu.

Vzhledem k povinnosti hradit další výdaje, jako je nájemné, je na místě uvést, že vláda v současné době jedná o možnosti odložení plateb nájmů, pokud podnikatelům znemožnila činnost svým nařízením proti šíření COVID-19. Zákonná norma má umožnit odklad splátek nájemného za šest měsíců. Nájemné by mělo být následně možné rozložit do 24 měsíců. Jedná se zatím ale pouze o vládní návrh.

Jsme hudební klub, máme brigádníky a jednoho externího event manažera. Samozřejmě nám veškerá hudební a kulturní produkce padla na neurčitou dobu – nemožno ani naplánovat náhradní termíny. Platíme nájem a zálohy. Co jako právnická osoba můžeme požadovat na zmírnění těchto fixních nákladů?

Z dotazu plyne, že v současné době nemáte zaměstnance v pracovním poměru, pouze brigádníky (předpokládáme uzavřené dohody o pracích mimo pracovní poměr). Podle současného znění programu Antivirus tedy není možné žádat o podporu formou náhrady mezd, neboť podle aktuálních informací zveřejněných na stránkách MPSV musí být u příjemce podpory zaměstnanci v pracovním poměru.

Co se týče uvedených fixních nákladů, jako je nájemné, lze uvést, že vláda v současné době jedná o možnosti odložení plateb nájmů, pokud podnikatelům znemožnila činnost svým nařízením proti šíření COVID-19. Zákonná norma má umožnit odklad splátek nájemného za šest měsíců. Nájemné by mělo být následně možné rozložit do 24 měsíců.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované