Hlavní obsah

Přehledně: Jak ušetřit na životním pojištění. Vyplatí se změnit pojišťovnu?

Foto: Seznam Zprávy

Změnit pojišťovnu se nemusí vždy vyplatit. Zvláště měli-li jste úraz.

Reklama

11. 5. 2021 16:05

Vyplatí se změnit pojišťovnu u životního a úrazového pojištění? Na praktické otázky SZ Byznys odpověděli finanční poradce Partners Lukáš Urbánek a David Krůta z poradenské společnosti 4fin.

Článek

Pojištění toho nejcennějšího, co máme, tedy života a zdraví, není houska na krámě. Není radno ho moc střídat a je také důležité, aby odpovídalo aktuálním životním potřebám. Třeba když se vám narodí dítě, a je tak třeba přidat další pojistná rizika, nebo jste změnili práci, máte vyšší příjmy, a bude proto potřeba navýšit pojistné částky.

Před každou změnou jakéhokoliv pojištění je třeba si položit otázku, co se změnilo od doby, kdy jste si pojištění sjednali, a s čím jste nespokojeni. Je na vás pojištění moc drahé nebo jste v těžké finanční situaci? Pokud je produkt kvalitní a na vašich příjmech jsou závislé i jiné osoby, lepší než smlouvu ukončit bude požádat pojišťovnu o odklad pojistného. Pokud se totiž dostanete do špatné finanční situace a poté vás potká ještě vážná nemoc nebo úraz, bez pojištění bude vaše situace o dost bezvýchodnější.

Máte jinou nabídku? Pak porovnávejte i další parametry než jen cenu. Zkuste nejdříve oslovit současnou pojišťovnu, zda by se změna nedala vyřešit tam. Často se stává, že si lidé změní dobře nastavené pojištění za špatně nastavené pojištění jen proto, že někde ušetří třeba sto korun.

Změna pojišťovny se může vyplatit, je ale třeba dobře porovnat všechna pro a proti. SZ byznys přináší praktický návod, jak na to.

Kdy se vyplatí změnit pojišťovnu?

Změna se vyplatí vždy, když je to posun k lepšímu – tedy dostanete za méně (nebo aspoň stejně) peněz více muziky. Obecně lze říci, že dnes je možné sjednat lepší pojistnou ochranu (více rizik, méně výluk) za nižší cenu než před 10 lety.

Kdy se změna pojišťovny naopak nevyplatí?

Ne každý, kdo má starou pojistku, si změnou polepší. Největší vliv má zdravotní stav a věk klienta. Pokud se totiž v průběhu pojištění změnil váš zdravotní stav a nejste stoprocentně fit, může vás pojišťovna odmítnout, nebo vám dát výluku na pojištění nebo dát přirážku na pojistné.

Pokud jste například před pár lety utrpěli úraz, za který vám stávající pojišťovna plnila, je možné, že kvůli tomu nová pojišťovna zvýší za určitá rizika pojistné nebo dá tu část těla, kde úraz byl, do tzv. výluky. To znamená, že jakýkoli nový úraz spojený s touto již postiženou částí nebude nová pojišťovna plnit.

Modelový příklad: kolik se dá ušetřit změnou pojišťovny

Čtyřicetiletý muž měl sjednané životní pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. Platil 1300 Kč měsíčně. Zdravotní stav se mu nijak výrazně nezhoršil a po poradě s finančním poradcem se rozhodl přejít k jiné pojišťovně, u které platil 900 Kč měsíčně. Muži se líbilo, že nová pojišťovna poskytuje slevu za to, že nekouří. Kromě toho nová pojišťovna neuplatňovala výluku na častá civilizační onemocnění, jako jsou psychické nemoci a onemocnění zad.

Zdroj: Analytik Broker Trust Dušan Šídlo

Na co si dát při změně pojišťovny pozor?

Pokud jste si díky životnímu pojištění snižovali svůj daňový základ, budete muset podat daňové přiznání a zpětně dodanit veškeré daňové odpočty, které jste postupně uplatňovali během uplynulých 10 let. Stejně tak by bylo nutné dodanit i příspěvky na životní pojištění pocházející ze strany zaměstnavatele.

