Hlavní obsah

Pravidla pro přijímačky a maturity: test je nezbytnost, kdy si ho udělat?

Foto: David Neff

Ilustrační snímek.

Ministerstvo školství zveřejnilo pravidla, kterými se budou řídit absolutoria a přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Seznam Zprávy přinášejí jejich přehled.

Článek

V pondělí 3. května začnou přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory. Ve středu a ve čtvrtek si pak vyberou mezi uchazeči víceletá gymnázia. Ministerstvo školství nyní školám zaslalo pravidla, kterými se budou řídit nejen přijímací zkoušky, ale i maturity, absolutoria a závěrečné zkoušky. Nejdříve mohou školy začít s praktickými zkouškami, a to už v pondělí 19. dubna.

Na přijímačky jedině s testem

První pravidlo je stanoveno jasně – s příznaky onemocnění covid-19 nebo bez negativního antigenního testu uskutečněného v posledních sedmi dnech nebudou žáci k přijímacím zkouškám připuštěni.

Nejlepším řešením je nechat se otestovat už na základní (nebo střední) škole, na kterou žák dochází. Ta mu to musí umožnit.

„Příslušná ZŠ (nebo SŠ, pozn. red.) vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu,“ píše v metodice Ministerstvo školství.

Střední škola pak při přijímacím řízení pouze zkontroluje, zda jde o originální dokument a jsou na něm všechny náležitosti. Potvrzení ale nechává uchazeči.

„V případě, že škola nebude disponovat dostatečným množstvím antigenních testů, popř. škole nebyly dosud distribuovány žádné testy, obrátí se ředitel školy na krajské pracoviště Národního pedagogického institutu ČR, kde může potřebné testy získat,“ dodává úřad.

Další možností, jak doložit, že žák není nakažený covidem-19, je otestovat se přímo na střední škole, kam se hlásí. Tedy před přijímacím testem. Škola ale nemá povinnost toto poskytovat a bude záležet na každém konkrétním řediteli, jak se k této alternativě postaví.

Třetí možností je pak pro žáky absolvování testu na registrovaném odběrovém místě. To se týká nejen uchazečů, kteří nejsou žáky základní nebo střední školy, ale i kohokoliv jiného.

Stejně jako v případě povinného testování ve školách se někteří žáci mohou testu vyhnout, a to pokud prodělali covid-19 a od prvního pozitivního testu neuběhlo více než 90 dní nebo byli očkováni a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Samozřejmostí je pak ochrana úst a nosu, buď chirurgická rouška, nebo respirátor.

Kdy na test jít?

Vzhledem k termínům přijímacích zkoušek a maximálně „sedmidennímu oknu“ od testu mohou uchazeči o čtyřletý maturitní obor jít na test nejdříve 27. dubna. Žáci konající jednotnou přijímací zkoušku na víceletém gymnáziu pak ve čtvrtek 29. dubna.

U ostatních škol, kde letos neproběhnou jednotné přijímací zkoušky, ale ty školní, pak záleží na datu konání. Vždy je ale nutné test absolvovat maximálně sedm dní před přijímací zkouškou.

Foto: MŠMT

Termíny testování z metodiky MŠMT.

Antigenní test ale může vyjít falešně pozitivně. Je dobré na to myslet, a vyhradit si tak čas navíc na případný potvrzovací PCR test.

„S ohledem na možnost provedení ověřovacího RT-PCR testu v případě pozitivního výsledku antigenního testu je vhodné testovat v ZŠ s předstihem před konáním příslušné zkoušky, a umožnit tak uchazeči stihnout ověřovací testování na odběrovém místě metodou RT-PCR. Doporučujeme ponechat alespoň 3 pracovní dny mezi testováním a přijímací zkouškou,“ radí Ministerstvo školství.

I tak ale PCR test může žákovi ukázat, že je covid pozitivní. V takovém případě má nárok na složení přijímacích zkoušek v náhradním termínu, musí se ale nejpozději do 3 dnů od řádného termínu omluvit řediteli střední školy.

I na maturitu je test nutný

Stejná pravidla jako pro přijímací zkoušky platí i pro ty maturitní, závěrečné a absolutoria. Tedy povinnost prokázat se negativním antigenním testem, který není starší než sedm dní. S tím rozdílem, že studenti absolvují testování na své střední škole. Potvrzení musí předložit nejen studenti, ale i členové zkušební komise a všechny ostatní osoby, které se zkoušky účastní, pokud se na ně nevztahuje jedna z výše uvedených výjimek, tedy před 90 dny prodělaný covid nebo očkování.

„V případě realizace praktické zkoušky na pracovišti zaměstnavatele má škola povinnost zajistit testování žáků a svých zaměstnanců. Toto testování může škola zajistit i prostřednictvím zaměstnavatele, na jehož pracovišti se zkouška koná. V takovém případě škola dodá zaměstnavateli preventivní testy,“ upřesňuje Ministerstvo školství v metodice.

Pokud bude žák pozitivní před společnou částí maturitní zkoušky, může se omluvit a složit test v mimořádném termínu. Ten je naplánován na 7. až 9. července. V případě ostatních zkoušek má po předání informace škole právo na konání zkoušky v náhradním termínu.

V průběhu ústních a písemných zkoušek i didaktického testu musí mít žáci nasazen respirátor, chirurgická rouška nestačí. Maximální počet osob v učebně je 20.

OPRAVA: V původním textu byla uvedena chybná informace, že žákům středních škol stačí při zkouškách chirurgická rouška. Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je ale nutný minimálně respirátor, např. podle normy FFP2 nebo KN 95. 

Doporučované