Investiční a rizikové životní pojištění má u některých rizik (pracovní neschopnost, vážná onemocnění, invalidita z důvodu nemoci) na počátku takzvanou čekací dobu, během které vám nevzniká nárok na pojistné plnění. Znamená to, že pojišťovna na začátku pojištění (nejčastěji dva měsíce, ale může to být i 6 měsíců) neposkytuje pojistné plnění u všech pojištěných rizik.

Čekací doby se týkají hlavně rizika trvalé invalidity a vážných nemocí. Na trhu jsou sice pojišťovny, které při změně pojištění dokážou čekací dobu převzít, resp. neuplatňovat, ale každá pojišťovna to neumí.

Pokud tedy budete pojištění měnit, vždy se ujistěte, jakou čekací dobu nová pojišťovna u jednotlivých rizik má a jak tuto dobu lze překlenout, abyste byli stále pojištěni. Ideální je, pokud se pojistná ochrana překrývá a v jeden okamžik jste pojištěni raději dvakrát než vůbec.

Kdy je možné ukončit pojištění?

Postup výpovědi nebo ukončení u životního pojištění (ať už investičního, nebo čistě rizikového) nebo úrazového se příliš neliší. Vždy se vyžaduje písemná forma.

Vypovědět pojištění lze do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy. Výpovědní doba je v tomto případě 8 dní od doručení výpovědi pojišťovně.

Vypovědět pojištění lze také ke konci pojistného období (v případě běžného pojistného). Výpověď musí být doručena minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období – pokud je platba měsíční, rozumí se koncem pojistného období jeden měsíc.

Dostanu při ukončení pojištění zpět nějaké peníze?

U investičního životního pojištění nelze při ukončení očekávat navrácení všech vložených prostředků do investiční složky, ale pouze na tzv. odbytné. Jeho výše vždy záleží na parametrech pojistné smlouvy a době, po kterou bylo pojištění hrazeno. Obecně platí, že první dva až tři roky jde veškeré zaplacené pojistné na pokrytí nákladů pojišťovny (což jsou zpravidla provize zprostředkovateli), takže nedostanete téměř nic.

U rizikového a úrazového pojištění je zaplacené pojistné použito na pojistnou ochranu a neexistuje žádná spořicí složka. V případě jeho výpovědi tak pojišťovny nevyplácí žádné prostředky.

Smlouva se dá ukončit také do 3 měsíců od nahlášení pojistné události z tohoto pojištění. Pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby od data doručení výpovědi.

Pojištění samo zanikne, pokud neplatíte pojistné, a to následujícím dnem po uplynutí lhůty uvedené v upomínce. Ale pozor: nezaplacené pojistné může pojišťovna vymáhat jako dluh, případně i prostřednictvím inkasní agentury. To pak vyjde dost draho.

Pojištění zaniká také smrtí pojištěného nebo uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.

Výpovědní lhůty se u pojišťoven liší. S některými pojišťovnami se lze domluvit na výpovědi dohodou k vámi stanovenému termínu, jiné mají výpovědní lhůtu až 3 měsíce a na trhu je stále jedna pojišťovna, kterou lze vypovědět jen jednou ročně ve výročí sjednání.

Jde změnit stávající pojistnou smlouvu?

Pokud se jedná o změnu v rámci stávajícího pojištění, která nemá vliv na výši pojistného, jako je jméno nebo adresa, je změna téměř okamžitá a každá pojišťovna k tomuto úkonu má svůj formulář.

Pokud se ale jedná o změny, které mohou mít vliv na výši pojistného, například navýšení pojistného krytí u některých rizik nebo přidání některých rizik, může si pojišťovna znovu vyžádat výpis od lékaře nebo potvrzení o příjmech.

Lze mít několik pojistek stejného typu najednou?

Ano. Životních, rizikových i úrazových pojištění můžeme mít více, i v kombinaci. Pokud už máte jakékoli z výše zmíněných pojištění a zakládáte si další, je třeba to pravdivě, včetně stávajících pojistných částek, do nové smlouvy uvést. Pojišťovny se tím chrání před přepojištěním (obohacováním) klienta, na které například z důvodu nižších příjmů nemá nárok.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované